Kombinované bakalářské studium: manuál

Během studia, které standardně trvá 3 roky (6 semestrů), je nutno získat celkem 180 kreditů podle následujícího zadání:

SPOLEČNÝ ZÁKLAD (celkem 8 kr.)
POVINNÉ PŘEDMĚTY FAV (celkem 75 kr.)
 • FAVBKa01 Úvod do studia filmu [1. sem., 5 kr.]
 • FAVBKa02 Filmová teorie před rokem 1945 [5 kr.]
 • FAVBKa03 Filmová teorie po roce 1945 [5 kr.]
 • FAVBKa06 Dějiny české kinematografie do roku 1945 [5 kr.]
 • FAVBKa07 Dějiny české kinematografie po roce 1945 [5 kr.]
 • FAVBKa20 Dějiny české kinematografie: dokumentární film [5 kr.]
 • FAVBKa08 Dějiny světové kinematografie do roku 1945 [5 kr.]
 • FAVBKa09 Dějiny světové kinematografie po roce 1945 [5 kr.]
 • FAVBKa10 Proseminář A (k přednášce Úvod do studia filmu) [3 kr.]
 • FAVBKa11 Proseminář B (naratologie) [3 kr.]
 • FAVBKa12 Bakalářský seminář I [1. sem, 3 kr.] *
 • FAVBKa13 Bakalářský seminář II [2. sem, 3 kr.]
 • FAVBKa14 Bakalářský seminář III [3. sem, 3 kr.]
 • FAVBKa15 Bakalářský seminář IV [4. sem, 3 kr.]
 • FAVBKa16 Bakalářský seminář V [5. sem, 14 kr.]
 • FAVBKa17 Bakalářský seminář VI [6. sem, 3 kr.]
 • FAVBKa18 Bakalářská diplomová práce [6. sem, 0 kr.]
 • FAVBKa19 Státní závěrečná zkouška bakalářská

viz Harmonogram povinných předmětů

* Bakalářský seminář 1 je ve školním roce 2018/2019 výjimečně zařazen do 2. semestru (jaro 2019)

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY FAV  (celkem 82 kr.)
 • Kurzy s atributem FAValt: nejméně 10 kr.
 • Kurzy zahraničních hostů v cizím jazyce FAVz: nejméně 15 kr. (do této kategorie spadají též regulérní kurzy absolvované při studiu v zahraničí).
 • Kurzy FAV dle vlastního výběru (do potřebné výše kreditů).
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY MIMO FAV (celkem 15 kr.)
 • Kurzy z humanitních, společenských a uměnovědných disciplín (typicky kurzy FF a FSS MU, možno realizovat i na dalších VŠ včetně mimobrněnských).    

VÝUKA OBVYKLE PROBÍHÁ V SOBOTY, BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ I V PÁTKY ODPOLEDNE (DLE AKTUÁLNÍHO ROZVRHU).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info