Prezenční jednooborové bakalářské studium: manuál

Během studia, které standardně trvá 3 roky (6 semestrů), je nutno získat celkem 180 kreditů podle následujícího zadání:

SPOLEČNÝ ZÁKLAD (celkem 10 kr.)
POVINNÉ PŘEDMĚTY FAV (celkem 75 kr.)

 • FAVBPa01 Úvod do studia filmu [1. sem., 5 kr.]
 • FAVBPa02 Filmová teorie před rokem 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa03 Filmová teorie po roce 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa06 Dějiny české kinematografie do roku 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa07 Dějiny české kinematografie po roce 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa22 Dějiny české kinem.: dokumentární film [5 kr.]
 • FAVBPa08 Dějiny světové kinematografie do roku 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa09 Dějiny světové kinematografie po roce 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa10 Proseminář A (k přednášce Úvod do studia filmu) [3 kr.]
 • FAVBPa11 Proseminář B (naratologie) [3 kr.]
 • FAVBPa12 Bakalářský seminář I [1. sem, 3 kr.]
 • FAVBPa13 Bakalářský seminář II [2. sem, 3 kr.]
 • FAVBPa14 Bakalářský seminář III [3. sem, 3 kr.]
 • FAVBPa15 Bakalářský seminář IV [4. sem, 3 kr.]
 • FAVBPa16 Bakalářský seminář V [5. sem, 14 kr.]
 • FAVBPa17 Bakalářský seminář VI/1 [6. sem, 3 kr.]
 • FAVBPa18 Bakalářská diplomová práce [6. sem, 0 kr.]
 • FAVBPa21 Státní závěrečná zkouška bakalářská (zapíšete si v semestru, ve kterém budete chtít k SZZ přistoupit)

viz Harmonogram povinných předmětů dole.

Povinně VOLITELNÉ PŘEDMĚTY FAV (celkem 65 kr.)
 • Kurzy s atributem FAValt: nejméně 10 kr. Od podzimního semestru 2019 nejsou tyto předměty opatřeny atributem FAValt (důvodem je to, že souběžně slouží také studentům nově otevřených oborů). To, které předměty spadají do této kategorie, poznáte podle jejich přiřazení v registračních a kontrolních šablonách do příslušné složky „Metodologický modul – kurzy alt“.
 • Kurzy zahraničních hostů v cizím jazyce FAVz: nejméně 15 kr. (do této kategorie spadají též regulérní kursy absolvované při studiu v zahraničí.
 • Kurzy FAV dle vlastního výběru (do potřebné výše kreditů).
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY MIMO FAV (celkem 30 kr.)
 • Kurzy z humanitních, společenských a uměnovědných disciplin (typicky kurzy FF a FSS MU, možno realizovat i na dalších VŠ včetně mimobrněnských).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info