Filmová věda na Masarykově univerzitě: dějiny v datech

 • 1920-1924

  Na Masarykově univerzitě působil estetik Otakar Zich (1879-1934), r. 1919 jmenován profesorem pro filozofii a estetiku, na podzim 1921 zahájil výuku a stal se ředitelem Filozofického semináře, v němž věnoval prostor také tematice estetické a hudebněvědné.

 • 1920

  Na Masarykově univerzitě začíná působit František Král (1892-1980) věnující se přírodovědně zaměřené vědecké kinematografii.

 • 1921

  Mimořádným profesorem Masarykovy univerzity byl jmenován Vladimír Úlehla (1888-1947), profesor fyziologie rostlin na Přírodovědecké fakultě, ekolog, filozof, etnograf a průkopník vědeckého filmu (Mizející svět, 1932).

 • 20. - 30. léta

  Humanitně pojatá filmová problematika se objevuje v pracích Bedřicha Václavka (1897-1943), Romana Jakobsona (1896-1982) a Inocence Arnošta Bláhy (1879-1960).

 • 1945-1948

  Frank Wollman (1888-1969) vede na Masarykově univerzitě Seminář divadelní vědy a dramaturgie. Je zakladatelem teatrologie na brněnské JAMU. Jako literární historik, slavista, teatrolog a folklorista působil vedle Brna také v Bratislavě.

 • Po r. 1948

  Divadelní věda přidružena ke katedře rusistiky.

 • 1950

  Divadelní věda úředně převedena na JAMU.

 • 1948-1953

  Na Pedagogické a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity působil Jan Calábek (1903-1992), žák Vladimíra Úlehly, profesor botaniky a vedoucí laboratoře pro studium životních dějů filmem.

 • 1958

  Zdeněk Smejkal se vrací na Katedru slavistiky a indoevropských jazyků po stáži v Polsku, kde byl žákem Jerzyho Toeplitze, Aleksandra Jackiewicze a Bolesława Lewického.

 • 1960-1963

  Zdeněk Smejkal (jako odborný asistent Katedry slavistiky a indoevropských jazyků) přednáší kurzy Úvod do filmové estetikyVybrané kapitoly z dějin sovětského filmu.

 • 1963

  1. července vzniká Katedra slovanských literatur, divadelní vědy a filmové vědy, jejímž iniciátorem a dlouholetým vedoucím byl Artur Závodský. Mezi odborné asistenty patřili Jarmil Pelikán, Zdeněk Srna (divadelní věda) a Zdeněk Smejkal (filmová věda). Na podzim 1963 je zahájeno fakultativní studium filmové vědy.

 • 1967

  Leo Rajnošek nastupuje na Katedru slovanských literatur, divadelní vědy a filmové vědy na místo vědeckého aspiranta filmové vědy.

 • 1968

  Leo Rajnošek a posléze Zdeněk Smejkal získávají doktorát (PhDr.) z filmové vědy (první doktoráty v oboru na Masarykově univerzitě).

 • 1973

  Oddělení divadla a filmu společně s Oddělením muzikologie a Oddělením dějin výtvarných umění převedeno pod Katedru věd o umění, kterou vedl prof. PhDr. Jiří Vysloužil, CSc.

 • 1976/1977

  Výuka filmové vědy byla oficiálně zrušena (a v omezené míře se praktikovala jen jako zájmový předmět mimo studijní katalog).

 • 1978

  Zdeněk Srna nastupuje na místo vedoucího Oddělení divadelní vědy a filmové vědy po penzionovaném Arturu Závodském.

 • 1982

  Oddělení divadelní vědy a filmové vědy bylo zrušeno. Zdeněk Smejkal a Zdeněk Srna, který byl v r. 1981 jmenován docentem divadelní a filmové vědy, byli přeloženi na Katedru české a slovenské literatury a literární vědy.

 • 1985

  Pod Katedrou věd o umění bylo obnoveno Oddělení divadelní vědy a filmové vědy a s tím i výuka. Jaromír Blažejovský nastupuje jako externí učitel.

