Historie

 • 1963: Vzniká Katedra slovanských literatur, divadelní vědy a filmové vědy a od podzimu je zahájeno fakultativní studium filmové vědy. Filmová věda ve spojení s divadelní vědou následně putovala po různých katedrách a v době normalizace byla zrušena a zase obnovena. Vlastní institucionální základnu získala až po listopadu 1989.
 • 1991: vzniká samostatný Seminář divadelní a filmové vědy.
 • 1993: filmová věda se osamostatnila jako studijní obor.
 • 2003: vzniká samostatný Ústav filmu a audiovizuální kultury.

Studium

 • Od r. 2001 je obor akreditován pod názvem Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury.
 • Obor lze studovat ve všech stupních a formách, tj. (1) bakalářském (tříletém) programu, (2) navazujícím magisterském (dvouletém) programu a (3) doktorském (čtyřletém) programu, a to prezenčně i kombinovaně.
 • Studijní program je zaměřen na tři hlavní oblasti: na dějiny české kinematografie, na dějiny světové kinematografie a na teorii filmu a médií. Jeho osnovu tvoří tyto součásti: (1) přednášky a semináře z teorie a dějin filmu a audiovizuálního průmyslu, (2) metodologické semináře zaměřené na realizaci závěrečných prací, (3) výběrové výzkumné a projektové kurzy, (4) kurzy předních zahraničních akademiků a vědců (vesměs v angličtině), (5) prakticky orientované kurzy domácích odborníků z praxe, (6) odborné praxe a zahraniční stáže.

Výzkum

 • Badatelský profil pracoviště se vyznačuje zaměřením na primární výzkum, a to zejména v oblasti české a středoevropské kinematografie.
 • Pole zájmu a metod zahrnuje mj. recepční studia, orální historii, produkční studia, dějiny nonfikčních forem, poetiku fikce, exilovou kinematografii či spirituální film.
 • Klíčovým východiskem historického bádání je výzkumné paradigma tzv. nové filmové historie založené na posunu od zkoumání textu ke zkoumání kontextu, tj. na zkoumání dějin kinematografie v širokých společenských, hospodářských a kulturních souvislostech.

Katedra v číslech

200

studentů

5

zaměstnanců

2

kinosály

1500

VHSek

Hosté ústavu

Hosté ústavu (1994-2023)

2023/2024

 • Dr. Richard Nowell
  FAVz105 Comfort Viewing
 • Dr. Mary Harrod
  FAVz104 French Cinema in the 21st Century

2022/2023

 • Peter Krämer, M.A.
  FAVz097 Hollywood's Global BlockbustersHollywood's Global Blockbusters
 • Dr. Noel Brown, Dr. Marijke de Valck, Dr. Gert Münterfering, Dr. Renate Zylla
  FAVz098 Children’s Film on European Festival Circuit
 • Dr. Richard Nowell
  FAVz096 Quirky Cinema
 • Dr. Eva Novrup Redvall
  FAVz099 Small nation film and TV production cultures: The case of Denmark
 • Mgr. Tereza Frodlová
  FAVp012 Archivní prezervace a restaurování
 • JUDr. Ivan David
  FAVp019 Filmové právo

2021/2022

 • Prof. Malte Hagener
  FAVz093 Splitscreen as a Symbolic Form
 • Dr. Richard Nowell
  FAVz091 (More Than) Scary Movies
 • Dr. Llewella Chapman
  FAVz087 Costume from Script to Screen: History and analysis of costume and wardrobe in the James Bond films
 • Mgr. Jiří Anger
  FAVp015 Prolínačka hvězdou: Videografický přístup ke star studies​

2020/2021

 • Peter Krämer, M.A.
  FAVz087 Hollywood Blockbusters and the Disney Company
 • Dr. Claus Tieber
  FAVz0785 Introduction Into Screenwriting Studies
 • prof. Casper Tybjerg
  FAVz083 Styles and Practice of Film Historiography
 • Dr. Marion Hallet
  FAVz086 Contemporary French Cinema
 • Dr. Richard Nowell
  FAVz088 American Cinema: Trends and Developments, 1970s-Present Day
 • Dr. Jiří Navrátil
  FAVz90 Social network analysis
 • Mgr. Tereza Frodlová, Dr. Jeanne Pommeau
  FAVh030 Barva v kinematografii
 • Antonín Tesař
  FAVh031 Fenomén camp a kinematografie
 • Tomáš Vyskočil
  FAVp014 České weby o filmech z pohledu marketingu a byznysu
 • PhDr. BcA. Andrea Slováková
  FAVp006 Média a dokument. Seminář psaní o dokumentárním filmu

