Kino pravdy a lásky. StáFFka 1989.

Na podzim 2019 v Univerzitním kině Scala.

Studentské kino Scala

Studentské kino je realizováno v rámci projektové výuky předmětu FAV266 Provoz kina.

Náplní prakticky zaměřeného kurzu je příprava, realizace a hodnocení týmového projektu studentského kina v Univerzitním kině Scala.

Projektem studentského kina se (obvykle) rozumí cyklus deseti  projekcí realizovaných během semestru každý týden ve vymezeném čase jako speciální okno v rámci běžného programového schématu a provozního chodu kina.

Projekt se realizuje v týmu o počtu 5-7 studentů, z nichž min. polovina musí být z mateřského oboru a min. jeden člen musí být z jiného oboru či fakulty (doporučuje se zejména spolupráce s FSS a ESF).

Realizační tým zajišťuje projekt po stránce programové, organizační, propagační, provozní, ekonomické a administrativní (technický servis zajišťuje kino).

Projekt byl do roku 2017 podporován Fondem Rozvoje Masarykovy univerzity.

V roce 2018 byl projekt součástí projektu Masarykovy univerzity „Tři osudové roky“ podpořeného Ministerstvem školství v rámci dotačního programu pro připomínku státních výročí v roce 2018.

Archiv projektů 

Podklady k realizaci projektu

Manuál studentského kina Model rozpočtu

Kontakt

Patrycja Astrid Twardowska


telefon: 549 49 1583
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info