Doktorské studium: manuál

Doktorské studium: teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury 

 

Program je realizován společně Katedrou divadelních studií a Ústavem filmu a audiovizuální kultury.

Předseda oborové komise:

 • ​doc. MgA. David Drozd, Ph.D., drozd@mail.muni.cz

Garant za filmovou vědu:

 • doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., skopal@phil.muni.cz

Popis oboru, profil absolventa a jeho uplatnění a složení oborové komise:
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/16358-teorie-a-dejiny-divadla-filmu-a-audiovizualni-kultury


Přijímací zkouška

Studijní kurikulum
 • Během studia, které standardně trvá 4 roky (8 semestrů),  je nutno získat celkem 240 kreditů podle následujícího zadání:

  SPOLEČNÝ ZÁKLAD (celkem 10 kr.)

10 kreditů za zkoušku z cizího jazyka
   a) Cizí jazyk CJV (v rámci Centra jazykového vzdělávání MU), nebo
   b) Cizí jazyk FAV
       FAVD008 Cizí jazyk I [5. kr]
       FAVD009 Cizí jazyk II [5. kr]

POVINNÉ PŘEDMĚTY FAV (celkem 230 kr.)

 • FAVD001 Disertační práce [25 kr.]
 • FAVD002 Teze disertační práce [5 kr.]
 • FAVD003 Disertační seminář (I-IV) [celkem 40 kr.] zapisuje se v 1.- 4. semestru
 • FAVD004 Disertační seminář (V-VIII) [celkem 80 kr.]  zapisuje se v 5.- 8. semestru
 • FAVD005 Pedagogická praxe (I-III) [celkem 15 kr.] zapisuje se 3x během studia
 • FAVD006 Publikační praxe (I-III) [celkem 15 kr.] zapisuje se 3x během studia
 • FAVD007 Zahraniční stáž [10 kr.]
 • FAVD010 Metodologický seminář I [10 kr.]
 • FAVD011 Metodologický seminář II [10 kr.]
 • FAVz       kurzy zahraničních hostů [celkem 20 kr.] zapisuje se 4x během studia
     
  VOLITELNÉ PŘEDMĚTY FAV
 • FAVD012 Odborná praxe [20 kr.]
Studijní plán

Studium se realizuje podle studijního plánu, který student vypracuje po nástupu ke studiu podle studijního kurikula a ve spolupráci se školitelem. Studijní plán je třeba odevzdat na studijní oddělení do 30. října (při nástupu od podzimního semestru), respektive do 30. března (při nástupu od jarního semestru), a to na předepsaném formuláři s podpisem školitele a předsedy oborové komise.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info