Magisterské navazující studium

Studujte u nás magisterský program

Cílem magisterského studia je vychovávat absolventy disponované pro vysoce kvalifikované a specializované profese v oblastech filmové vědy, věd o umění, humanitních a společenských věd, kulturních institucí a médií a subjektů kreativních a kulturních průmyslů.

Obecné informace pro uchazeče Přijímací zkouška

Studijní manuály dle formy magisterského studia

Prezenční jednooborové od PS 2019 Prezenční hlavní od PS 2019 Prezenční vedlejší od PS 2019 Kombinované jednooborové od PS 2019

Formální pravidla písemných prací 2024 Předpokládaný harmonogram povinných předmětů

Závěrečná práce a státní závěrečná zkouška magisterská

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info