Praxe a stáže

Praxe a stáže se realizují jako řádná a podporovaná forma výuky v rámci předmětu FAV Odborná praxe, který lze absolvovat třikrát v bakalařském studiu, dvakrát v magisterském studiu a jednou v doktorském studiu.

Dokumenty a formuláře

Formulář zprávy účastníka stáže Dotazník FAV (vyplňuje se do 14 dni po skončení stáže)

Aktuální nabídka praxí a stáží

Nabídka dlouhodobých stáží v Národním filmovém archivu pro rok 2020

 

Národní filmový archiv patří k deseti nejstarším a největším filmovým archivům na světě, a to už od roku 1943. Jeho posláním je pečovat o filmové dědictví, zprostředkovávat veřejnosti jeho poznávání a napomáhat rozvoji českého audiovizuálního průmyslu a filmové kultury. 

 

Aktuálně nabízíme dlouhodobé stáže s možností další pracovní spolupráce. Stážistům zprostředkováváme poznání práce archivu jako celku, seznámení se s činností jednotlivých oddělení a intenzivnější zapojení ve vybraných aktivitách. Uvítáme každého, kdo se chce naučit něco nového a rozvíjet se ve spolupráci s naší kulturní institucí. Zájemcům vycházíme vstříc v individuálních plánech. 

 

Stáže probíhají na našich pracovištích v Praze, prostřednictvím home office, případně v našem depozitáři na Hradištku (odvoz zprostředkujeme). Délka stáží se podle vybraných činností pohybuje cca od 3 týdnů do 3 měsíců s různou týdenní hodinovou dotací. Vybraná oddělení nabízejí tyto aktivity: 

 

Sekretariát NFA

Práce s elektronickým systémem spisové služby, s Registrem smluv, podílení se na skartačním řízení a další práce s dokumenty.  

 

Obchodní oddělení

Podílení se na inventurách plakátů, kazet a DVD. 

 

Oddělení filmografie a katalogizace

Práce s databází, tvorba obsahu a anotací k filmům, analýzy odborných dokumentů. 

Profil stážisty: od 2. ročníku výše, dobrá znalost Excelu

 

Oddělení kurátorů

Rešerše a spolupráce u sbírky rané kinematografie a u viráží, zpracování a katalogizace amatérské kinematografie, rozhovory a jejich přepisy v rámci orální historie. 

Profil stážisty: ideálně studenti filmové vědy a orální historie. 

 

Oddělení písemných archiválií

Příležitostné rešerše a rešerše pro digitální restaurování, spolupráce na soupisech akvizic, na readjustaci fotografií, při stěhování archivních souborů.

 

Digitální laboratoř

Asistence při digitalizaci - práce s databázemi, s daty v Google tabulkách, inventura a kontrola filmů, pořizování záznamů z interních workshopů NFA a následná postprodukce aj.  

 

V případě zájmu nebo pro více informací kontaktujte prosím Kateřinu Urbanovou:

katerina.urbanova@nfa.cz nebo na 770 160 340

 

ČT Start: roční placená stáž

Česká televize se otevírá mladým profesionálům. Také letos otevíráme oblíbený program dlouhodobých stáží ČT Start. Výběrová řízení na stáže napříč odděleními ČT zahajujeme již nyní. Pokud vás některá nabídka zaujme a splňujete dané požadavky, neváhejte se přihlásit do výběrového řízení pomocí odpovědního formuláře jednotlivých stáží na kariérních stránkách ČT. Je možné se přihlásit i na více stáží najednou. Po ukončení programu nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce v závislosti na aktuální situaci a možnostech konkrétního oddělení.

CO U NÁS BUDETE DĚLAT?

  • Vydělávat si během studia prací v oboru
  • Učit se od profesionálů
  • Spolupracovat na zajímavých projektech s ostatními stážisty
  • Ukážete, že něco umíte a budete mít možnost přispět svým dílem
  • Pracovat v divizi Výroby, Zpravodajství nebo Programu - vždy v závislosti na tom, na kterou z nabízených stáží se přihlásíte.

A SPLŇUJETE NAŠE POŽADAVKY?

  • Ukončili jste bakalářský stupeň a pokračujete v navazujícím studiu?
  • Jste flexibilní a spolehliví, jste schopni zvládnout práci i studium?
  • Ovládáte Microsoft Office?
  • Jste komunikativní a máte smysl pro týmovou práci?
  • Není pro vás problém pracovat od ledna 2019 přibližně 20 hodin týdně v Brně, a to po dobu alespoň jednoho roku?

Výběrová řízení budou probíhat na jednotlivé stáže postupně od září přibližně do konce listopadu. Neváhejte se přihlásit již nyní a nezmeškejte tak šanci získat cenné zkušenosti.

Termín stáží: celý kalendářní rok 2019

Pokud Vás zaujme některá z nabídek stáží zveřejněná na našich kariérních stránkách, neváhejte se na stáž přihlásit pomocí odpovědního formuláře vždy u konkrétní stáže.

Všechny stáže naleznete na www.ceskatelevize.jobs.cz.

Kontaktujte nás

PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

Garant předmětu


telefon: 549 49 3204
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info