Přijímací zkouška do bakalařského studia (online verze 2021)

FORMA A ZPŮSOB ZKOUŠKY

Přijímací zkouška má formu online Oborového testu formou Open Book v prostředí MS Teams. Test studijních předpokladů (TSP) u nás dělat nemusíte.

V naší online verzi přijímacího testu budeme testovat čtyři oblasti.

První z nich bude schopnost porozumění odbornému textu v češtině. Uchazeč/ka si přečte ukázku o délce jednoho odstavce a z několika jeho parafrází vybere pouze ty, jež budou s ukázkou ve významovém souladu.
Druhou testovanou oblastí bude schopnost porozumět ukázce z odborné přednášky v angličtině. Uchazeč/ka bude mít za úkol formulovat téma vyslechnuté ukázky, její hlavní teze a klíčové argumenty.
Třetí oblastí testování bude orientace v oboru. Uchazeč/ka bude v krátkém odborném textu z dějin kinematografie odhalovat a opravovat faktické či pojmové chyby.
A nakonec, čtvrtá oblast prozkouší schopnost uchazeče či uchazečky aplikovat analytické nástroje na filmové dílo. Dostane k dispozici několik pojmů i s jejich definicemi a tyto pojmy správně využije v rozboru krátkého filmu, který bude mít příležitost dvakrát za sebou během zkoušky zhlédnout.

Jednotlivé okruhy budou zkoušeny v konkrétním pořadí a na každý z nich budou mít uchazeči/ky stejné množství času, přičemž budou získávat body za správné odpovědi a pozbývat body za nesprávné odpovědi.

Zkouška bude probíhat po skupinách o dvaceti uchazečích či uchazečkách v prostředí MS Teams, přičemž během zkoušky budou mít všichni zapnuté kamery a mikrofony.

MINIMÁLNÍ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI

Limit nezbytný k návrhu na přijetí činí 50 bodů (ze 100 možných).

TERMÍNY

Podání přihlášky do bakalářského studia: 1. listopadu 2020 až 28. února 2021
Online oborové zkoušky proběhnou v termínu od 19. dubna do 25. dubna 2021 (kromě soboty 24. dubna, kdy je TSP online)
Výsledky budou mít uchazeči v e-přihlášce nejpozději 20. května 2021.

DOPORUČENÍ

Uchazeč/ka může v přihlášce označit až 3 studijní plány v pořadí dle svých preferencí; v e-přihlášce zatrhněte ideálně všechny tři volby, tím se nijak nesnižuje šance na přijetí na první preferenci, ale naopak se zvyšuje šance na celkový úspěch.

Pomůžeme vám s přípravou na přijímací zkoušku!

Přípravný kurs online

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info