XI. STUDENTSKÁ KONFERENCE FAV, VYHLÍDKA, 11.-12.5.2018

Přihláška

Studentská konference FAV

Koncepce

Výjezdní konference FAV slouží jako pravidelná (výroční) platforma pro setkání studentů, doktorandů a pedagogů FAV.

Cíle

Hlavním cílem a náplní konference jsou studentské prezentace školních, badatelských nebo zájmových projektů realizovaných v bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Prezentace jsou spojeny s kritickou reflexí a řízenou diskusí, které umožňují získat důležitou zpětnou vazbu a inspiraci a napomoci tak ke zkvalitnění projektu a jeho dalšímu rozvoji.

Záměr

Prezentující, moderující i diskutující studenti si současně osvojují důležité konferenční kompetence, tj. kompetence přednést a v diskusi obhájit příspěvek, respektive řídit diskusi a účastnit se diskuse.

Zúčastněte se XI. ročníku Studentské konference!

Zveme vás na tradiční, letos již XI. výjezdní studentskou konferenci, která se uskuteční od pátku 11. května do soboty 12. května 2018 na Vyhlídce v Moravském krasu.

Hlavním cílem a náplní je konferenční praxe, tj. uspořádání studentské konference, při níž si účastníci vyzkoušejí prezentaci konferenčního příspěvku, moderování debaty a kolektivní diskusi se zapojením publika. Studenti si tak mají prakticky osvojit různé konferenční kompetence.

Aktivní účastníci s konferenčním příspěvkem mají možnost během deseti až dvaceti minut prezentovat své školní i mimoškolní práce (závěrečné nebo seminární práce, výzkumné projekty, publikace a další odbornou, případně uměleckou činnost) a získat tak zpětnou vazbu, což bude navíc oceněno stipendiem ve výši 1000 Kč.

Pokud momentálně nemáte nic k prezentaci, ale chcete se aktivně zapojit, můžete si vyzkoušet moderování jednotlivých konferenčních bloků, což bude oceněno stipendiem ve výši 500 Kč.

Konference se uskuteční ve třech tematicky rozčleněných blocích: v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne a odpoledne.

Zvláštní blok bude tradičně věnován debatě o fungování ústavu, o studiu a oboru filmové vědy: provoz pracoviště, výuka, projekty, zahraniční stáže Erasmus ad. V jejím rámci přiblížíme také projekty Filmové Brno nebo Studentské kino.

Konference současně funguje jako společenská událost – vyjedeme do přírody (bezpečně, takže do hotelu poblíž lesa) a lépe se seznámíme.

Protože se do autobusu vejde jen 35 studentů (a zhruba deset členů katedry včetně doktorandů), zvažujte program na 11.-12. května rychle!

Závazná příhláška - do 26.4.2018 Anotace k příspěvku - do 29.4.2018

Účastnický příspěvek ve výši 200 Kč složte do 26. 4. k rukám Patrycje Twardowské.

Informace pro účastníky

Prezentace

Prezentace mají v zásadě jednu z následujících forem: referát o započatém/uskutečňovaném projektu (vhodné pro začátečníky), zpráva o problému, který souvisí s realizovaným projektem, resp. se zkoumaným předmětem nebo teze (výsledky) ukončovaného/ukončeného projektu. Prezentace se odehrává v mluvené formě a je vhodné pro ni využít tradičních pomůcek (ukázky, prezentace PowerPoint atp.).

AV Technika

K dispozici je standardní AV technika, případné zvláštní technické požadavky je možné konzultovat předem.

Diskuze

Každou prezentaci, resp. každý tematický blok následuje řízená diskuse, kterou moderuje student/studentka jako chair celého bloku.

Ubytování, stravné a cestovné hradí studentům katedra. 

Předchozí ročníky

Kontaktujte nás

Patrycja Astrid Twardowska

Sekretariát FAV

E‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info