Státní závěrečná zkouška bakalářská a magisterská, 3.-4.9.2018

Důležité termíny

  • Odevzdání úplné pracovní verze práce skrze odevzdávárnu předmětu Bakalářský seminář V / Magisterský seminář III v ISu do 1. února 2018
  • Potvrzení konečné verze názvu práce (česky i anglicky), kterou vedoucí práce zapíše do rozpisu v ISu do 31. března 2018
  • Odevzdání konečné verze práce uložením do archivu v ISu do 30. června 2018
  • Odevzdání práce ve dvou výtiscích poštou, vnitropoštou nebo osobně na sekretariát FAV do 31. července 2018
  • Odevzdání potvrzení o splnění studijních požadavků (vystavuje studijní odd.) na sekretariátu FAV do 30. srpna 2018
  • Státní závěrečná zkouška bakalářská a magisterská 3. září 2018 - 4. září 2018

Státnicové FAQ

Kam mám nahrát závěrečnou práci v ISu?

Do archivu závěrečné práce. Podrobný návod v nápovědě.

Chci upravit název závěrečné práce.

Název závěrečné práce (český i anglicky) pošlete neprodleně svému vedoucímu práce, který je upraví v rozpisu závěrečných prací. Změna v archivu se promítne se zpožděním.

Do kdy a kam mám odevzdat 2 tištěné kopie závěrečné práce?

Do 31.7.2018. Podepsané kopie můžete buď poslat poštou na adresu FAV FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno nebo zanechat ve vnitropoště FAV v přízemí budovy B1 (vchod z B2) na Arna Nováka nebo odevzdat osobně na sekretariátu FAV (viz prázdninový režim FAV). Doporučujeme vnitropoštu.

Harmonogram

Bude upřesněn.

Více informaci

V případě nouze kontaktujte

Patrycja Astrid Twardowska

Sekretariát


Telefon: 549 49 1583
E‑mail:

„Tfuj, tfuj, tfuj.“

Sekretariát FAV

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info