Digitální archiv Hermíny Týrlové

 

Pro potřeby dlouholetého výzkumného zájmu Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU o historii filmového Zlína, proběhla digitalizace materiálů z archivu režisérky animovaných filmů Hermíny Týrlové a jejích nejbližších spolupracovníků. Tyto dokumenty mohou sloužit studentům jako digitalizované prameny pro současné i budoucí výzkumy v rámci bakalářských a magisterských diplomových prací, oborových prací, nebo seminárních prací nebo esejí zaměřujících se na československý animovaný a kombinovaný film nebo historii zlínských filmových ateliérů. Jedná se o pracovní materiály, výtvarné návrhy, technické scénáře, publikované rozhovory, korespondenci a digitalizované záznamy rozhovorů spolupracovníků Týrlové (režisér Josef Pinkava, kameraman a režisér Antonín Horák, animátor Jindřich Liška, produkční Karel Hutěčka a další).

Nabízíme přehledný inventář dostupných zdrojů s anotací a popisem dokumentů. Inventář je doplněn o umístění originálních dokumentů v příslušných institucích. Digitalizované kopie jsou přístupné k nahlédnutí ke studijním a výzkumným účelům na pracovišti Ústavu filmu a audiovizuální kultury vždy po e-mailové domluvě s knihovnicí Ústavu.

Bez popisku

Stáhnout inventář

Archiv pracovních materiálů

Technický scénář kombinovaného filmu Den odplaty a Zvědané psaníčko

Signatura: prac_1960_06
Signatura MJVM Zlín: H19663_176/2014

Popis: Papír, nažloutlý podklad, modrý tisk, 1 nečíslovaná a 15 číslovaných stran, účel filmu, popis děje s instrukcemi pro kameru (záběry), z ledna 1960, film byl realizován ve zlínském filmovém studiu v roce 1961, režie loutkové části Hermína Týrlová, režie hrané části Josef Pinkava_ Papír, nažloutlý podklad, modrý tisk, 2 nečíslované 39 číslovaných stran, popis děje podle jednotlivých záběrů s určením místa a velikosti záběrů, strana rozdělena na dva sloupce, vlevo popis děje s instrukcemi pro kameru, vpravo dialogy a zvuky, z června 1960, film byl realizován ve zlínském filmovém studiu v roce 1961, režie loutkové části Hermína Týrlová, režie hrané části Josef Pinkava, kamera Antonín Horák

Literární scénář animovaného filmu Modrá zástěra

Signatura: prac_1963_11
Signatura MJVM Zlín: H19664_176/2014

Popis: Papír, bílý podklad, černý strojopis, 1 nečíslovaná a 4 číslované strany, popis děje, podle námětu Václava Čtvrtka, z listopadu 1963, film byl realizován ve zlínském filmovém studiu v roce 1965, režie Hermína Týrlová, výtvarník Jan Dudešek, kamera Antonín Horák.

Z klubíčka vzpomínek Film a doba 1964, č. 9 - 12

Signatura: prac_1964
Signatura MJVM Zlín: H11669

Popis: Papír, žlutý poklad, černý strojopis, 18 stran, 5 stran Z klubíčka vzpomínek, 4 strany z Klubička vzpomínek 2, 4 strany Z klubíčka vzpomínek 3, 5 stran Z Klubíčka vzpomínek 4, rozhovory s Týrlovou.

Anotace: Z klubíčka vzpomínek: biografické údaje, o zaměstnání, kresleném filmu a jeho počátcích, o Karlu Dodalovi, Elekta-Journalu a Karlu Antonovi, o začátcích Hermíny Týrlové u kresleného filmu, IRE-FILM, o inspiraci ve filmovém průmyslu, o cestě k výrobě Ferdy mravence, o přesunu do Zlína_ Z klubíčka vzpomínek 2: o procesu výroby loutkového filmu Ferda mravenec, o nástupu němců do vedení zlínského studia, o dalších fimech, na kterých H. Týrlová pracovala_ Z klubíčka vzpomínek 3: o výrobě v Gottwaldově a specifických filmech Hermíny Týrlové, o spolupracovnících př. Jan Dudešek_ Z klubíčka vzpomínek 4: o loutkovém filmu a pokračování v tvorbě.

