Státní závěrečná zkouška bakalářská a magisterská, 27.-28. 1. 2020

Důležité termíny

  • Odevzdání úplné pracovní verze práce skrze odevzdávárnu předmětu Bakalářský seminář V / Magisterský seminář III v ISu do 1. února 2019
  • Potvrzení konečné verze názvu práce (česky i anglicky), kterou vedoucí práce zapíše do rozpisu v ISu do 31. března 2019
  • Odevzdání konečné verze práce uložením do archivu v ISu do 30. listopadu 2019
  • Odevzdání práce ve dvou výtiscích poštou, vnitropoštou nebo osobně na sekretariát FAV do 5. prosince 2019
  • Odevzdání potvrzení o splnění studijních požadavků (vystavuje studijní odd.) vnitropoštou nebo osobně na sekretariátu FAV do 16. ledna 2020
  • Státní závěrečná zkouška bakalářská a magisterská 27. ledna 2020 v 9:00 hod. – 28. ledna 2020 v 18:00 hod.

Státnicové FAQ

Kam mám nahrát závěrečnou práci v ISu?

Do archivu závěrečné práce. Podrobný návod v nápovědě.

Chci upravit název závěrečné práce.

Název závěrečné práce (český i anglicky) pošlete neprodleně svému vedoucímu práce, který je upraví v rozpisu závěrečných prací. Změna v archivu se promítne se zpožděním.

Do kdy a kam mám odevzdat 2 tištěné kopie závěrečné práce?

Do 5. 12. 2019. Podepsané kopie můžete buď poslat poštou na adresu FAV FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno nebo zanechat ve vnitropoště FAV v přízemí budovy D na Arna Nováka nebo odevzdat osobně na sekretariátu FAV (pondělí-čtvrtek 11:00-13:00 hod).

POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POŽADAVKŮ.

Potvrzení bez něhož nebudete připuštění k SZZ vystavuje Studijní oddělení FF. V případě, že se pro žádost ze závažných důvodů nemůžete dostavit osobně, napište své referentce s prosbou, aby potvrzení předala sekretářce FAV. Potvrzení musíte odevzdat nejpozději do 16.1.2020 buď osobně a sekretariátu FAV nebo v obálce ve vnitropoště FAV. Velmi doporučujeme řešit vystavení potvrzení s dostatečným předstihem!

OPAKUJI STÁTNICE. MUSÍM ŽÁDAT O NOVÉ POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POŽADAVKŮ?

Nemusíte. Studijní oddělení dodá váš původní protokol včetně potvrzení o splnění studijních požadavků.

KDE SE NACHÁZÍ VNITRPOŠTA FAV?

Schránka vnitropošty FAV (Ústav filmu a audiovizuální kultury) se nacházi za skleněnými dveřmi vedle nápojového automatu v přízemí budovy D v areálu FF na Arna Nováka 1. Schránka je přístupná od pondělí do pátku 7:00-20:00 hod.

Harmonogram

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA BAKALÁŘSKÁ
27/01/2020


PÍSEMNÁ ČÁST (TEST) // C34 // PONDĚLÍ 27/01/20

08:45 – 08:55 / sraz studentů v učebně C34
09:00 / C34 - písemná část (test)
Délka trvání testu: 120 min.
Dozor: Mgr. Martin Kos
Komise: PhDr. Jaromír Blažejovský, doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D., Mgr. Michal Večeřa, Ph.D., Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D.
Informace o výsledku testu budou zveřejněny na nástěnce FAV ve 12:30 hod.
Konzultace k výsledkům: 12:30 – 13:00 hod. (PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. - pracovna 5)


OBHAJOBY // PONDĚLÍ 27/01/20

13:00-14:15 / VIDEOTÉKA FAV / PLAKHOVA, PLÁŠEK, VEINHAUER
Komise: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (předseda), Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

ALEXANDRA PLAKHOVA
Vedoucí: Mgr. Ondřej Pavlík // Oponent: Mgr. Martin Kos

JAKUB PLÁŠEK
Vedoucí: Mgr. Ondřej Pavlík // Oponentka: Mgr. Jitka Lanšperková

PETR VEINHAUER
Vedoucí: Mgr. Miroslav Vlček  // Oponentka: Mgr. Jitka Lanšperková

14:30-15:45 / VIDEOTÉKA FAV / SUSKÝ, VAŇKOVÁ, DÁŇA
Komise: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.(předseda), PhDr. Jaromír Blažejovský Ph.D., Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

JAN SUSKÝ
Vedoucí: Mgr. Miroslav Vlček // Oponent: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D

JANA VAŇKOVÁ
Vedoucí: PhDr. Jaromír Blažejovský Ph.D. // Oponent: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

MICHAL DÁŇA
Vedoucí: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. // Oponent: PhDr. Jaromír Blažejovský Ph.D.

16:00-17:15 / VIDEOTÉKA FAV / VYCHITILOVÁ, MARCIN, VÁCLAVÍKOVÁ
Komise: PhDr. Jaromír Blažejovský Ph.D. (předseda), Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D., Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

MARTINA VYCHYTILOVÁ
Vedoucí: Mgr. Kateřna Šardická // Oponentka: Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D.

RADEK MARCIN
Vedoucí: Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. // Oponentka: Mgr. Kateřna Šardická

ALEXANDRA VÁCLAVÍKOVÁ
Vedoucí: Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. // Oponentka: Mgr. Kateřina Váchová

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MAGISTERSKÁ
27-28/01/2020


OBHAJOBY // PONDĚLÍ 27/01/20

09:00 - 11:00 / VIDEOTÉKA / VADAS
Komise: PhDr. Jaromír Blažejovský Ph.D. (předseda), doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

DANIEL VADAS
Výchova filmového dorastu 1932-1945 Kontinuálne snahy filmového oboru
Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. // Oponent: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.


OBHAJOBY // ÚTERÝ 28/01/20

09:30-11:30 / VIDEOTÉKA FAV / ANDRAŠČÍK
Komise: PhDr. Jaromír Blažejovský Ph.D. (předseda), doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

JOZEF ANDRAŠČÍK
Formatívny vplyv seriálu Hra o Tróny na detského diváka - prípadová štúdia
Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. // Oponent: Mgr. Miroslav Vlček

11:30-13:30 / VIDEOTÉKA FAV / SZCZEPANIKOVÁ
Komise: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (předseda), PhDr. Jaromír Blažejovský Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

ZUZANA SZCZEPANIKOVÁ
Hledání nové detektivky pro socialistický film: (Znovu)ustavování detektivního žánru v období 1948–1954
Vedoucí: Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D. // Oponent: doc. PhDr. Ivan Klimeš


Posudky oponenta a vedoucího diplomové práce budou nahrány do ISu nejpozději 19. 1. 2020 do 23:59 hod.
Hlavní částí obhajoby je reakce autora na posudky oponenta i vedoucího práce, považuje se za samozřejmé, že autor má posudky s sebou a připraven komentuje výhrady a podněty v nich obsažené.
Průběh a vyhlášení výsledku státní zkoušky jsou veřejné.

Více informaci

V případě nouze kontaktujte

Patrycja Astrid Twardowska

Sekretariát


telefon: 549 49 1583
e‑mail:

„Tfuj, tfuj, tfuj.“

Sekretariát FAV