Soutěž projektů kvalifikačních prací

11. 6. 2019

Centrum dokumentárního filmu ve spolupráci s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Ji.hlava a časopisem o dokumentárním filmu DOK.REVUE vyhlašuje druhý ročník soutěže o nejlepší projekt kvalifikační vysokoškolské práce zabývající se problematikou z oblasti dokumentární kinematografie.

Soutěž je určena studentům bakalářského, magisterského i doktorského studia, kteří koncipují a sestavují kvalifikační nebo disertační práci a hodlají využít dokumentární kinematografii jako předmět výzkumu, nebo jako podklad pro jinou výzkumnou otázku. Předpokladem je, že k zamýšlené práci zpracují podrobný projekt a finální práci neobhájí do konce jarního semestru 2019. Soutěž je otevřena všem oborům i všem možným úhlům pohledu.

Nejlépe hodnocené projekty obdrží finanční příspěvek jako podporu v dalším postupu při sestavování práce.

Kompletní informace o soutěži naleznete v přiloženém souboru dole.

Termín pro zaslání projektu je 30. 6. 2019.

Více článků

Přehled všech článků