Pokyny pro uchazeče - přijímací oborový online test

9. 4. 2021

Oborový online test - pondělí 19. 4. 2021, 16:30–18:35 hod.

(od 16:30 do 16:50 kontrola totožnosti uchazečů, oborový online test 17:00-18:35 hod. – 95min; upozornňujeme, že po 16:50 hod. již nebudete do místnosti vpuštění)

Oborový online test se koná pouze v tomto jediném termínu. Pouze v případě, že během testu dojde na straně uchazeče např. k dlouhodobému výpadku sítě či elektřiny, budeme tyto případy posuzovat individuálně na základě dat o připojení z univerzitního systému a bude stanoven náhradní termín přijímací zkoušky, který proběhne formou ústního pohovoru před zkušební komisí.

Odkaz na online test naleznete ve vaši e-přihlášce. Link na připojení do vaší skupiny v MS Teams naleznete v pozvánce v PDF dokumentu FF Test z Teorie a dějin filmu a audiovizuální kultury v sekci Přijímací zkoušky - dokumenty. Pokud se vám PDF soubor automaticky neotevírá, naleznete ho ve složce, kam se vám ukládají stažené soubory. Vstup do testové aplikace bude chráněn heslem, které vám bude sděleno dozorující osobou (proktorem) v MS Teams před zahájením testu. Doporučujeme si zapnout okno prohlížeče s testem před vstupem do schůzky v MS Teams.

Do své e-přihlášky se dostanete na tomto odkaze. Můžete se přihlásit zadáním e-mailu, čísla přihlášky nebo rodného čísla, zapomenuté heslo si můžete obnovit zde.

Technická zkouška připojení (není povinná, ale velmi doporučujeme jí projít) - pondělí 12. 4. 2021

Připojte se v časových blocích podle příjmení:

A-E 17:00-17:15, F-J 17:15-17:30, K-L 17:30-17:45, M-P 17:45-18:00, R-Š 18:00-18:15, T-Z 18:15-18:30

Na technickou zkoušku se připojíte ZDE.

Prosíme o trpělivost, do místnosti vás budeme vpouštět postupně. Technická zkouška slouží pouze k vyzkoušení vaši techniky a připojení, nikoli k otázkám ohledně průběhu a obsahu oborového online testu!

Potřebné vybavení

Uchazeč o studium je povinen si pro konání oborových zkoušek zajistit dostatečně kvalitní technické vybavení pro absolvování oborového online testu – tzn. stolní počítač nebo notebook s obrazovkou, která má rozlišení na šířku minimálně 1 280 obrazových bodů (v žádném případě nejsou tedy vhodné mobilní telefony, tablety a netbooky). Počítač musí mít stabilní internetové připojení (minimální parametry jsou 2 Mbps/1 Mbps – Download/Upload).

Software – moderní webový prohlížeč

Z hlediska softwarového vybavení je nutné mít nainstalovanou aktuální verzi prohlížeče (podporované prohlížeče jsou Microsoft Edge, Google Chrome, Safari) a v neposlední řadě aktualizovaný operační systém, aby nedošlo k neočekávanému restartu PC v průběhu testu či pohovoru z důvodu instalace aktualizací.

Pracovní místo a materiál

Pro absolvování zkoušky si vyhraďte samostatnou místnost, ve které po celou dobu konání zkoušky nebudete rušeni (přítomnost další osoby v místnosti není povolena). Na pracovním stole smí být umístěn pouze počítač s příslušenstvím (např. reproduktory), psací potřeby a několik čistých archů kancelářského papíru A4 pro psaní poznámek.

Pokyny pro absolvování online testu

Váš počítač musí disponovat webovou kamerou, mikrofonem a reproduktory (sluchátka nejsou povolena). Kameru musíte mít zapnutou, mikrofon vypnutý. V případě, že se na zkoušku dostavíte bez funkční kamery, mikrofonu a reproduktorů nebudete ke zkoušce připuštění.

