Státní závěrečná zkouška bakalářská a magisterská, 3.-4.6.2019

Důležité termíny

  • Odevzdání úplné pracovní verze práce skrze odevzdávárnu předmětu Bakalářský seminář V / Magisterský seminář III v ISu do 1. února 2019
  • Potvrzení konečné verze názvu práce (česky i anglicky), kterou vedoucí práce zapíše do rozpisu v ISu do 31. března 2019
  • Odevzdání konečné verze práce uložením do archivu v ISu do 30. dubna 2019
  • Odevzdání práce ve dvou výtiscích poštou, vnitropoštou nebo osobně na sekretariát FAV do 30. dubna 2019
  • Odevzdání potvrzení o splnění studijních požadavků (vystavuje studijní odd.) do vnitropošty FAV do 27. května 2019
  • Státní závěrečná zkouška bakalářská a magisterská 3. června 2019 v 9:00 hod. – 4. června 2019 v 18:00 hod.

Státnicové FAQ

Kam mám nahrát závěrečnou práci v ISu?

Do archivu závěrečné práce. Podrobný návod v nápovědě.

Chci upravit název závěrečné práce.

Název závěrečné práce (český i anglicky) pošlete neprodleně svému vedoucímu práce, který je upraví v rozpisu závěrečných prací. Změna v archivu se promítne se zpožděním.

Do kdy a kam mám odevzdat 2 tištěné kopie závěrečné práce?

Do 30.4.2019. Podepsané kopie můžete buď poslat poštou na adresu FAV FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno nebo zanechat ve vnitropoště FAV v přízemí budovy D na Arna Nováka nebo odevzdat osobně na sekretariátu FAV (pondělí-čtvrtek 11:00-13:00 hod.)

POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POŽADAVKŮ.

Potvrzení bez něhož nebudete připuštění k SZZ vystavuje Studijní oddělení FF. V případě, že se pro žádost ze závažných důvodů nemůžete dostavit osobně, napište své referentce s prosbou, aby potvrzení předala sekretářce FAV. Potvrzení musíte odevzdat nejpozději do 27.5.2019. Velmi doporučujeme řešit vystavení potvrzení s dostatečným předstihem!

Harmonogram bude upřesněn

Více informaci

V případě nouze kontaktujte

Patrycja Astrid Twardowska

Sekretariát


telefon: 549 49 1583
e‑mail:

„Tfuj, tfuj, tfuj.“

Sekretariát FAV

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info