Státní závěrečná zkouška bakalářská a magisterská, 24.-25.1.2022

Důležité termíny

  • Odevzdání úplné pracovní verze práce skrze odevzdávárnu předmětu Bakalářský seminář V / Magisterský seminář III v ISu do 1. září 2021
  • Potvrzení konečné verze názvu práce (česky i anglicky), kterou vedoucí práce zapíše do rozpisu v ISu do 31. října 2021
  • Odevzdání konečné verze práce uložením do archivu v ISu do 30. listopadu 2021
  • Žádost o vystavení potvrzení o splnění studijních požadavků (žádost zašlete z vašeho učo@mail.muni.cz na studijni@phil.muni.cz) do 16. ledna 2022
  • Odevzdání práce v jednom výtisku do vnitropošty FAV nebo poslání poštou 3. ledna 2022 – 31. ledna 2022
  • Státní závěrečná zkouška bakalářská a magisterská 24. ledna 2022 – 25. ledna 2022

Státnicové FAQ

KAM MÁM NAHRÁT ZÁVĚREČNOU PRÁCI V ISU?

Do archivu závěrečné práce. Podrobný návod v nápovědě.

CHI UPRAVIT NÁZEV ZÁVĚREČNÉ PRÁCE.

Název závěrečné práce (český i anglicky) pošlete neprodleně svému vedoucímu práce, který je upraví v rozpisu závěrečných prací. Změna v archivu se promítne se zpožděním.

DO KDY A KAM MÁM ODEVZDAT 1 TIŠTĚNOU KOPII ZÁVĚREČNÉ PRÁCE?

Jeden výtisk práce odevzdejte osobně do konce ledna 2022 do vnitropošty FAV v přízemí budovy D nebo pošlete poštou na adresu FAV FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno.

POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POŽADAVKŮ.

Potvrzení se propíše do vašeho elektronického protokolu SZZ na základě vaši e-mailové žádosti. Žádost nemá předepsaný formát, ale musí být odeslána z vaši učo@mail.muni.cz adresy na adresu studijni@phil.muni.cz nejpozději 16.1.2022. Potvrzení se kontroluje v den SZZ a pokud nebude platné, nebudete připuštění k SZZ! Velmi doporučujeme řešit toto potvrzení s dostatečným předstihem!

OPAKUJI STÁTNICE. MUSÍM ŽÁDAT O NOVÉ POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POŽADAVKŮ?

Nemusíte. Studijní oddělení aktivuje váš původní protokol SZZ včetně potvrzení o splnění studijních požadavků.

JE TERMÍN V ZÁŘÍ ŘÁDNÝ ČI POUZE OPRAVNÝ?

Termín v září je řádný i opravný. Pokud k SZZ nepůjdete v červnu, ale pouze v září, termín nahrání závěrečné práce do archiu v ISu je 30.června.

KDE SE NACHÁZÍ VNITRPOŠTA FAV?

Schránka vnitropošty FAV (Ústav filmu a audiovizuální kultury) se nacházi za skleněnými dveřmi vedle nápojového automatu v přízemí budovy D v areálu FF na Arna Nováka 1. Schránka je přístupná od pondělí do pátku 7:00-20:00 hod dle aktuální epidemiologické situace.

JAK PROBÍHÁ online szz V MS TEAMS?

Videonávody k SZZ v MS Teams naleznete zde.

Harmonogram

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA BAKALÁŘSKÁ
24-25/01/2022


OBHAJOBY // MS TEAMS // PONDĚLÍ 24/01/22

09:00 – 10:40 / MS TEAMS / STANKOVÁ, DUŠKOVÁ, ŠIMONČIČ, LITERÁK, VRÁŽEL

Zuzana Stanková / 09:00-09:30
Komise: Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. (předsedkyně), Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D., Mgr. Martin Kos
vedoucí Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.  // oponent Mgr. Martin Kos

Hana Dušková / 09:00-09:30
Komise: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (předseda), Mgr. Michal Večeřa, Ph.D., Mgr. Ondřej Pavlík
vedoucí Mgr. Ondřej Pavlík // oponent Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

Marek Šimončič / 09:35-10:05
Komise: Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. (předsedkyně), Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D., Mgr. Tereza Bochinová
vedoucí Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. // oponentka Mgr. Tereza Bochinová