Literární scénář filmu Vánoční stromeček

Signatura: prac_1967_01
Signatura MJVM Zlín: H11682

Popis: Papír, nažloutlý podklad, černý strojový text, psané poznámky, ručně škrtaný text, ruční podpis, popis děje dle jednotlivých záběrů, 6 stran, leden 1967, film byl realizován ve zlínském filmovém studiu, námět a scénář Hermína Týrlová.

Literární scénář animovaného filmu Hvězda betlémská

Signatura: prac_1969_02
Signatura MJVM Zlín: H18741_176/2014

Popis: Papír, nažloutlý podklad, černý strojopis, 7 nečíslovaných stran, popis děje jednotlivých záběrů, z února 1969, film byl realizován ve stejném roce pod stejným názvem, režie Hermína Týrlová, kamera Antonín Horák, výtvarník Ludvík Kadleček.

Kresby Hermíny Týrlové s osobní tematikou

Signatura: prac_1970
Signatura MJVM Zlín: H11717_37/2010

Popis: Papír, nažloutlý podklad, černobílé i barevné kresby pastelkama, 13 stran, 7. strana čistě text, jinak výjevy z lidského/zvířecího života, popisy, bubliny s promluvami a popisem děje, 70. léta 20. století.

Výtvarné návrhy animovaného filmu Ukradené dítě

Výtvarné návrhy animovaného filmu Pejskův sen

Signatura: prac_1972_a
Signatura MJVM Zlín: H19668_176/2014

Popis: Papír, bílý podklad, barevné a černobílé kresby, černý rukopis, 72 nečíslovaných stran, očíslované návrhy scén, postav a pozadí (čísla v obrázcích odkazují na jednotlivé barvy, které mají být použity, v levém horním rohu číslo záběru), rukopisné poznámky, z roku 1972, film byl realizován ve zlínském filmovém studiu v roce 1972, režie Hermína Týrlová, výtvarník Zdeněk Seydl, kamera Antonín Horák.

Literární scénář dokumentu U pramene živé vody

Signatura: prac_1977
Signatura MJVM Zlín: H11671

Popis: Papír, nažloutlý í žlutý podklad, černý strojopis i psané poznámky, ručné barevné vyznačování, podtržení, doplňování, opravování i škrtání, 18 nečíslovaných stran, popis 10 dílů.

Technický scénář dokumentu U pramene živé vody

Signatura: prac_1977_11/12
Signatura MJVM Zlín: H11672

Popis: Papír, bílý i nažloutlý podklad, černý strojopis i ručně psané ([rukopisné] poznámky, strany členěny na 2 sloupce, někdy oddělené barevnou psanou čárou, vlevo popisy scén i děje, instrukce pro kameru, napravo zvuky, ruchy, dialogy a hlasy (zvuková stopa] 69 stran, 9 částí, druhá část chybí, od páté části číslované, z roku 1977, režie J. Pinkava, 1.-4. a 8. a 9. část literárního scénáře napsal M. Šimek, 5.-7. a 10. část J. Vaculík, Filmové studio Gottwaldov a československá televize Brno.

Literární scénář animovaného filmu Rozhněvaní bráškové

Signatura: prac_1981_01
Signatura MJVM Zlín: H18742_176/2014

Popis: Papír, nažloutlý podklad, černý strojopis, 1 nečíslovaná a 5 číslovaných stran (chybí strana č. 3), popis děje podle jednotlivých částí (anim., real.) s určením místa a záběrů, strana rozdělena na dva sloupce, vlevo popis děje, vpravo dialogy a zvuky, scénář Jaroslava Petříka z listopadu 1980, úpravy Hermíny Týrlové z ledna 1981, film byl realizován v roce 1982 pod názvem Rozpustilí bráškové, režie Hermína Týrlová, kamera Antonín Horák, Miloš Terč, výtvarník Ludvík Kadleček, Zdeněk Rozkopal.

