Odevzdání závěrečné bakalářské a magisterské práce

Způsob a termíny odevzdání bakalářské a magisterské práce (2020)


ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ
 • DIPLOMOVÁ práce (bakalářská i magisterská) se odevzdává v níže uvedených termínech a níže uvedeným způsobem.
 • Je-li práce uvedeným způsobem odevzdána, vedoucí práce udělí zápočet do předmětu diplomová práce a do příslušného semináře.
 • Poté je práce předána k oponentnímu řízení.
 • OBOROVÁ práce (bakalářská i magisterská) se odevzdává totožným způsobem. Udělením příslušného zápočtu celá procedura končí: oborové práce se nezveřejňují v IS MU, neobhajují a neprocházejí oponentním řízením.
 • Diplomová i oborová práce se povinně píše na bílém papíru formátu A4 a listy je nutno číslovat.
 • DIPLOMOVOU práci je třeba vyvázat v pevných deskách, u OBOROVÝCH prací postačuje vazba kroužková.
 • Jeden výtisk diplomové práce se odevzdává v den konání SZZ předsedovi zkušební komise, případně pošle poštou na adresu FAV či zanechá ve vnitropošte na FF MU.
 • Vedoucí práce nemusí práci přijmout, nesplňuje-li práce daná obsahová a formální kritéria. V tom případě neudělí příslušný zápočet.
 • Student nemůže být připuštěn k závěrečné zkoušce, neodevzdal-li závěrečnou práci, respektive nebyla-li tato práce vedoucím přijata.
 • Posudky vedoucího a oponenta jsou k dispozici v ISu nejpozději tři dny před konáním obhajoby.
 • Student má právo na obhajobu i tehdy, jsou-li posudky zamítavé.
 • Všechny typy závěrečných prací jsou vedeny jako povinný předmět (FAVBPa18, FAVBPa20, FAVBKa18,  FAVMPa05, FAVMPa07, FAVMKa05) a student si jej musí v příslušném semestru zapsat.
 • Dále viz Studijní a zkušební řád MU, hlava IV.
TERMÍNY

PODZIMNÍ SEMESTR / pro lednový termín obhajoby

 • Do 1. září student odevzdá úplnou pracovní verzi práce, a to skrze odevzdávárnu předmětu Bakalářský seminář V, respektive Magisterský seminář III v ISu,
 • Do 31. října student potvrdí konečnou podobu názvu práce (česky i anglicky), kterou vedoucí práce zapíše do rozpisu v ISu.
 • Do 30. listopadu student odevzdá konečnou verzi práce, a to uložením do archivu v ISu.
 • Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním SZZ student odešle žádost ze svého UČO@mail.muni.cz na studijni@phil.muni.cz žádost o vystavení Potvrzení o splnění studijních požadavků

JARNÍ SEMESTR / pro červnový termín obhajoby

 • Do 1. února student odevzdá úplnou pracovní verzi práce, a to skrze odevzdávárnu předmětu Bakalářský seminář V, respektive Magisterský seminář III  v ISu,
 • Do 31. března student potvrdí konečnou verzi názvu práce (česky i anglicky), kterou vedoucí práce zapíše do rozpisu v ISu.
 • Do 30. dubna student odevzdá konečnou verzi práce, a to uložením do archivu v ISu.
 • Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním SZZ student odešle žádost ze svého UČO@mail.muni.cz na studijni@phil.muni.cz žádost o vystavení Potvrzení o splnění studijních požadavků

JARNÍ SEMESTR / pro zářijový termín obhajoby

 • Do 1. února student odevzdá úplnou pracovní verzi práce, a to skrze odevzdávárnu předmětu Bakalářský seminář V, respektive Magisterský seminář III v ISu,
 • Do 31. března student potvrdí konečnou verzi názvu práce (česky i anglicky), kterou vedoucí práce zapíše do rozpisu v ISu.
 • Do 30. června student odevzdá konečnou verzi práce, a to uložením do archivu v ISu.
 • Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním SZZ student odešle žádost ze svého UČO@mail.muni.cz na studijni@phil.muni.cz žádost o vystavení Potvrzení o splnění studijních požadavků

JARNÍ SEMESTR / pro zářijový opravný termín obhajoby (byla-li červnová obhajoba neúspěšná)

 • Do 20. srpna student odevzdá konečnou verzi práce, a to uložením do archivu v ISu.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info