Státní závěrečná zkouška bakalářská a magisterská, 7.-9. 9. 2020

Důležité termíny

  • Odevzdání úplné pracovní verze práce skrze odevzdávárnu předmětu Bakalářský seminář V / Magisterský seminář III v ISu do 1. února 2020
  • Potvrzení konečné verze názvu práce (česky i anglicky), kterou vedoucí práce zapíše do rozpisu v ISu do 31. března 2020
  • Odevzdání konečné verze práce uložením do archivu v ISu do 31. července 2020
  • Odevzdání práce v jednom výtisku v den SZZ 7. září 2020 – 9. září 2020
  • Žádost o vystavení potvrzení o splnění studijních požadavků (žádost zašlete z vašeho učo@mail.muni.cz na studijni@phil.muni.cz) do 28. srpna 2020
  • Státní závěrečná zkouška bakalářská a magisterská 7. září 2020 v 9:00 hod. – 9. září 2020 v 18:00 hod.

Státnicové FAQ

KAM MÁM NAHRÁT ZÁVĚREČNOU PRÁCI V ISU?

Do archivu závěrečné práce. Podrobný návod v nápovědě.

CHI UPRAVIT NÁZEV ZÁVĚREČNÉ PRÁCE.

Název závěrečné práce (český i anglicky) pošlete neprodleně svému vedoucímu práce, který je upraví v rozpisu závěrečných prací. Změna v archivu se promítne se zpožděním.

DO KDY A KAM MÁM ODEVZDAT 1 TIŠTĚNOU KOPII ZÁVĚREČNÉ PRÁCE?

Tištěnou kopii závěrečné práce doneste s sebou v den konání SZZ a odevzdejte zkušební komisi.

POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POŽADAVKŮ.

Potvrzení zašle Studijní oddělení FF na FAV na základě vaši e-mailové žádosti. Žádost nemá předepsaný formát, ale musí být odeslána z vaši učo@mail.muni.cz adresy na adresu studijni@phil.muni.cz nejpozději 28.8.2020. Bez tohoto potvrzení nebudete připuštění k SZZ! Velmi doporučujeme řešit vystavení potvrzení s dostatečným předstihem!

OPAKUJI STÁTNICE. MUSÍM ŽÁDAT O NOVÉ POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ STUDIJNÍCH POŽADAVKŮ?

Nemusíte. Studijní oddělení dodá váš původní protokol včetně potvrzení o splnění studijních požadavků.

KVŮLI KORONASITUACI SE NEMOHU DOSTAVIT OSOBNĚ NA SZZ.

Tuto skutečnost nahlaste co nejdříve na sekretariát FAV - twar@phil.muni.cz, SZZ lze absolvovat i distanční formou.

JE TERMÍN V ZÁŘÍ ŘÁDNÝ ČI POUZE OPRAVNÝ?

Termín v září je řádný i opravný. Pokud k SZZ nepůjdete v červnu, ale pouze v září, termín nahrání závěrečné práce do archiu v ISu je 31.7.2020.

KDE SE NACHÁZÍ VNITRPOŠTA FAV?

Schránka vnitropošty FAV (Ústav filmu a audiovizuální kultury) se nacházi za skleněnými dveřmi vedle nápojového automatu v přízemí budovy D v areálu FF na Arna Nováka 1. Schránka je přístupná od pondělí do pátku 7:00-20:00 hod.

Harmonogram bude upřesněn

 

Více informaci

V případě nouze kontaktujte

Patrycja Astrid Twardowska

Sekretariát


telefon: 549 49 1583
e‑mail:

„Tfuj, tfuj, tfuj.“

Sekretariát FAV