Kombinované bakalářské studium: manuál

Během studia, které standardně trvá 3 roky (6 semestrů), je nutno získat celkem 180 kreditů podle následujícího zadání:

SPOLEČNÝ ZÁKLAD (celkem 8 kr.)
POVINNÉ PŘEDMĚTY FAV (celkem 75 kr.)
 • FAVBKa01 Úvod do studia filmu [1. sem., 5 kr.]
 • FAVBKa02 Filmová teorie před rokem 1945 [5 kr.]
 • FAVBKa03 Filmová teorie po roce 1945 [5 kr.]
 • FAVBKa06 Dějiny české kinematografie do roku 1945 [5 kr.]
 • FAVBKa07 Dějiny české kinematografie po roce 1945 [5 kr.]
 • FAVBKa20 Dějiny české kinematografie: dokumentární film [5 kr.]
 • FAVBKa08 Dějiny světové kinematografie do roku 1945 [5 kr.]
 • FAVBKa09 Dějiny světové kinematografie po roce 1945 [5 kr.]
 • FAVBKa10 Proseminář A (k přednášce Úvod do studia filmu) [3 kr.]
 • FAVBKa11 Proseminář B (naratologie) [3 kr.]
 • FAVBKa12 Bakalářský seminář I [1. sem, 3 kr.]
 • FAVBKa13 Bakalářský seminář II [2. sem, 3 kr.]
 • FAVBKa14 Bakalářský seminář III [3. sem, 3 kr.]
 • FAVBKa15 Bakalářský seminář IV [4. sem, 3 kr.]
 • FAVBKa16 Bakalářský seminář V [5. sem, 14 kr.]
 • FAVBKa17 Bakalářský seminář VI [6. sem, 3 kr.]
 • FAVBKa18 Bakalářská diplomová práce [6. sem, 0 kr.]
 • FAVBKa19 Státní závěrečná zkouška bakalářská (zapíšete si v semestru, ve kterém budete chtít k SZZ přistoupit)

viz Harmonogram povinných předmětů

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY FAV  (celkem 82 kr.)
 • Kurzy s atributem FAValt: nejméně 10 kr. Od podzimního semestru 2019 nejsou tyto předměty opatřeny atributem FAValt (důvodem je to, že souběžně slouží také studentům nově otevřených oborů). To, které předměty spadají do této kategorie, poznáte podle jejich přiřazení v registračních a kontrolních šablonách do příslušné složky „Metodologický modul – kurzy alt“.
 • Kurzy zahraničních hostů v cizím jazyce FAVz: nejméně 15 kr. (do této kategorie spadají též regulérní kurzy absolvované při studiu v zahraničí).
 • Kurzy FAV dle vlastního výběru (do potřebné výše kreditů).
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY MIMO FAV (celkem 15 kr.)
 • Kurzy z humanitních, společenských a uměnovědných disciplín (typicky kurzy FF a FSS MU, možno realizovat i na dalších VŠ včetně mimobrněnských).    

VÝUKA OBVYKLE PROBÍHÁ V SOBOTY, BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ I V PÁTKY ODPOLEDNE (DLE AKTUÁLNÍHO ROZVRHU).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info