Státní závěrečná zkouška bakalářská a magisterská, 28.01.2019

Důležité termíny

  • Odevzdání úplné pracovní verze práce skrze odevzdávárnu předmětu Bakalářský seminář V / Magisterský seminář III v ISu do 1. září 2018
  • Potvrzení konečné verze názvu práce (česky i anglicky), kterou vedoucí práce zapíše do rozpisu v ISu do 31. října 2018
  • Odevzdání konečné verze práce uložením do archivu v ISu do 30. listopadu 2018
  • Odevzdání práce ve dvou výtiscích poštou, vnitropoštou nebo osobně na sekretariát FAV do 6. prosince 2018
  • Odevzdání potvrzení o splnění studijních požadavků (vystavuje studijní odd.) do vnitropošty FAV do 21. ledna 2019
  • Státní závěrečná zkouška bakalářská a magisterská 28. ledna 2019

Státnicové FAQ

Kam mám nahrát závěrečnou práci v ISu?

Do archivu závěrečné práce. Podrobný návod v nápovědě.

Chci upravit název závěrečné práce.

Název závěrečné práce (český i anglicky) pošlete neprodleně svému vedoucímu práce, který je upraví v rozpisu závěrečných prací. Změna v archivu se promítne se zpožděním.

Do kdy a kam mám odevzdat 2 tištěné kopie závěrečné práce?

Do 6.12.2018. Podepsané kopie můžete buď poslat poštou na adresu FAV FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno nebo zanechat ve vnitropoště FAV v přízemí budovy D na Arna Nováka nebo odevzdat osobně na sekretariátu FAV (pondělí-čtvrtek 11:00-13:00 hod.)

POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POŽADAVKŮ.

Potvrzení bez něhož nebudete připuštění k SZZ vystavuje Studijní oddělení FF. V případě, že se pro žádost ze závažných důvodů nemůžete dostavit osobně, napište své referentce s prosbou, aby potvrzení předala sekretářce FAV. Potvrzení musíte odevzdat nejpozději do 21.1.2019. Velmi doporučujeme řešit vystavení potvrzení s dostatečným předstihem!

Harmonogram

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA BAKALÁŘSKÁ
28/01/2019


PÍSEMNÁ ČÁST (TEST) // Videotéka FAV // PONDĚLÍ 28/01/19

08:45 – 08:55 / sraz studentů ve Videotéce FAV
09:00 / Videotéka FAV - písemná část (test)
Délka trvání testu: 120 min.
Dozor: Mgr. Martin Kos

Komise: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.

Informace o výsledku testu budou zveřejněny písemně na dveřích sekretariátu FAV ve 12:30.

Konzultace k výsledkům: 12:30 – 13:00 (PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. - pracovna 5)


OBHAJOBY // VIDEOTÉKA FAV // PONDĚLÍ 28/01/19

13:00-15:30 / VIDEOTÉKA FAV / JANČIOVÁ, POŘÍZEK, PTÁČNÍKOVÁ, PEŇÁZ, AXMANN
Komise: PhDr. Jaromír Blažejovský Ph.D. (předseda), doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

HANA JANČIOVÁ
Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. // Oponent: Mgr. Miroslav Vlček

MATĚJ POŘÍZEK
Vedoucí: Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D. // Oponent: Mgr. Martin Kos

KARINA PTÁČNÍKOVÁ
Vedoucí: Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D. // Oponent: Mgr. Martin Kos

MILAN PEŇÁZ
Vedoucí: Mgr. Marie Barešová // Oponent: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

PATRICK AXMANN
Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. // Oponent: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MAGISTERSKÁ
28/01/2019


OBHAJOBY // PONDĚLÍ 28/01/19

09:00 -11:00 / PRACOVNA 2 / KHUN
Komise: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (předseda), PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

PATRIK KHUN
Slovenský spravodajský film (Týždeň vo filme) v období československej jari
Vedoucí: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. // Oponent: Mgr. Miroslav Vlček

15:30-17:30 / VIDEOTÉKA FAV / KOPECKÁ
Komise: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.(předseda), doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

ANNA KOPECKÁ
Praktiky diferenciace a jejich vliv na vývoj DVD trhu v ČR
Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. // Oponent: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.


Posudky oponenta a vedoucího diplomové práce budou nahrány do ISu nejpozději 20. 1. 2019 do 23:59 hod.
Hlavní částí obhajoby je reakce autora na posudky oponenta i vedoucího práce, považuje se za samozřejmé, že autor má posudky s sebou a připraven komentuje výhrady a podněty v nich obsažené.
Průběh a vyhlášení výsledku státní zkoušky jsou veřejné.

Více informaci

V případě nouze kontaktujte

Patrycja Astrid Twardowska

Sekretariát


telefon: 549 49 1583
e‑mail:

„Tfuj, tfuj, tfuj.“

Sekretariát FAV

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info