Přijímací zkouška do bakalařského studia

FORMA A ZPŮSOB ZKOUŠKY

Přijímací zkouška má formu písemného Oborového testu.

HODNOCENÍ OBOROVÉHO TESTU

Rozděluje se celkem 100 bodů, z toho

    80 bodů za otázky z teorie filmu a médií, z dějin i ze současnosti české a světové kinematografie
    20 bodů za znalost angličtiny (porozumění odbornému textu).

MINIMÁLNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI

Limit nezbytný k návrhu na přijetí činí 50 bodů (ze 100 možných).

LITERATURA
  • BORDWELL, David – THOMPSONOVÁ, Kristin (2011): Umění filmu. Úvod do studia formy a stylu. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, především kapitoly 1, 2, 3 a 12 (s. 21-155, 585-633).
  • THOMPSONOVÁ, Kristin – BORDWELL, David (2007): Dějiny filmu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
  • LUKEŠ, Jan (2013): Diagnózy času: český a slovenský poválečný film (1945-2012). Praha: Slovart.
  • časopisy: Cinepur, Film a doba, Iluminace, Kino-Ikon.