Doktorské studium: manuál

Doktorské studium: Divadelní a filmová studia

Program je realizován společně Katedrou divadelních studií a Ústavem filmu a audiovizuální kultury.

Předseda oborové komise:

  • ​doc. MgA. David Drozd, Ph.D., drozd@mail.muni.cz

Garant za filmovou vědu:

  • doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D., skopal@phil.muni.cz

Studium se realizuje podle studijního plánu, který student vypracuje po nástupu ke studiu podle studijního kurikula a ve spolupráci se školitelem. Studijní plán je třeba odevzdat na studijní oddělení do 30. října (při nástupu od podzimního semestru), respektive do 30. března (při nástupu od jarního semestru), a to na předepsaném formuláři s podpisem školitele a předsedy oborové komise.

Doporučený průchod studijním plánem

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info