Prezenční dvouoborové bakalářské studium: manuál

Během studia, které standardně trvá 3 roky (6 semestrů), je nutno získat celkem

 • 95 kreditů (obor DIPLOMOVÝ), resp.
 • 85 kreditů (obor NEDIPLOMOVÝ) podle následujícího zadání:
SPOLEČNÝ ZÁKLAD (celkem 5 kr.)
POVINNÉ PŘEDMĚTY FAV / DIPLOMOVÝ OBOR (celkem 75 kr.)
 • FAVBPa01 Úvod do studia filmu [1. sem., 5 kr.]
 • FAVBPa02 Filmová teorie před rokem 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa03 Filmová teorie po roce 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa06 Dějiny české kinematografie do roku 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa07 Dějiny české kinematografie po roce 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa22 Dějiny české kinem.: dokumentární film [5 kr.]
 • FAVBPa08 Dějiny světové kinematografie do roku 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa09 Dějiny světové kinematografie po roce 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa10 Proseminář A (k přednášce Úvod do studia filmu) [3 kr.]
 • FAVBPa11 Proseminář B (naratologie) [3 kr.]
 • FAVBPa12 Bakalářský seminář I [1. sem, 3 kr.] *
 • FAVBPa13 Bakalářský seminář II [2. sem, 3 kr.]
 • FAVBPa14 Bakalářský seminář III [3. sem, 3 kr.]
 • FAVBPa15 Bakalářský seminář IV [4. sem, 3 kr.]
 • FAVBPa16 Bakalářský seminář V/1 [5. sem, 14 kr.]
 • FAVBPa17 Bakalářský seminář VI/1 [6. sem, 3 kr.]
 • FAVBPa18 Bakalářská diplomová práce [6. sem, 0 kr.]
 • FAVBPa21 Státní závěrečná zkouška bakalářská

* Bakalářský seminář 1 je ve školním roce 2018/2019 výjimečně zařazen do 2. semestru (jaro 2019)

viz Harmonogram povinných předmětů dole

POVINNÉ PŘEDMĚTY FAV / NEDIPLOMOVÝ OBOR (celkem 65 kr.)
 • FAVBPa01 Úvod do studia filmu [1. sem., 5 kr.]
 • FAVBPa02 Filmová teorie před rokem 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa03 Filmová teorie po roce 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa06 Dějiny české kinematografie do roku 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa07 Dějiny české kinematografie po roce 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa22 Dějiny české kinem.: dokumentární film [5 kr.]
 • FAVBPa08 Dějiny světové kinematografie do roku 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa09 Dějiny světové kinematografie po roce 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa10 Proseminář A (k přednášce Úvod do studia filmu) [3 kr.]
 • FAVBPa11 Proseminář B (naratologie) [3 kr.]
 • FAVBPa12 Bakalářský seminář I [1. sem, 3 kr.]
 • FAVBPa13 Bakalářský seminář II [2. sem, 3 kr.]
 • FAVBPa14 Bakalářský seminář III [3. sem, 3 kr.]
 • FAVBPa15 Bakalářský seminář IV [4. sem, 3 kr.]
 • FAVBPa16_2 Bakalářský seminář V/2 [5. sem, 4 kr.]
 • FAVBPa19 Bakalářský seminář VI/2 [6. sem, 3 kr.]
 • FAVBPa20 Bakalářská oborová práce [6. sem, 0 kr.]
 • FAVBPa21 Státní závěrečná zkouška bakalářská

viz Harmonogram povinných předmětů dole

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY FAV (celkem 15 kr.)
 • Kurzy s atributem FAValt: nejméně 10 kr. Od podzimního semestru 2019 nejsou tyto předměty opatřeny atributem FAValt (důvodem je to, že souběžně slouží také studentům nově otevřených oborů). To, které předměty spadají do této kategorie, poznáte podle jejich přiřazení v registračních a kontrolních šablonách do příslušné složky „Metodologický modul – kurzy alt“.
 • Kursy zahraničních hostů v cizím jazyce FAVz: nejméně 5 kr. (do této kategorie spadají též regulérní kursy absolvované při studiu v zahraničí.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info