Badatelský profil pracoviště

Badatelský profil pracoviště se vyznačuje zaměřením na primární výzkum, a to zejména v oblasti české a středoevropské kinematografie. Pole zájmu a metod zahrnuje mj. recepční studia, orální historii, produkční studia, dějiny nonfikčních forem, poetiku fikce, exilovou kinematografii či spirituální film. Klíčovým východiskem historického bádání je výzkumné paradigma tzv. nové filmové historie založené na posunu od zkoumání textu ke zkoumání kontextu, tj. na zkoumání dějin kinematografie v širokých společenských, hospodářských a kulturních souvislostech.

Výzkum je realizován v těsném napojení na zahraniční vědecké skupiny a centra a výsledky jsou zveřejňovány na prestižních domácích i mezinárodních publikačních a konferenčních adresách. Výsledky výzkumu mají přesah i k širší veřejnosti formou popularizačních textů, editorství knih, kurátorství festivalových retrospektiv a výstav nebo expertních studií a posudků. Do výzkumu včetně publikačních výstupů jsou významně zapojování studenti prostřednictvím speciálních seminářů a projektů.

Ke klíčovým tématům a projektům s národní excelencí a mezinárodním významem v poslední době náleží:

Filmové Brno

Filmové Brno je dlouhodobý katedrový projekt z oblasti komparativního výzkumu lokální filmové historie. Je zaměřený na dějiny filmové distribuce, uvádění a recepce v Brně, tedy metropoli "druhého řádu", ve které se intenzivně propojuje kulturní a podnikatelský vliv český, německý a židovský. Součástí projektu je rozsáhlá databáze kin a jejich programů, která bude napojena na obdobné projekty v Leicesteru, Ghentu, Gothenburgu, Utrechtu a Bari, což umožní mezinárodní srovnání dynamiky distribučního sektoru, praktik distribuce a uvádění, přítomnosti různých národních kinematografií a jejich obliby u publika. Filmové Brno je také součástí mezinárodní výzkumné sítě HoMER (History of Moviegoing, Exhibition and Reception).

Komparativní výzkum a dějiny kulturního transferu

Komparativní výzkum a dějiny kulturního transferu představují přístupy, které zasazují dějiny českého a československého filmového průmyslu do širší perspektivy vývoje evropské filmové kultury. Zabýváme se například tím, jaký dopad měla okupační kulturní politika v období Protektorátu Čechy a Morava na filmovou produkci a organizaci filmového průmyslu, srovnáváme vývoj filmové distribuce a uvádění v zemích východního bloku, věnujeme se proměně diváckých preferencí v českých zemích ve srovnání s celoevropskými tendencemi. V této souvislosti jsme se například podíleli na nejrozsáhlejším empirickém výzkumu divácké recepce, jaký byl dosud realizován (The World Hobbit Research Project). Ve spolupráci s filmovými historiky z Německa, Spojených států, Polska, Francie či Itálie se věnujeme výzkumu filmových koprodukcí jako specifického typu filmové výroby, který má široké kulturní, politické a průmyslové souvislosti.

Poetika fikce

Soubor výzkumných projektů, jenž lze zahrnout pod program poetiky fikce, řeší problémy spojené s uměleckou výstavbou děl: způsoby vyprávění a použití stylových prostředků filmového média. Na nejhistoričtější úrovni jde o výzkumy (a) dějin způsobů vyprávění a práce se stylem v českém němém filmu, (b) historické specifičnosti a nespecifičnosti vyprávěcích taktik v současném hollywoodském filmu. Méně dějinně podmíněné estetické normy zkoumají zaostřenější projekty soustřeďované (a) na formy a normy vyprávění na pokračování, (b) na způsoby práce s diváckou pozorností ve velmi dlouhých filmech.

Český nonfikční a dokumentární film

Dějiny českého nonfikčního a dokumentárního filmu patří v domácím prostoru k detailněji neprobádaným tématům, přestože filmová produkce tohoto druhu zde byla systematicky podporována a rozvíjena od počátků kinematografie na konci 19. století. Nonfikční a dokumentární film studujeme v celé šíři jeho druhového rozptylu (experimentální a avantgardní, populárně-vědecký, amatérský aj.) a všímáme si především institucionální podmíněnosti a politicko-ekonomických souvislostí (zájmy státu, vědeckých a jiných elit), ale též společensko-kritického potenciálu tohoto typu tvorby. Takto zaměřený výzkum vzniká v napojení na aktuální vědecko-výzkumné trendy v oblasti, jak jsou rozvíjeny filmovými historiky při UCL ve Velké Británii, Stockholm University ve Švédsku, Marburg Universität v Německu či Université de Montréal v Kanadě, mezi nimiž vyniká studiem vládních filmových zakázek v podmínkách státního socialismu.

 

Klíčové knižní publikace

Hoří, má panenko

Hoří, má panenko

Anna Batistová, (eds.), 2012

Spiritualita ve filmu

Spiritualita ve filmu

Jaromír Blažejovský, 2007

Atomy věčnosti

Atomy věčnosti

Lucie Česálková, 2014

Film - náš pomocník

Film - náš pomocník

Lucie Česálková (eds.), 2015

Filmové Brno

Filmové Brno

Lucie Česálková, Pavel Skopal (eds.), 2016

Rozbor filmu

Rozbor filmu

Radomír D. Kokeš, 2015

Světy na pokračování

Světy na pokračování

Radomír D. Kokeš, 2016

Filmová kultura severního trojúhelníku

Filmová kultura severního trojúhelníku

Pavel Skopal, 2014

Cinema in Service of the State

Cinema in Service of the State

Lars Karl, Pavel Skopal (eds.), 2015

Továrna Barrandov

Továrna Barrandov

Petr Szczepanik, 2017

Český film v exilu

Český film v exilu

Jiří Voráč, 2004

Ivan Passer: Filmový vypravěč rozmanitostí

Ivan Passer: Filmový vypravěč rozmanitostí

Jiří Voráč, 2008

Kontaktujte nás

Patrycja Astrid Twardowska

sekretariát FAV


telefon: 549 49 1583
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info