Studium v zahraničí

Zahraniční studijní pobyty a stáže

 • Zahraniční stáž je povinným předmětem pro studenty magisterského studia s nástupem od podzimního semestru 2017.
 • Pro dřívější studenty je předmět nepovinný, nicméně vřele doporučovaný.
 • Předmět má dvě varianty, dlouhodobou stáž (FAVM01 za 10 kr.) a krátkodobou stáž (FAVM02 za 5 kr.), přičemž krátkodobá stáž, resp. 5 kr. představuje povinné minimum.
 • Krátkodobá stáž je přednostně určena studentům kombinovaného studia.
 • Předmět si lze zapsat buď na počátku semestru, v němž má student na stáž vyjet, pokud najisto ví, že stáž řádně absolvuje, nebo až v následujícím semestru po absolvování stáže.
 • Stáž připravuje student ve spolupráci s katedrovým koordinátorem pro Erasmus (příp. pro zahraniční vztahy) a s vedoucím kurzu.
 • Výběr na stáž se děje na základě daných výběrových pravidel (podle typu podpůrného programu).
 • Součástí výběrového řízení je motivační dopis podrobně zdůvodňující zamýšlený cíl, délku a náplň stáže.
 • Konečné rozhodnutí o vyslání na stáž je podmíněno souhlasem vedoucího kurzu.
 • Stáž se doporučuje absolvovat nejlépe během 2. nebo 3. semestru.
 • Doporučuje se využít programu Erasmus, případně dalších programů na podporu studentských stáží.
 • FAV nabízí v rámci programu Erasmus 15 smluvních partnerů z Itálie, Polska, Maďarska, Švýcarska, Německa, Turecka, Portugalska, Švédska, Belgie a Nizozemska.

 

„Při semestrálním výjezdu na studijní pobyt do zahraničí si vždy zapište všechny povinné předměty, které byste si museli zapsat, i kdybyste na studijní pobyt nevyjížděli.
S konkrétními vyučujícími se nicméně dopředu domluvte na formě alternativního absolvování kurzu.“

FAV

Kam můžete vycestovat s programem Erasmus?

Smluvní partneři Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU (program Erasmus)

DAMS, Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali Università degli Studi di Udine, Gorizia, Itálie

http://www.uniud.it/general/frame/frameset_elenco_facolta.htmhttp://www.uniud.it/didattica/facolta/lettere/manifesto-e-guide/Lettere2010.pdf

Jedno z nejvýznamnějších evropských center výuky v oboru archivace a prezervace filmu. Působí zde mj. prof. Leonardo Quaresima, hlavní organizátor každoročních mezinárodních konferencí filmových historiků v Udine a Gradisce. Stážisté mají možnost navštívit také dva nejdůležitější evropské festivaly archivních filmů: „Le Giornate del Cinema Muto“ v Pordenone a „Il Cinema Ritrovato“ v Boloni.

Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polsko

http://gemini.miks.uj.edu.pl/800/instytuty/isa/isa.htm
http://www.film.uj.edu.pl/

Největší a nejvýznamnější katedra filmových a mediálních studií v Polsku; z tohoto pracoviště u nás v letech 2002-2004 hostovali Andrzej Pitrus, Krzysztof Loska a Alicja Helmanová.

Center for the Study of the Moving Image University of Pécs, Pécs, Maďarsko

http://www.btk.pte.hu/tanszekek/mtk/index.html

Na katedře působí Lászlo Tarnay (v roce 2004 host našeho ústavu), jenž se ve své badatelské i pedagogické činnosti zaměřuje na kognitivní teorii filmu a vizuální percepce. V Pécsi zajišťuje každý semestr několik přednášek v angličtině a také organizuje každoroční mezinárodní konferenci, zaměřenou na kognitivní teorii filmu, kterou navštěvují přední světoví odborníci.

Seminar für Filmwissenshaft der Universität Zürich, Švýcarsko

http://www.film.unizh.ch/index.html

Tato katedra je známá mj. svými sofistikovanými výzkumy dějin nonfikčního filmu 20.-60. let, ale stážisté zde najdou i přednášky z oblasti filmové teorie, dějin experimentálního filmu či genderové problematiky. Působí zde mezinárodně známé osobnosti jako Margrit Tröhler nebo Christine N. Brinckmann a bývalým pracovníkem katedry je i Vinzenz Hediger, host našeho ústavu v roce 2003.

Lehrstuhls für Geschichte und Ästhetik der Medien Friedrich-Schiller-Universität Jena, Německo

http://www2.uni-jena.de/philosophie/medien/mitarbeiter.html

Mediální studia v Jeně nabízejí široké a interdisciplinární spektrum témat. Jednotliví profesoři, docenti a asistenti ústavu se zaměřují na textuální analýzu filmu a estetiku filmového obrazu (Karl Sierek), dějiny filmové avantgardy a filmovou kulturu 30. let (Malte Hagener), kulturní teorie médií (Hans-Christian von Herrmann), teorie obrazu a virtuálních
prostorů (Stephan Günzel) atd. Stáž na této katedře je vhodná pro studenty s alespoň základní znalostí němčiny a se zájmem o teoretické, estetické a analytické otázky filmu a médií. Stážisté budou mít také možnost dojíždět na kursy významné Fakulty médií v nedalekém Weimaru (ca 15 min. vlakem), kde je možné studovat filozofii filmu a médií, historii médií, teorii mediální kultury, praxi mediální tvorby atd.  Fakulta médií ve Weimaru: http://www.uni-weimar.de/cms/

Department of Cinema-Tv, Fine Arts Faculty, Dokuz Eylül Üniversitesi
Narlıdere - İzmir
, Turecko

http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/English/Icerik/Icerik.php?KOD=78

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, Polsko

http://www.iszip.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=3&Itemid=6

Instituto Politécnico de Lisboa, Portugalsko

http://www.estc.ipl.pt/cinema/cinema.html

Department of Media Studies, Stockholm, Švédsko University

http://www.ims.su.se/english/

Centre for Cinema and Media Studies, Ghent University

http://www.cims.ugent.be/members/daniel-biltereyst/

Department of Communication Studies, University of Antwerp, Nizozemsko

http://www.ua.ac.be/visuelecultuur

Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Německo

http://www.tfm.uni-frankfurt.de/Mitarbeiter/Hediger/index.html

Kadir Has University Communication Faculty Department of Radio - Television and Cinema, Istanbul, Turecko

http://sites.khas.edu.tr/en/academics/faculties/faculty-of-communications/radio-television-and-cinema.html

Media and Culture Studies Department, Faculty of Humanities, Universiteit Utrecht, Nizozemsko

http://mcwutrecht.org/

Přemýšlíte o studiu v zahraničí? Kontaktujte nás.

Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.

Koordinátor programu Erasmus


e‑mail:

nebo navštivte

Centrum zahraniční spolupráce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info