Přijímací zkouška do doktorského studia

Přijímací řízení se koná 2x ročně: v červnu s nástupem od podzimního semestru a v lednu s nástupem od jarního semestru.

Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

Povinné součásti přihlášky:

  1. Projekt disertační práce: téma a cíl práce, postup práce včetně časového rozvrhu, základní literatura a prameny (cca 4 normostrany = 7.200 znaků). Preferují se projekty zaměřené na dějiny české kinematografie.
  2. Strukturovaný (profesní) životopis včetně soupisu publikační a jiné odborné (případně též umělecké) činnosti.

Projekt a životopis se v jednom výtisku zasílají na oddělení pro přijímací řízení FF MU.

Současně se zasílají elektronicky ve formátu jednoho souboru .pdf s názvem ve formátu: prijmeni_jmeno_projekt_cv na fav@phil.muni.cz

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info