Státní závěrečná zkouška bakalářská

Bakalářskou zkoušku tvoří dvě součásti realizované ve dvou formách:

1 / Písemný test vědomostí z teorie a dějin filmu a audiovizuální kultury, jehož náplní je učivo povinných kurzů.

  • Písemný test tvoří celkem 18 otázek, z nichž 16 otázek po 5 bodech je z povinných kurzů a 2 otázky po 10 bodech jsou z literatury ke kurzům FAValt.
  • K úspěšnému zvládnutí testu je nutno získat nejméně 50 bodů (ze 100 možných).

2 / Ústní obhajoba bakalářské diplomové práce.

  • Posudky vedoucího a oponenta jsou k dispozici nejpozději 5 pracovních dnů před konáním obhajoby, a to vložením do archivu závěrečných prací v ISu.
  • Student má právo na obhajobu i tehdy, jsou-li posudky zamítavé.

Státní závěrečná zkouška bakalářská se obvyklé koná první týden v červnu/září (jarní semestr) nebo koncem ledna (podzimní semestr).