Státní závěrečná zkouška bakalářská a magisterská, 15.-17.6.2021

Důležité termíny

  • Odevzdání úplné pracovní verze práce skrze odevzdávárnu předmětu Bakalářský seminář V / Magisterský seminář III v ISu do 1. února 2021
  • Potvrzení konečné verze názvu práce (česky i anglicky), kterou vedoucí práce zapíše do rozpisu v ISu do 31. března 2021
  • Odevzdání konečné verze práce uložením do archivu v ISu do 30. dubna 2021
  • Odevzdání práce v jednom výtisku do 30. června 2021
  • Žádost o vystavení potvrzení o splnění studijních požadavků (žádost zašlete z vašeho učo@mail.muni.cz na studijni@phil.muni.cz) do 8. června 2021
  • Státní závěrečná zkouška bakalářská a magisterská 15. června 2021 v 9:00 hod. – 17. června 2021 v 18:00 hod.

Státnicové FAQ

KAM MÁM NAHRÁT ZÁVĚREČNOU PRÁCI V ISU?

Do archivu závěrečné práce. Podrobný návod v nápovědě.

CHI UPRAVIT NÁZEV ZÁVĚREČNÉ PRÁCE.

Název závěrečné práce (český i anglicky) pošlete neprodleně svému vedoucímu práce, který je upraví v rozpisu závěrečných prací. Změna v archivu se promítne se zpožděním.

DO KDY A KAM MÁM ODEVZDAT 1 TIŠTĚNOU KOPII ZÁVĚREČNÉ PRÁCE?

Jeden výtisk práce odevzdejte osobně do konce června 2021 do vnitropošty FAV v přízemí budovy D nebo pošlete poštou na adresu FAV FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno.

POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POŽADAVKŮ.

Potvrzení se propíše do vašeho elektronického protokolu SZZ na základě vaši e-mailové žádosti. Žádost nemá předepsaný formát, ale musí být odeslána z vaši učo@mail.muni.cz adresy na adresu studijni@phil.muni.cz nejpozději 8.6.2021. Potvrzení se kontroluje v den SZZ a pokud nebude platné, nebudete připuštění k SZZ! Velmi doporučujeme řešit toto potvrzení s dostatečným předstihem!

OPAKUJI STÁTNICE. MUSÍM ŽÁDAT O NOVÉ POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POŽADAVKŮ?

Nemusíte. Studijní oddělení aktivuje váš původní protokol SZZ včetně potvrzení o splnění studijních požadavků.

JE TERMÍN V ZÁŘÍ ŘÁDNÝ ČI POUZE OPRAVNÝ?

Termín v září je řádný i opravný. Pokud k SZZ nepůjdete v červnu, ale pouze v září, termín nahrání závěrečné práce do archiu v ISu je 30.června.

KDE SE NACHÁZÍ VNITRPOŠTA FAV?

Schránka vnitropošty FAV (Ústav filmu a audiovizuální kultury) se nacházi za skleněnými dveřmi vedle nápojového automatu v přízemí budovy D v areálu FF na Arna Nováka 1. Schránka je přístupná od pondělí do pátku 7:00-20:00 hod dle aktuální epidemiologické situace.

JAK PROBÍHÁ online szz V MS TEAMS?

Videonávody k SZZ v MS Teams naleznete zde.

Harmonogram

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA BAKALÁŘSKÁ
15-17/06/2021


VĚDOMOSTNÍ ZKOUŠKA // MS TEAMS // ÚTERÝ 15/06/21

09:00 – 16:15 / MS TEAMS / PLESCHER, MUSEL, VALÍČEK, GAJDOŠ, BURDOVÁ, PETRASOVÁ, KUCHYNKA, CALETKA
Komise: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (předseda), Mgr. Michal Večeřa, Ph.D., PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D., Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.

Martin Plescher / 09:00-09:40

Vlastimil Musel / 09:45-10:25

Mikuláš Valíček / 10:30-11:10

Dávid Gajdoš / 11:30-12:10

Michaela Burdová / 12:15-12:55

Karolína Petrasová / 14:00-14:40

David Kuchynka / 14:45 - 15:25

Lukáš Caletka / 15:30-16:15

OBHAJOBY  // MS TEAMS // ÚTERÝ 15/06/21

09:00 – 09:45 / MS TEAMS / MUSEL, VALÍČEK
Komise: Mgr. Šárka Gmiterková Ph.D. (předsedkyně), Mgr. Martin Kos, Mgr. Ondřej Pavlík

Vlastimil Musel / 09:00-09:20
vedoucí Mgr. Martin Kos // oponent Mgr. Ondřej Pavlík

Mikuláš Valíček / 09:25-09:45
vedoucí Mgr. Miroslav Vlček, Ph.D. // oponent Mgr. Ondřej Pavlík

