Magisterské navazující studium

Studujte u nás magisterský program

Cílem magisterského studia je vychovávat absolventy disponované pro vysoce kvalifikované a specializované profese v oblastech filmové vědy, věd o umění, humanitních a společenských věd, kulturních institucí a médií a subjektů kreativních a kulturních průmyslů.

Obecné informace pro uchazeče Přijímací zkouška

Studijní manuály dle formy magisterského studia

Prezenční jednooborové Prezenční dvouoborové Kombinované Prezenční jednooborové od PS 2019 Prezenční hlavní od PS 2019 Prezenční vedlejší od PS 2019 Kombinované jednooborové od PS 2019

Formální pravidla

Závěrečná práce a státní závěrečná zkouška magisterská