Doktorské studium

Studujte u nás doktorský program

Cílem doktorského studia je systematická příprava na vysoce kvalifikovanou a specializovanou akademickou a vědeckou práci v akademických, vědeckých a odborných institucích a na univerzitách, resp. v oblasti humanitních a společenských věd, umění, médií a kulturních institucí.

Obecné informace pro uchazeče Přijímací zkouška

Studijní manuál

Doktorské studium

Formální pravidla Harmonogram povinných předmětů

Disertační semináře

Zápisy z disertačních seminářů

2017 2016 2015