Výroční Ceny FAV 2017 za nejlepší bakalářské a magisterské práce

19. prosince 2017

V kategorii nejlepší bakalářská práce byly oceněny ex-aequo tyto práce:


Lukáš Pešák
PADOUCH MR. HOLLYWOOD. Wrestler jako dominantní složka hvězdného obrazu Andyho Kaufmana mezi lety 1979-1984

Ačkoliv je autor fanouškem vybrané star, jeho bakalářská práce není pouhým adoračním textem. Naopak, díky vhodné kombinaci metodologických nástrojů a zaměření se na konkrétní fázi komikovy kariéry jde o text, jehož metodologické i biografické kvality jsou neoddiskutovatelné.     

Andrea Stašková
Probuzené vědomí: subjektivita v českém fikčním filmu do roku 1922

Autorčin výzkum lze v několika ohledech považovat za průkopnický: (a) uchopuje konkrétní výzkumný problém narativní subjektivity hned na třech provázaných úrovních s různými historickými trajektoriemi a logikami zapojování, (b) nabízí velmi přesvědčivý a explanativní příspěvek k porozumění stále spíše neprobádané poetice české fikční kinematografie do roku 1922, a to skrze analýzu bezmála kompletního vzorku dochovaných filmů.

V kategorii nejlepší magisterská práce byly oceněny ex-aequo tyto práce:


Barbora Podškubková
Klubisté sobě. Funkcionáři Filmového klubu v Uherském Brodě v letech 1976-1989

Autorka provedla časově velmi náročný orálně-historický a archivní výzkum, který realizovala a interpretovala na základě důvěrně osvojené metodologie. Výsledkem je práce, která výrazně překračuje hranice oboru a přispívá k poznání každodenního života v socialistické diktatuře.

Martin Kos
První z vypravěčů: narativní poetika Jana S. Kolára v letech 1917-1922

Historicko-poetologickou práci Martina Kose lze považovat za mimořádnou vzhledem k možnostem zkoumání (a) díla českého tvůrce skrze analýzu jeho vyprávěcích postupů, (b) dějin vyprávění skrze soustřeďování se na partikulární filmařské taktiky, (c) dějin vyprávění české němé kinematografie, kdy každý film je zkoumán na jiném pozadí. Práce nabízí alternativu spíše skeptickému mýtu o počátcích české kinematografie a zároveň přesvědčivé pozadí pro další výzkum v každé ze zminěných oblastí.

 

Všem autorům srdečně blahopřejeme!

Sdílení článku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info