Přijímací zkouška do magisterského studia

TERMÍNY

Přijímací řízení se obvykle koná 2x ročně, a to v červnu s nástupem od podzimního semestru a v lednu s nástupem od jarního semestru.

Termín odevzdání projektu je do 30. dubna (pro červnový termín), resp. do 30. listopadu (pro lednový termín).

Do 15. května., resp. do 15. prosince přijímací komise odevzdané projekty zhodnotí a výsledek sdělí studijnímu oddělení, které prostřednictvím elektronické přihlášky oznámí uchazečům dosažený počet bodů a termín druhého kola přijímací zkoušky.

FORMA A ZPŮSOB ZKOUŠKY

Přijímací zkouška probíhá ve dvou kolech.

  • 1. kolo: zasílá se písemný projekt plánované magisterské práce a strukturovaný životopis.
  • 2. kolo: probíhá formou ústní rozpravy nad projektem.

1. kolo: písemný projekt magisterské práce.

Projekt v rozsahu cca tří normostran (5.500 znaků) má tuto strukturovanou podobu:

1.1. název projektu;
1.2. popis řešeného problému: východiska, podstata problému, hypotetické závěry, postup práce;
1.3. základní literatura a prameny.

Projekt a strukturovaný životopis se odevzdává elektronickou cestou na adresu fav@phil.muni.cz ve formátu jednoho souboru pdf s názvem: prijmeni_jmeno_projekt mgr_CV

2. kolo: ústní rozprava nad projektem.

Ke 2. kolu přijímací zkoušky se uchazeči dostaví na základě vlastního zhodnocení svých šancí po oznámení výsledků 1. kola.

MINIMÁLNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI

V každém kole přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (ze 100 možných).
Limit nezbytný k návrhu na přijetí činí 55 bodů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info