Dr. Kokeš získal Cenu děkana FF MU za popularizaci humanitních a společenských věd. Blahopřejeme!

Vědci odhalují jedinečnost filmového Zlína

Projekt Ústavu filmu a audiovizuální kultury ZLÍNET

Kurzy zahraničních hostů v PS2020 se budou konat online!

Více aktualit

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.

Kalendář akcí