Státní závěrečná zkouška bakalářská a magisterská: FAQ a harmonogram

7.-8. září 2020

Opatření na MUNI v souvislosti s šířením nemoci COVID-19

Aktuální informace

Více aktualit

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.

Kalendář akcí