Bakalářské studium

Studujte u nás bakaláře

Cílem bakalářského studia je vychovávat absolventy disponované pro kvalifikované profese vyžadující samostatné kritické myšlení a systémový přístup v oblastech filmové vědy, věd o umění, humanitních a společenských věd, kulturních institucí a médií a subjektů kreativních a kulturních průmyslů.

Obecné informace pro uchazeče Přijímací zkouška

Studijní manuály dle formy bakalařského studia

Prezenční jednooborové Prezenční dvouoborové Kombinované jednooborové

Formální pravidla Harmonogram povinných předmětů

Závěrečná práce a státní závěrečná zkouška bakalářská

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info