 • 1987

  Oddělení divadelní vědy a filmové vědy součástí Katedry marxisticko-leninské estetiky a věd o umění, kde probíhá výuka oboru Věda o divadelním, filmovém a televizním umění.

 • 1989

  Zdeněk Smejkal penzionován a dále učí jako externista.

 • 1990

  Zdeněk Smejkal rehabilitován a jmenován docentem filmové vědy, kterou přednáší na Oddělení divadelní vědy a filmové vědy v rámci Katedry věd o umění a estetiky.

 • 1991

  Vzniká samostatný Seminář divadelní a filmové vědy, jehož vedoucím se stává Zdeněk Srna. Leo Rajnošek nastupuje jako externí učitel.

 • 1993

  Vedoucím semináře se stává Bořivoj Srba (funkci vykonává do konce r. 1999).

  Zdeněk Smejkal odchází do důchodu, na oddělení filmové vědy nastupuje Jiří Voráč.

  Osamostatňuje se studium filmové vědy, které je následně realizováno od akademického roku 1994/1995.

 • 1994

  Seminář přejmenován na Ústav divadelní a filmové vědy. Leo Rajnošek se stává odborným asistentem.

 • 1999

  Nastupuje Jaromír Blažejovský jako asistent, od 2006 odborný asistent.

 • 2000

  Vedoucím ústavu se stává Jiří Voráč.

 • 2001

  Přechod na strukturovaný systém bakalářského a (navazujícího) magisterského studia, které je realizováno od akademického roku 2002/2003. Bakalářský a magisterský obor nově akreditován jako Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (FAV). Doktorský obor Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize nově akreditován pod názvem Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury. Vedle prezenční formy je zavedena také kombinovaná (dálková) forma studia.

 • 2002

  Nastupuje Petr Szczepanik  jako odborný asistent, od 2009 docent (na MU do 2016).

 • 2003

  Vzniká samostatný Ústav filmu a audiovizuální kultury vydělením z Ústavu divadelní a filmové vědy.

 • 2005

  Nastupuje Pavel Skopal jako odborný asistent, od 2017 docent.

 • 2006

  Jiří Voráč se stává prvním habilitovaným docentem filmové vědy v dějinách Masarykovy univerzity (řízení proběhlo na Univerzitě Palackého v Olomouci).

 • 2007

  Akreditován habilitační obor Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury.

 • 2008

  Nastupuje Anna Batistová jako odborná asistentka (na MU do 2014).

 • 2009

  Nastupuje Lucie Česálková jako odborná asistentka (na MU do 2017).

 • 2012

  Jiří Voráč se stává prvním profesorem filmové vědy v dějinách Masarykovy univerzity (řízení proběhlo na Akademii múzických umění v Praze).

 • 2013

  Znovuotevření kina Scala jako kina Masarykovy univerzity; záchranu podnítila katedra r. 2011 veřejnou výzvou Dejte Scale šanci!, která byla adresována vedení města, jež se rozhodlo kino zavřít.

  50 let od založení oboru, 20 let od otevření samostatného řádného studia a 10 let od zřízení vlastní katedry.

 • 2014

  Nastupuje Radomír D. Kokeš jako odborný asistent.

 • 2017

  Pavel SkopalLucie Česálková získávají historicky první docenturu z filmové vědy v rámci habilitačního oboru akreditovaného na Masarykově univerzitě.

 • 2017-2018

  Rekonstrukce budov C a D v areálu Filozofické fakulty. Ústav je dočasně přestěhován do areálu VUT na Údolní ulici.

  Podzimní semestr 2018 je zahájen v zrekonstruovaném a digitalizovaném kinosále C34.

 • 2018

  Vedoucím ústavu se stává Jaromír Blažejovský.

 • 2019

  Nastupují Šárka GmiterkováMichal Večeřa jako odborní asistenti.

  Vedoucím ústavu se stává Pavel Skopal.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info