Získali jsme další prestižní grant!

7. 1. 2021

Produkční centrum animovaného filmu ve Zlíně/Gottwaldově mělo specifickou tradici. Ta z něj činí ideální objekt komparativního výzkumu založeného na tvorbě kolektivní monografie vybrané skupiny zaměstnanců studia a na jejím srovnání s obdobnou monografií pracovníků studia v Lodži. Podobně jako zlínská/gottwaldovská tradice, i ta lodžská se formovala mimo administrativní centrum ve Varšavě. Výzkum tak otevírá možnost analyzovat strukturu a intenzitu osobních, materiálních a institučních sítí, která tato studia formovala, a srovnat obě "periferní" produkční prostředí a jejich kulturně, historicky, průmyslově a topograficky specifickou dynamiku. Porovnání Zlína a Lodže umožní identifikovat specifické i sdílené rysy kreativních klastrů a jejich vývoje v období státního socialismu. Projekt bude zkoumat důležitou roli patronů a zprostředkovatelů a efektivitu transakčních sítí a jejich vliv na produkční kvalitu.

Cílem je analyzovat specifické charakteristiky personálních sítí a patronských vztahů fungujících v zlínské a lodžské animované produkci v období státního socialismu. Srovnáním
kolektivních biografií a aktérských sítí obou studií projekt zjistí, čím se lišilo utváření těchto produkčních klastrů.

LA GAČR, Období realizace: 2021-2023


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info