Pro připojení do schůzky MS Teams doporučujeme použít primárně webový prohlížeč. Pokud máte nainstalovanou desktopovou verzi aplikace MS Teams, ve které máte účet pod vlastním jménem (nikoli účet rodičů, sourozenců apod.), je možné využít desktopovou verzi.
Při vstupu do schůzky přes webový prohlížeč budete napřed vyzváni k zadání svého jména (zadávejte ve tvaru Jméno Příjmení). Pokud zobrazované jméno nebude souhlasit se jménem v e-přihlášce, nebude uchazeč k testu připuštěn. Po celou dobu konání zkoušky je nutné mít deaktivované filtry pozadí (není přípustné rozmazané pozadí ani obrázek).

Videonávod pro připojení do schůzky MS Teams naleznete ZDE.

Vstup do přijímací zkoušky a úvodní prezence

Ještě před zahájením vlastní zkoušky (cca hodinu předem) doporučujeme spustit počítač (a zapnout reproduktory), spustit internetový prohlížeč a ověřit funkčnost připojení k internetu, abyste stihli vyřešit případné potíže. Pokud používáte notebook, zkontrolujte, zda je připojen k napájení. Ve stanovené době zahájení Vaší zkoušky klikněte na odkaz pro vstup na schůzku MS Teams. V počítači můžete mít otevřená pouze okna internetového prohlížeče s testem a MS Teams, či desktopovou aplikaci MS Teams.

Po přihlášení do schůzky se ocitnete v tzv. předsálí MS Teams, kde vyčkáte, dokud Vás dohlížející osoba nevpustí do hlavní místnosti videokonference, kde bude následně provedena kontrola totožnosti: budete vyzváni, abyste ukázali osobní doklad (občanský průkaz či pas) na kameru.

Upozorňujeme, že provádění kontroly prezence může být poměrně časově náročné (až 20 minut). Dozorující osoba bude studenty vpouštět z předsálí do videokonference jednotlivě, proto prosíme o trpělivost.

Po dokončení prezence dozorující osoba vydá instrukci pro otevření odkazu na online test, který také najdete ve Vaší e-přihlášce. Vstup do samotného testu je pro zamezení předčasného vstupu zabezpečen heslem, které Vám dozorující osoba sdělí prostřednictvím MS Teams (jak hlasově, tak i prostřednictvím chatu v okně aplikace MS Teams).

Práce s oborovým online testem

Na oborový online test je vyhrazen časový limit 95 min. Je povoleno dělat si poznámky na papír, ale Vaše tvář musí být i v tento okamžik celá v záběru kamery (nastavte si kameru předem tak, aby Vás zabírala jak při pohledu na monitor, tak při psaní poznámek). Na schůzce v MS Teams musíte být přítomni až do ukončení dohlížejícím, není možné v průběhu schůzky odejít.
Na každou otázku budete mít doporučenou časovou dotaci, jakmile na otázku odpovíte a přejdete k další, nebude možné se k předchozí otázce vracet.

Ukončení oborového online testu

Poté, až projdete celý test, vyčkejte pokynu dozorující osoby, že je přijímací zkouška ukončena a je možné opustit MS Teams schůzku. Dokud tento pokyn není vydán, jsou všichni uchazeči povinni setrvat nečinně v záběru kamery.

Zabezpečení online písemných testů

V průběhu konání online testu jsou zavedena následující opatření ke zvýšení zabezpečení testovacího procesu. Prosím respektujte tato opatření, jejich porušení může být důvodem pro předčasné ukončení zkoušky a neuznání výsledku.

Řešení neočekávaných technických obtíží během testu

Neočekávaný pád prohlížeče s testem
Spusťte znovu prohlížeč a klikněte v e-přihlášce na odkaz na test, test se otevře na poslední řešené úloze. Opakované pády prohlížeče mohou být považovány za důvod pro ukončení zkoušky. V případě tří nebo více pádů prohlížeče kontaktujte následující osobu, situace bude individuálně vyhodnocena:

Patrycja Astrid Twardowska, twar@phil.muni.cz

Neočekávaný pád Microsoft Teams
Ihned se znovu připojte do schůzky MS Teams pomocí odkazu.

Opakované výpadky videospojení (zamrzávání obrazu, výpadky spojení)
Opakované technické problémy se spojením na straně uchazeče mohou být považovány za důvod pro ukončení zkoušky. V takovém případě neprodleně kontaktujte výše zmíněnou kontaktní osobu pro vyhodnocení situace. V textu e-mailu uveďte pro případné urychlení komunikace telefonní číslo.

Patrycja Astrid Twardowska

Technická podpora pro uchazeče


e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info