Magisterské navazující studium

Studujte u nás magisterský program

Cílem magisterského studia je vychovávat absolventy disponované pro vysoce kvalifikované a specializované profese v oblastech filmové vědy, věd o umění, humanitních a společenských věd, kulturních institucí a médií a subjektů kreativních a kulturních průmyslů.

Obecné informace pro uchazeče Přijímací zkouška

Studijní manuály dle formy magisterského studia

Prezenční studium jednooborové Prezenční studium dvouoborové Kombinované studium

Formální pravidla

Závěrečná práce a státní závěrečná zkouška magisterská

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info