09:50 – 10:10 / MS TEAMS / GAJDOŠ
Komise: Mgr. Šárka Gmiterková Ph.D. (předsedkyně), Mgr. Martin Kos, Mgr. Daniel Krátký

Dávid Gajdoš / 09:50 – 10:10
vedoucí Mgr. Martin Kos // oponent Mgr. Daniel Krátký

10:15 – 10:45 / MS TEAMS / BURDOVÁ
Komise: Mgr. Šárka Gmiterková Ph.D. (předsedkyně), Mgr. Kateřina Šardická, Mgr. Jitka Lanšperková

Michaela Burdová / 10:15 – 10:45
vedoucí Mgr. Jitka Lanšperková // oponentka Mgr. Kateřina Šardická


OBHAJOBY  // MS TEAMS // STŘEDA 16/06/21

09:25 – 09:45 / MS TEAMS / ŠÁLEK
Komise: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (předseda), Mgr. Kateřina Váchová, Mgr. Tereza Bochinová

Miroslav Šálek / 09:25-09:45
vedoucí Mgr. Miroslav Vlček, Ph.D. // oponent PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

VĚDOMOSTNÍ ZKOUŠKA // MS TEAMS // STŘEDA 16/06/21

13:45 – 14:45 / MS TEAMS / ŠÁLEK
Komise: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (předseda), PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D., Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D., Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

Miroslav Šálek / 13:45-14:25


OBHAJOBY  // MS TEAMS // ČTVRTEK 17/06/21

09:00 – 09:50 / MS TEAMS / LUDKOVÁ, POHOŘSKÁ
Komise: Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (předseda), Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D., Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

Hana Ludková/ 09:00-09:20
vedoucí Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. // oponent Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

Barbora Pohořská / 09:30-09:50
vedoucí PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. // oponent Mgr. Martin Kos

VĚDOMOSTNÍ ZKOUŠKA // MS TEAMS // ČTVRTEK 17/06/21

10:00 – 11:25 / MS TEAMS / LUDKOVÁ, POHOŘSKÁ
Komise: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (předseda), PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D., Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D., Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

Hana Ludková/ 10:00-10:40

Barbora Pohořská / 10:45-11:25STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MAGISTERSKÁ
16/06/2021


VĚDOMOSTNÍ ZKOUŠKA // MS TEAMS // STŘEDA 16/06/21

09:00 – 10:00 / MS TEAMS / TŮMOVÁ
Komise: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (předseda), Mgr. Michal Večeřa, Ph.D., Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D.

OBHAJOBA // MS TEAMS / STŘEDA 16/06/21

10:15 – 11:15 / MS TEAMS / STUCHLÍKOVÁ
Komise: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (předseda), PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D., Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D.

DITA STUCHLÍKOVÁ
Vztah tvůrce a díla v současném českém animovaném filmu
Vedoucí PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. // Oponetka Mgr. Marie Barešová, Ph.D.

VĚDOMOSTNÍ ZKOUŠKA // MS TEAMS // STŘEDA 16/06/21

11:30 – 12:30 / MS TEAMS / STUCHLÍKOVÁ
Komise: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (předseda), doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D. 

OBHAJOBA // MS TEAMS / STŘEDA 16/06/21

14:45 – 15:45 / MS TEAMS / RŮŽIČKOVÁ
Komise: Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D. (předseda), PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D., Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.  

ANNA RŮŽIČKOVÁ
První roky distribuce 70mm filmů v Československu
Vedoucí PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. // Oponet Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.  

VĚDOMOSTNÍ ZKOUŠKA // MS TEAMS // STŘEDA 16/06/21

16:00 – 17:00 / MS TEAMS / RŮŽIČKOVÁ
Komise: Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D. (předseda), PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D., Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.  


Posudky oponenta a vedoucího diplomové práce budou nahrány do ISu nejpozději 7. 6. 2021 do 23:59 hod.
Hlavní částí obhajoby je reakce autora na posudky oponenta i vedoucího práce, považuje se za samozřejmé, že autor má posudky s sebou a připraven komentuje výhrady a podněty v nich obsažené.
Průběh a vyhlášení výsledku státní zkoušky jsou veřejné.

„Na online státnice si připravte klidné a tiché místo s kvalitním připojením, kde vás nikdo nebude rušit. Před sebou mějte jen papír, psací potřeby a vytištěné posudky. Ideálně byste měli sedět dostatečně daleko od počítače, aby bylo vidět na vaše ruce. Po celou dobu musíte mít zapnutou kameru a mikrofon.“

Sekretářka FAV Sekretářka FAV

Více informaci o online variantě SZZ včetně okruhů:

V případě nouze kontaktujte

Patrycja Astrid Twardowska

Sekretariát


telefon: 549 49 1583
e‑mail:

„Tfuj, tfuj, tfuj.“

Sekretariát FAV

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info