2019/2020

 • Prof. Phil Powrie
  FAVz078 On Music and Film
 • Prof. Roel Vande Winkel
  FAVz079 Film, Politics and Propaganda
 • Prof. Philipp Ther
  FAVz080 Cultural History of Central Europe: Continuities and Transfers
 • Dr. Kathrin Wojtowicz & Dr. Stefan Schweiger
  FAVz081: Modul Queer Cinema
 • Jiří Flígl
  FAVh015 Kinematografie Hongkongu
 • PhDr. BcA. Andrea Slováková
  FAVp006 Média a dokument. Seminář psaní o dokumentárním filmu

2018/2019

 • Dr. Kevin Smets
  FAVz073 Visual Culture, Conflict and Migration
 • Dr. Charlie Keil
  FAVz072 Transitional Perios of Early American Cinema
 • Dr. Daniel Biltereyst
  FAVz074 Contemporary Media Policy and Audiences
 • Prof. Mattias Frey
  FAVz076: Extreme Cinema: Film Cultural Institutions, Discourses and Futures
 • Dr. Anna Zoellner
  FAVz077 Media Industries, Labor and Production
 • Dr. Aner Preminger
  FAVz075 Inter-Textuality. Rhetoric and Heritage in Cinematic Texts
 • PhDr. BcA. Andrea Slováková
  FAV150 Média a dokument. Seminář psaní o dokumentárním filmu
 • Mgr. Kamila Zlatušková
  FAV192 Filmová scenáristika a dramaturgie
 • Mgr. Čestmír Kopecký
  FAVp002 Filmová a televizní produkce
 • Mgr. Petr Vítek
  FAV332 Filmová distribuce a kina
 • Mgr. Alena Müllerová
  FAV111 Programové strategie televize veřejné služby

2017/2018

 • Dr. Joseph Garncarz
  FAVz067 A Choice of Pleasures: Popular Filmgoing in the Nazi Era
 • Dr. Claus Tieber
  FAVz068 Film/Music/Soundtrack. Theory and History of Music in Film and Television
 • PhDr. BcA. Andrea Slováková
  FAV222 Kapitoly z dějin světového dokumentárního fimu
  FAV324 Film a filozofie
  FAV150 Média a dokument. Seminář psaní o dokumentárním filmu
 • Mgr. Tereza Hadravová
  FAV324 Film a filozofie
 • Mgr. Alena Müllerová
  FAV223 Vývoj televziních formátů
 • Peter Krämer, M.A.
  FAVz069 New Film History - Research Seminar
  FAVz015 Stanley Kubrick

2016/2017

 • Dr. Judith Aston
  FAVz060 New Trends in Documentary Fil: Platforms, Practices, Discourses
 • Dr. Aner Preminger
  FAVz061 Israeli Cinema. A collective image as a search for identity - historical introduction
 • Dr. Colin Burnett
  Impure Harmonies: A New Poetics of Global Art Cinema
 • Peter Krämer, M.A.
  FAVz064 Buster Keaton and Silent American Cinema
 • Dr. Tom Brown
  FAVz065 Textual Analysis and Film Studies: Criticism, Interpretation, Evaluation
 • Mgr. Čestmír Kopecký
  FAV133 Filmová a televizní produkce
 • PhDr. BcA. Andrea Slováková
  FAV150 Média a dokument. Seminář psaní o dokumentárním filmu
  FAV172 Metody dokumentárního filmu
  FAV302 Experimentální film: seminář
 • prof. Václav Macek, CSc.
  FAV158 Kapitoly z dějin Slovenské kinematografie
 • Mgr. Miloš Zapletal
  FAV309 Filmová hudba Zdeňka Lišky

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

International conference:

FAVz036 Screen Industries in East-Central Europe: Cultural Policies and Political Culture

