XIV. DOKTORANDSKÁ KONFERENCE

Květen 2022, UPOL

Doktorandská konference

Historie

Doktorandská konference byla Ústavem filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty MU poprvé zorganizována v roce 2007.

Záměr

Hlavním záměrem bylo vytvořit každoroční akci, na níž se budou nad tématy disertačních prací a s nimi spojenou badatelskou problematikou setkávat doktorandi, jejich školitelé i další učitelé a studenti. Doktorandská konference má být platformou pro mezikatedrovou filmologickou diskuzi, nabízet jednotlivým doktorandům unikátní možnost prezentovat svou práci a získat zpětnou vazbu, a tím přispět ke zkvalitnění doktorandského výzkumu, disertačních projektů a celého doktorského studia a potažmo i oborového diskurzu.

Cíle

Po prvním ročníku se ustavila tradice dvoudenního setkání na konci května, na němž jsou příspěvky rozděleny do tematických bloků, které uvádějí chairmani z řad (neprezentujících) doktorandů.

Informace pro účastníky

Stravné

Pořádající Ústav filmu a audiovizuální kultury FF MU zajišťuje ve vlastní režii občerstvení během konference.

Náklady

Cestovní, pobytové a ubytovací náklady jednotlivých účastníků pořadatel nehradí.

Ubytování

Pořadatel může pro zájemce zprostředkovat/zamluvit ubytování v univerzitním hotelu.

Informace o časovém plánu, termínech, propozicích a typech příspěvků

Předchozí ročníky

Koordinátoři XIV. Doktorandské konference FAV

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info