Filmové Brno

Filmové Brno

Dokumentace dějin uvádění filmů a diváckých preferencí v Brně v letech 1918-1945

VÍCE

Filmové Brno je dlouhodobý katedrový projekt z oblasti komparativního výzkumu lokální filmové historie. Je zaměřený na dějiny filmové distribuce, uvádění a recepce v Brně, tedy metropoli "druhého řádu", ve které se intenzivně propojuje kulturní a podnikatelský vliv český, německý a židovský. Výzkumný projekt byl ve své ustavující fázi v letech 2008-2011 podpořen Grantovou agenturou ČR. Díky tomuto grantu byla vytvořena rozsáhlá infrastruktura projektu, kterou představují především databáze kin a jejich programů a indexované přepisy několika desítek rozhovorů s pamětníky. Tato databáze je průběžně rozšiřována a doplňována za účasti studentů, podílejících se na pravidelném výzkumném semináři.
Databáze bude napojena na obdobné projekty v Leicesteru, Ghentu, Gothenburgu, Utrechtu a Bari, což umožní mezinárodní srovnání dynamiky distribučního sektoru, praktik distribuce a uvádění nebo přítomnosti různých národních kinematografií a jejich obliby u publika. Filmové Brno je také součástí mezinárodní výzkumné sítě HoMER (History of Moviegoing, Exhibition and Reception).
Na „mateřský“ projekt Filmového Brna navázaly další výzkumné aktivity, například projekt Provoz a návštěvníci brněnských kin z pohledu jejich zaměstnanců nebo Filmová kultura: Brno 1945-1970.
Klíčovým knižním výstupem dosavadního výzkumu je kolektivní monografie Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury (Lucie Česálková - Pavel Skopal, eds., Praha: NFA, 2016), kterému na samém počátku orientace výzkumných aktivit našeho ústavu na lokální dějiny předcházela publikace Kinematografie a město. Studie z dějin lokální filmové kultury (Pavel Skopal, ed., Brno: Masarykova univerzita, 2005) a řada studií v tuzemských a zahraničních oborových časopisech a prezentace na mezinárodních konferencích (např. NECS, ECREA, SCMS, SIECE, COHA).

 

Provoz a návštěvníci brněnských kin z pohledu jejich zaměstnanců

30.-60. léta 20.století

VÍCE

Cílem projektu je postihnout pomocí orálně–historického výzkumu, jak se tři zlomové historické okamžiky (1939, 1945, 1948) projevily v kinematografickém průmyslu, a to v rovině provozu kin. Semistrukturované rozhovory vedené s několika desítkami zaměstnanců brněnských kin budou sledovat především následující okruhy témat: jaké byly pracovní podmínky zaměstnanců kin a jejich profesní, politická, popř. i národní identita; jak probíhal každodenní provoz v kinech, jak se například realizovaly v praxi různé typy bezpečnostních či politických nařízení; jak se formoval vztah jednotlivých kin k potenciálním i aktuálním divákům (propagační strategie, budování specifické identity kina, nabízené služby); jaké bylo a jak se v době zásadních historických zvratů měnilo chování diváků v kinech. Výzkum vedený formou orální historie nebude náhražkou archivního výzkumu, který je realizovaný paralelně v rámci souvisejících výzkumných projektů. Předkládaný projekt se zaměří na otázky, které nedokáže archivní výzkum zodpovědět ze dvou důvodů: buďto příslušné materiály nebyly zachovány, nebo se jedná o témata, která listinné prameny z logiky mechanismů a příčin svého vzniku nepostihují.

Filmová kultura: Brno 1945-1970

Dějiny distrinude, uvádění a recepce

VÍCE

Projekt zamýšlí realizovat výzkum kulturních dějin a dějin recepce americké a západoevropské kinematografie v Československu v letech 1945-1989. Ukáže, jaké strategie byly uplatňovány při výběru filmů pro distribuci, jakou roli hrál filmový import v oficiální kulturní politice, jakým způsobem probíhala jednání mezi zástupci českého a amerického filmového průmyslu a jaké politické a ekonomické zájmy se v těchto dohodách formovaly. Pomocí průzkumu dobového tisku a pomocí empirického výzkumu realizovaného formou rozhovorů se výzkum zaměří také na dějiny recepce, na výzkum kulturní paměti a role kinematografie v prožitku každodennosti. Výsledky výzkumu odhalí kulturní preference publika a škálu významů a strategií čtení, realizovaných při recepci „západní“ kinematografie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info