Státní závěrečná zkouška bakalářská a magisterská, 2. 9. 2019

Důležité termíny

  • Odevzdání úplné pracovní verze práce skrze odevzdávárnu předmětu Bakalářský seminář V / Magisterský seminář III v ISu do 1. února 2019
  • Potvrzení konečné verze názvu práce (česky i anglicky), kterou vedoucí práce zapíše do rozpisu v ISu do 31. března 2019
  • Odevzdání konečné verze práce uložením do archivu v ISu do 30. června 2019
  • Odevzdání práce ve dvou výtiscích poštou, vnitropoštou nebo osobně na sekretariát FAV do 17. července 2019
  • Odevzdání potvrzení o splnění studijních požadavků (vystavuje studijní odd.) vnitropoštou nebo osobně na sekretariátu FAV do 26. srpna 2019
  • Státní závěrečná zkouška bakalářská a magisterská 2. září 2019 v 9:00 hod. – 2. září 2019 v 18:00 hod.

Státnicové FAQ

Kam mám nahrát závěrečnou práci v ISu?

Do archivu závěrečné práce. Podrobný návod v nápovědě.

Chci upravit název závěrečné práce.

Název závěrečné práce (český i anglicky) pošlete neprodleně svému vedoucímu práce, který je upraví v rozpisu závěrečných prací. Změna v archivu se promítne se zpožděním.

Do kdy a kam mám odevzdat 2 tištěné kopie závěrečné práce?

Do 17. 7. 2019. Podepsané kopie můžete buď poslat poštou na adresu FAV FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno nebo zanechat ve vnitropoště FAV v přízemí budovy D na Arna Nováka nebo odevzdat osobně na sekretariátu FAV (1., 3., 8. nebo 10. 7. 2019, 11:00-13:00 hod.)

POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POŽADAVKŮ.

Potvrzení bez něhož nebudete připuštění k SZZ vystavuje Studijní oddělení FF. V případě, že se pro žádost ze závažných důvodů nemůžete dostavit osobně, napište své referentce s prosbou, aby potvrzení předala sekretářce FAV. Potvrzení musíte odevzdat nejpozději do 26.8.2019 buď osobně a sekretariátu FAV nebo v obálce ve vnitropoště FAV. Velmi doporučujeme řešit vystavení potvrzení s dostatečným předstihem!

KDE SE NACHÁZÍ VNITRPOŠTA FAV

Schránka vnitropošty FAV (Ústav filmu a audiovizuální kultury) se nacházi za skleněnými dveřmi vedle nápojového automatu v přízemí budovy D v areálu FF na Arna Nováka 1. Schránka je přístupná od pondělí do pátku 7:00-20:00 hod.

Harmonogram

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA BAKALÁŘSKÁ
02/09/2019


PÍSEMNÁ ČÁST (TEST) // C34 // PONDĚLÍ 02/09/19

08:45 – 08:55 / sraz studentů v učebně C34
09:00 / C34 - písemná část (test)
Délka trvání testu: 120 min.
Dozor: Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D.
Komise: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D., Mgr. Michal Večeřa, Ph.D., Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D.
Informace o výsledku testu budou zveřejněny na nástěnce FAV ve 12:30 hod.
Konzultace k výsledkům: 12:30 – 13:00 hod. (PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. - pracovna 5)


OBHAJOBY // PONDĚLÍ 02/09/19

14:30-15:30 / VIDEOTÉKA FAV / TOUŽIMSKÝ, KUNKELOVÁ, PODLIPNÁ
Komise: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (předseda), PhDr. Jaromír Blažejovský Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

ONDŘEJ TOUŽIMSKÝ
Vedoucí: PhDr. Jaromír Blažejovský Ph.D. // Oponent: Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

KATARÍNA KUNKELOVÁ
Vedoucí: Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D. // Oponent: Mgr. Martin Kos 

VERONIKA PODLIPNÁ
Vedoucí: Mgr. Martin Kos  // Oponent: Mgr. Ondřej Pavlík 

15:40-16:40 / VIDEOTÉKA FAV / NÉKY, PELIKÁN, HRICHOVÁ
Komise: PhDr. Jaromír Blažejovský Ph.D. (předseda), doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

KRISTIÁN NÉKY
Vedoucí: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. // Oponent: Mgr. Ondřej Pavlík 

ROMAN PELIKÁN
Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. // Oponent: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

KAROLÍNA HRICHOVÁ
Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. // Oponent: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

16:50-18:00 / VIDEOTÉKA FAV / DÁŇA, KEJHOVÁ, MARCIN
Komise: PhDr. Jaromír Blažejovský Ph.D. (předseda), Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D., Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

MICHAL DÁŇA
Vedoucí: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. // Oponent: PhDr. Jaromír Blažejovský Ph.D.

GABRIELA KEJHOVÁ
Vedoucí: Mgr. Kateřna Šardická // Oponentka: Mgr. Jitka Lanšperková

RADEK MARCIN
Vedoucí: Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. // Oponentka: Mgr. Kateřna Šardická

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MAGISTERSKÁ
02/09/2019


OBHAJOBY // PONDĚLÍ 02/09/19

09:00 - 11:00 / VIDEOTÉKA / PEŠÁK
Komise: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (předseda), PhDr. Jaromír Blažejovský Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

LUKÁŠ PEŠÁK
Rozpaky seriálového teoretika. Televizní diskurzy za normalizace jako hledisko pro analýzu české seriálové produkce.
Vedoucí: PhDr. Jaromír Blažejovský Ph.D. // Oponent: Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

12:00-14:00 / VIDEOTÉKA FAV / KAPIČKOVÁ
Komise: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (předseda), Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D., Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D.

MICHAELA KAPIČKOVÁ
Balzamování hvězd. Hvězdný obraz Lídy Baarové a jeho vývoj v čase.
Vedoucí: Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. // Oponent: Mgr. Martin Kos


Posudky oponenta a vedoucího diplomové práce budou nahrány do ISu nejpozději 25. 8. 2019 do 23:59 hod.
Hlavní částí obhajoby je reakce autora na posudky oponenta i vedoucího práce, považuje se za samozřejmé, že autor má posudky s sebou a připraven komentuje výhrady a podněty v nich obsažené.
Průběh a vyhlášení výsledku státní zkoušky jsou veřejné.

Více informaci

V případě nouze kontaktujte

Patrycja Astrid Twardowska

Sekretariát


telefon: 549 49 1583
e‑mail:

„Tfuj, tfuj, tfuj.“

Sekretariát FAV