Státní závěrečná zkouška bakalářská a magisterská, 29.-31.1.2024

Důležité termíny

  • Zápis do předmětu Státní závěrečná zkouška 1. srpna 2023 – 1. října 2023
  • Odevzdání úplné pracovní verze práce dle termínu stanoveného vedoucím práce
  • Potvrzení konečné verze názvu práce (česky i anglicky), kterou vedoucí práce zapíše do rozpisu v ISu do 31. října 2023
  • Odevzdání konečné verze práce uložením do archivu v ISu do 30. listopadu 2023
  • Přihlášení se k vypsané zkoušce v předmětu Státná závěrečná zkouška 8. ledna 2024 – 22. ledna 2024
  • Žádost o vystavení potvrzení o splnění studijních požadavků (žádost zašlete z vašeho učo@mail.muni.cz na studijni@phil.muni.cz) do 24. ledna 2024
  • Státní závěrečná zkouška bakalářská a magisterská 29. ledna 2024 – 31. ledna 2024

Státnicové FAQ

KAM MÁM NAHRÁT ZÁVĚREČNOU PRÁCI V ISU?

Do archivu závěrečné práce. Podrobný návod v nápovědě.

CHI UPRAVIT NÁZEV ZÁVĚREČNÉ PRÁCE.

Název závěrečné práce (český i anglicky) pošlete neprodleně svému vedoucímu práce, který je upraví v rozpisu závěrečných prací. Změna v archivu se promítne se zpožděním.

MUSÍM ODEVZDAT TIŠTĚNOU KOPII ZÁVĚREČNÉ PRÁCE?

Nemusíte. Od SZZ v červnu 2022 tištěné verze práce nevyžadujeme.

POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POŽADAVKŮ.

Potvrzení se propíše do vašeho elektronického protokolu SZZ na základě vaši e-mailové žádosti. Žádost nemá předepsaný formát, ale musí být odeslána z vaši učo@mail.muni.cz adresy na adresu studijni@phil.muni.cz nejpozději 24.1.2024. Potvrzení se kontroluje v den SZZ a pokud nebude platné, nebudete připuštění k SZZ! Velmi doporučujeme řešit toto potvrzení s dostatečným předstihem!

OPAKUJI STÁTNICE. MUSÍM ŽÁDAT O NOVÉ POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POŽADAVKŮ?

Nemusíte. Studijní oddělení aktivuje váš původní protokol SZZ včetně potvrzení o splnění studijních požadavků.

JE TERMÍN V ZÁŘÍ ŘÁDNÝ ČI POUZE OPRAVNÝ?

Termín v září je řádný i opravný. Pokud k SZZ nepůjdete v červnu, ale pouze v září, termín nahrání závěrečné práce do archiu v ISu je 30.června, finální název práce musíte potvrdit do 31. května. Pokud budete přistupovat k SZZ v září, předmět Státní závěrečná zkouška si musíte zapsat v jarním semestru!

JAKÉ JSOU OBVYKLE TERMÍNY SZZ?

Pro jarní semestr platí termín SZZ v červnu (obvykle 1.týden v červnu) a v září (obvykle 1.týden v září). Pro podzimní semestr platí lednový termín SZZ (obvykle poslední týden v lednu).

JE SZZ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÁ?

Obě částí státní závěrečné zkoušky (obhajoba a vědomostní zkouška) jsou ústní. A to jak v online, tak i  prezenční variantě zkoušky.

JAK PROBÍHÁ ONLINE SZZ V MS TEAMS?

Videonávody k SZZ v MS Teams naleznete zde. Online zkoušení probíhá pouze v případě pandemické situace.

TENTO SEMESTR CHCI PŘISTOUPIT K SZZ. JAKÉ PŘEDMĚTY SI MÁM ZAPSAT?

Zapište si předmět Státní závěrečná zkouška. Dle formy studia bude mít kód FAVBKa19 (bc. kombi) nebo FAVBPa21 (bc. prezenční) a FAVMKa06 (mgr. kombi) nebo FAVMPa08 (mgr. prezenční) - tyto kódy platí pro starou akreditaci, tj. s nástupem nejpozději do JS2019. Pro novou akreditaci, tj. s nástupem od PS2019 platí kódy FAVBKa160 (bc. kombi) nebo FAVBPa160 (bc. prezenční) a FAVMKa100 (mgr. kombi) a FAVMPa100 (mgr. prezenční). Předmět si zapíšete na začátku semestru v období k tomu určeném v harmonogramu FF MU.

Pokud jste si předměty na začátku semestru, ve kterém chcete přistoupit ke SZZ nezapsali (tj. JS pro státnice v červnu a září, a PS pro státnice v lednu), obraťte se na svou referentku na Studijním oddělení s žádosti o dodatečný zápis předmětu.

MUSÍM SI V SEMESTRU, VE KTERÉM PŘISTUPUJI K SZZ ZAPSAT PŘEDMĚT BAKALÁŘSKÁ/MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE?

Tento předmět z kódem FAVBPa018/FAVBKa018 a FAVMPa05/FAVMKa05 se zapisuje pouze pro studium v staré akreditaci, tj. s nástupem nejpozději v JS2019. Od nástupu v PS2019 se tento předmět nezapisuje.

KOLIK MÁM POKUSŮ NA SZZ?

Rozlišujeme dvě administrativní položky: zápis předmětu Státní závěrečná zkouška (Bc. nebo Mgr.) a přihlášení ke zkoušce z tohoto předmětu, tedy ke státnici. Pokud si např. do jarního semestru zapíšete předmět Státní závěrečná zkouška a nesplníte ho, zapíše se vám automaticky do podzimu (= státnice v lednu), ale stále budete mít k dispozici dva pokusy. Jen pokud se přihlásíte ke zkoušce z předmětu Státní závěrečná zkouška a neuspějete nebo se bez omluvy nedostavíte, budete pak mít k dispozici už jen jeden pokus. Někdy se stává, že si student předmět Státní závěrečná zkouška zapíše, ale ke zkoušce se nepřihlásí opakovaně, musí pak se studijním řešit odhlášení z předmětu. Na počet možných pokusů to nemá vliv, ty zůstávají dva a počítají se až od prvního přihlášení ke zkoušce.

Harmonogram bude upřesněn

„Občerstvení na Státní závěrečnou zkoušku zajišťuje sekretariát FAV. Pro studenty bude otevřená kuchyňka FAV s nabídkou kávy, čaje a domácí limonády. K dispozici je studentům i lednička a mikrovlnka.“

Sekretářka FAV Sekretářka FAV

Více informaci o ústní (prezenční/online) variantě SZZ včetně okruhů:

V případě nouze kontaktujte

Patrycja Astrid Twardowska

Sekretariát


telefon: 549 49 1583
e‑mail:

„Tfuj, tfuj, tfuj.“

Sekretariát FAV

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info