Státní závěrečná zkouška bakalářská a magisterská, 3.-4.9.2018

Důležité termíny

  • Odevzdání úplné pracovní verze práce skrze odevzdávárnu předmětu Bakalářský seminář V / Magisterský seminář III v ISu do 1. února 2018
  • Potvrzení konečné verze názvu práce (česky i anglicky), kterou vedoucí práce zapíše do rozpisu v ISu do 31. března 2018
  • Odevzdání konečné verze práce uložením do archivu v ISu do 30. června 2018
  • Odevzdání práce ve dvou výtiscích poštou, vnitropoštou nebo osobně na sekretariát FAV do 31. července 2018
  • Odevzdání potvrzení o splnění studijních požadavků (vystavuje studijní odd.) do vnitropošty FAV do 30. srpna 2018
  • Státní závěrečná zkouška bakalářská a magisterská 3. září 2018 – 4. září 2018

Státnicové FAQ

Kam mám nahrát závěrečnou práci v ISu?

Do archivu závěrečné práce. Podrobný návod v nápovědě.

Chci upravit název závěrečné práce.

Název závěrečné práce (český i anglicky) pošlete neprodleně svému vedoucímu práce, který je upraví v rozpisu závěrečných prací. Změna v archivu se promítne se zpožděním.

Do kdy a kam mám odevzdat 2 tištěné kopie závěrečné práce?

Do 31.7.2018. Podepsané kopie můžete buď poslat poštou na adresu FAV FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno nebo zanechat ve vnitropoště FAV v přízemí budovy B1 (vchod z B2) na Arna Nováka nebo odevzdat osobně na sekretariátu FAV (viz prázdninový režim FAV). Doporučujeme vnitropoštu.

POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POŽADAVKŮ.

Potvrzení bez něhož nebudete připuštění k SZZ vystavuje Studijní oddělení FF. V případě, že se pro žádost ze závažných důvodů nemůžete dostavit osobně, napište své referentce s prosbou, aby potvrzení předala sekretářce FAV. Potvrzení musíte odevzdat nejpozději do 30.8.2018.
Kvůli stěhování je FAV do konce srpna bez kanceláří, potvrzení prosím zanechte ve vnitropoště FAV v přízemí budovy B1 (vchod z B2) na Arna Nováka nebo se domluvte na osobním předání se sekretářkou FAV (twar@phil.muni.cz).

Harmonogram

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA BAKALÁŘSKÁ
03/09/2018


PÍSEMNÁ ČÁST (TEST) // B2.33 // PONDĚLÍ 03/09/18

 

08:45 – 08:55 / sraz studentů v učebně B2.33
09:00 / B2.33 - písemná část (test)
Délka trvání testu: 120 min.
Dozor: Mgr. Kateřina Šardická

Komise: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.

Informace o výsledku testu budou zveřejněny písemně na dveřích B2.42 ve 12:00.

Konzultace k výsledkům: 12:00 – 12:30 (PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. – učebna B2.42)

 

OBHAJOBY // B2.42 // PONDĚLÍ 03/09/18

 

12:30 / UČEBNA B2.42 / KARŠULÍNOVÁ, MRKVIČKA, ANDRESOVÁ
Komise: PhDr. Jaromír Blažejovský Ph.D. (předseda), doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

Veronika Karšulínová
Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. // Oponent: Mgr. Michal Večeřa

Marek Mrkvička
Vedoucí: Mgr. Michal Večeřa // Oponent: Mgr. Martin Kos

Kamila Andresová
Vedoucí: Mgr. Michal Večeřa // Oponent: Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MAGISTERSKÁ
03-04/09/2018


OBHAJOBY // B2.42 // PONDĚLÍ 03/09/18

 

09:00 / UČEBNA B2.42 / VÁCHOVÁ
Komise: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (předseda), PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

Kateřina Váchová
Malí dospělí? Dětské herectví v české produkci 70. a 80. let
Vedoucí: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. // Oponentka: Mgr. Šárka Gmiterková

14:00 / UČEBNA B2.42 / SLAMKA
Komise: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (předseda), PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

Matúš Slamka
Imaginácia na druhú: Rozbor filmových adaptácii Jána Švankmajera
Vedoucí: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. // Oponent: Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

16:00 / UČEBNA B2.42 / KONEČEK
Komise: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (předseda), PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

Filip Koneček
Válka jako zmatení smyslů: analýza válečné trilogie Zbyňka Brynycha
Vedoucí: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. // Oponent: Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

 

OBHAJOBY // B2.42  // ÚTERÝ 04/09/18

 

09:00 / UČEBNA B2.42 / BEDNÁŘ
Komise: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (předseda), doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

10:00 / UČEBNA B2.42  / BAHNOVÁ
Komise: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (předseda), doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

Barbara Bahnová
Filmové ceny a ekonómia prestíže: Festival filmov pre deti a mládež v Gottwaldove 1961–1989
Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. // Oponent: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

12:00 / UČEBNA B2.42  / KYAS
Komise: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (předseda), doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

Barbora Kyas
Dramaturgie festivalu dětského filmu na příkladu proměny zlínského festivalu v letech 1989–2012
Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. // Oponent: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

14:00 / UČEBNA B2.42  / LANŠPERKOVÁ
Komise: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (předseda), doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

Jitka Lanšperková
Produkční strategie dokumentárního filmu v České republice od roku 2012 do současnosti
Vedoucí: doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D. // Oponent: Mgr. Miroslav Vlček

16:00 / UČEBNA B2.42  / PAPEŽOVÁ
Komise: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (předseda), doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

Miroslava Papežová
Kdo, s kým, o čem, pro koho. Formát televizní písničky jako produkt spolupráce kulturních průmyslů a nástroj budování statusu pop-celebrit v 60. letech v Československu
Vedoucí: doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D. // Oponent: doc. PhDr. Ivan Klimeš


Posudky oponenta a vedoucího diplomové práce budou nahrány do ISu nejpozději 26. 8. 2018 do 23:59 hod.
Hlavní částí obhajoby je reakce autora na posudky oponenta i vedoucího práce, považuje se za samozřejmé, že autor má posudky s sebou a připraven komentuje výhrady a podněty v nich obsažené.
Průběh a vyhlášení výsledku státní zkoušky jsou veřejné.

Více informaci

V případě nouze kontaktujte

Patrycja Astrid Twardowska

Sekretariát


Telefon: 549 49 1583
E‑mail:

„Tfuj, tfuj, tfuj.“

Sekretariát FAV

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info