FAVz037 Contemporary Practices of Screenwriting

(21. – 25. listopadu 2012)

2011/2012

2010/2011

 

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

 • Doc. Sylvie Lindeperg (Université Paris 3 - Sorbonne nouvelle, Institut de
  Recherche en Cinéma et audiovisuel, FR) foto
  Cinematic Uses of the Past (23. – 27. dubna 2006)
 • Peter Krämer, M.A. ( School of Film and Television Studies, University of East Anglia,
  Norwich, GB)
  foto
  The Big Picture: Hollywood Cinema from Star Wars to Titanic (and Beyond)
  (2. – 9. dubna 2006)
 • Mag. Drehli (Andreas) Robnik (Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaf
  Universität Wien, a
  Ludwig-Boltzmann-Institut für Geschichte und Gesellschaft AT): foto
  Media-cultural memory, embodied history. World War II remembered in Western
  mainstream cinema (semestrální přednáška)

2004/2005

2003/2004

2002/2003

2001/2002

2000/2001

 • Václav Macek:
  Slovenská kinematografie
 • Peter Michalovič & Miroslav Marcelli (FF UK Bratislava, SK):
  Filosofická interpretace filmu
 • Jayne Pilling (GB): British animation. Přednáška s ukázkami zaměřená na nejlepší současné
  britské animované filmy (ve spolupráci s The British Council)(26. dubna)
 • Karel Vachek (filmař): Přednáška u příležitosti brněnské premiéry jeho filmu
  "Bohemia docta" (28.února)
 • Patrick Loughney, Ph.D. (vedoucí filmového oddělení Kongresové knihovny ve Washingtonu, US):
  Major Genres of Film Production and their Origins from 1893 to 1920 (ve spolupráci
  s The British Council a s Katedrou anglistiky FF MU) (22. února)
 • Peter Michalovič (FF UK Bratislava, SK):
  Kapitoly z estetické teorie
 • Joseph N. Rostinsky (Tokijská universita, JP):
  Juzo Itami a japonský film (8.-9.března)

1999

 • Kejánuš Ajjárí (íránský režisér)
  uvedl svůj film "Být či nebýt" (4. října)
 • Ferry Radox (rakouský režisér)
  uvedl své filmy (25.-26.dubna)
 • Saša Gedeon (režisér):
  Výrazové prostředky filmu.
 • Přemysl Maydl (teoretik):
  Prolegomena k teorii filmového obrazu

1998

 • Vojtěch Jasný (režisér, ČR-USA):
  Přednáška a diskuse (22. května)
 • Václav Havel (prezident republiky) - součástí jeho návštěvy bylo i jednání o autorských právech k pozůstalosti filosofa Josefa Šafaříka (5. května)
 • Karel Vachek (filmař):
  Projekce dokumentu "Co dělat?" a diskuse (25. března)

1997

 • Štefan Uhrík (expert na nezávislý film):
  Americký nezávislý film.
 • Ivo Pondělíček (psycholog a filmolog):
  Klíčová témata masové kultury.
 • Petr Mareš (FF UK Praha):
  Jazyk a film.
 • Stanislav Ulver (teoretik, šéfredaktor čas. Film a doba):
  Kapitoly z dějin moderního animovaného filmu.
 • Michal Bregant (teoretik, šéfredaktor čas. Iluminace):
  Film a metody.Mykola Ivanovič Sloboďan (Ukrajina):
  Dějiny ukrajinské kinematografie (20.-21. února)

1996

 • Piotr Wasilewski (polský kritik):
  Marek Hlasko a jeho filmy (20. března)
 • Martin Ciel (VŠMU Bratislava, SK):
  Filmové žánry

1995

 • Jan Gogola (dramaturg a scenárista):
  Seminář filmové dramaturgie:
 • Krzysztof Zanussi (polský režisér): foto
  Přednáška a diskuse (20. března)

1994

 • Petr Málek (FF UK Praha): Literární kontexty filmu:
 • Petr Král (básník a teoretik):
  Filmová groteska.
 • Petr Hvižď (režisér):
  Výrazové prostředky filmu.
 • Martin Dohnal (skladatel):
  Film a hudb

Kontaktujte nás

Patrycja Astrid Twardowska

sekretariát

telefon: 549 49 1583
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info