Vladan Literák / 09:35-10:05
Komise: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (předseda), Mgr. Michal Večeřa, Ph.D., Mgr. Martin Kos
vedoucí Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. // oponent Mgr. Martin Kos

Libor Vrážel / 10:10-10:40
Komise: Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. (předsedkyně), Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D., Mgr. Ondřej Pavlík
vedoucí Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. // oponent Mgr. Ondřej Pavlík

 

VĚDOMOSTNÍ ZKOUŠKA  // MS TEAMS // PONDĚLÍ 24/01/22

12:00 – 17:055 / MS TEAMS / STANKOVÁ, DUŠKOVÁ, ŠIMONČIČ, LITERÁK, VRÁŽEL, ŠKORUPKA
Komise: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (předseda), PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D., Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D., Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

Zuzana Stanková / 12:00 - 12:55

Hana Dušková / 13:00-13:55

Marek Šimončič / 14:00-14:55

Vladan Literák / 15:00-15:55

Libor Vrážel / 16:00-16:55

Marek Škorupka / 17:00-17:55


OBHAJOBY  // MS TEAMS // ÚTERÝ 25/01/22

09:00 – 09:30 / MS TEAMS / MADEJOVÁ, GRACIASOVÁ

Natálie Madejová / 09:00-09:30
Komise: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.(předseda), Mgr. Martin Kos, Mgr. Daniel Krátký
vedoucí Mgr. Martin Kos // oponent Mgr. Daniel Krátký

Barbora Graciasová / 09:00-09:30
Komise: Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. (předsedkyně), Mgr. Jitka Lanšperková, Mgr. Dita Stuchlíková
vedoucí Mgr. Jitka Lanšperková // oponentka Mgr. Dita Stuchlíková

VĚDOMOSTNÍ ZKOUŠKA // MS TEAMS // ÚTERÝ 25/01/22

14:00-17:55 / MS TEAMS / MADEJOVÁ, GRACIASOVÁ, ŠTEFÁNKOVÁ, ĎURČOVÁ
Komise: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (předseda), PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D., Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D., Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

Natálie Madejová / 14:00-14:55

Barbora Graciasová / 15:00-15:55

Hana Štefánková/ 16:00-16:55

Martina Ďurčová / 17:00-17:55


STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MAGISTERSKÁ
25/01/2022


OBHAJOBA A VĚDOMOSTNÍ ZKOUŠKA // MS TEAMS // ÚTERÝ 25/01/22

09:00 – 11:00 / MS TEAMS / KUNKELOVÁ
Komise: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (předseda), Mgr. Michal Večeřa, Ph.D., Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.

KATARÍNA KUNKELOVÁ
Výzva menom Vlasta Burian: Problémy kolektívnej poetiky v období nástupu zvuku (1930–1932)
Vedoucí Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.// Oponet Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. 

11:15 – 13:15 / MS TEAMS / LUDVÍKOVÁ
Komise: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (předseda), Mgr. Michal Večeřa, Ph.D., Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D.

ANGELINA LUDVÍKOVÁ
Osvald Kosek
Vedoucí Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. // Oponetka Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D.

 

Posudky oponenta a vedoucího diplomové práce budou nahrány do ISu nejpozději 16. 1. 2022 do 23:59 hod.
Hlavní částí obhajoby je reakce autora na posudky oponenta i vedoucího práce, považuje se za samozřejmé, že autor má posudky s sebou a připraven komentuje výhrady a podněty v nich obsažené.
Průběh a vyhlášení výsledku státní zkoušky jsou veřejné.

„Na online státnice si připravte klidné a tiché místo s kvalitním připojením, kde vás nikdo nebude rušit. Před sebou mějte jen papír, psací potřeby a vytištěné posudky. Ideálně byste měli sedět dostatečně daleko od počítače, aby bylo vidět na vaše ruce. Po celou dobu musíte mít zapnutou kameru a mikrofon.“

Sekretářka FAV Sekretářka FAV

Více informaci o online variantě SZZ včetně okruhů:

V případě nouze kontaktujte

Patrycja Astrid Twardowska

Sekretariát


telefon: 549 49 1583
e‑mail:

„Tfuj, tfuj, tfuj.“

Sekretariát FAV

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info