Dopis Hermíny Týrlové redakci periodika Film a doba

Signatura: prac_1981_02_09
Signatura MJVM Zlín: H11701

Anotace: Dopis Hermíny Týrlové redakci periodika Film a doba z 9. 2. 1981, o vývojových možnostech, o pozitivech znárodnění kinematografie, které měly vliv jak na vývoj studia, tak na pracovní příležitosti Hermíny Týrlové a dalších spolupracovníků

Popis: Papír, nažloutlý podklad, černý strojový text.

Kresby Hermíny Týrlové - studie k filmu Prak darebák

Signatura: prac_1982_a
Signatura MJVM Zlín: H11719_37/2010

Popis: Papír, nažloutlý podklad, černobílé kresby, 2 strany, návrh scény a postav/předmětů.

Technický scénář animovaného filmu Rozhněvaní bráškové (Rozpustilí bráškové)

Signatura: prac_1982_b
Signatura MJVM Zlín: H19670_176/2014

Popis: Papír, bílý podklad, černé grafické členění, černobílé a barevné kresby, černý strojopis, 6 nečíslovaných a 27 číslovaných stran, rukopisné poznámky a opravy, strana členěna na 2 sloupce, vlevo popisy scén, děje a panáčků s panenkou, instrukce pro kameru, dialogy a zvuky, vpravo jednotlivá filmová políčka s nákresem situace, z roku 1982, film byl realizován ve zlínském filmovém studiu v roce 1982 s názvem Rozpustilí bráškové, režie Hermína Týrlová, výtvarník Ludvík Kadleček, Zdeněk Rozkopal, kamera Antonín Horák.

Literární scénář animovaného filmu Pohádka na šňůře

Signatura: prac_1986
Signatura MJVM Zlín: H18743_176/2014

Popis: Papír, nažloutlý podklad, černý strojopis, 9 číslovaných stran (chybí strana č. 7), popis děje jednotlivých záběrů, film byl realizován ve stejném roce pod stejným názvem, režie Hermína Týrlová, kamera Josef Kocián, Antonín Horák, výtvarník Eva Šedivá.

Dopis Hermíny Týrlové Mětskému úřadu ve Zlíně

Signatura: prac_1990_10_22
Signatura MJVM Zlín: H11702

Anotace: Dopis Hermíny Týrlové Mětskému úřadu ve Zlíně z 22. 10. 1990, cílem dopisu je pozvednout pověst zlínských lékařů, o kterým se nepříjemně vyjádřili v Praze "v hovorech u Mistra Jana".

Popis: Papír, bílý podklad, černý strojový text, ruční podpis.

Dopis Sonji Bata (Toronto Kanada) Hermíně Týrlové

Signatura: prac_1990_11_14
Signatura MJVM Zlín: H11707

Anotace: Dopis Sonji Bata (Toronto Kanada) Hermíně Týrlové ze 14. 11. 1990, poděkování za poskytnutý film s vánočními scénami a blahopřání k úspěšné kariéře.

Popis: Papír, bílý podklad, černý strojový text, barevné logo Baťa, ruční podpis.

Dopis britské premiérky Margaret Thatcher Hermíně Týrlové

Signatura: prac_1990_11_26
Signatura MJVM Zlín: H11706

Anotace: Dopis britské premiérky Margaret Thatcher Hermíně Týrlové z 26. 11. 1990, poděkování za kopii filmu Hvězda betlémská.

Popis: Papír, bílý podklad, černý strojový text, ruční podpis.

Dopis Hermíny Týrlové papeži

Signatura: prac_1990_12_20
Signatura MJVM Zlín: H11703

Anotace: Dopis Hermíny Týrlové papeži z 20. 12. 1990, také informace o zaslaném filmu jakožto projev úcty k jeho konání.

Popis: Papír, mírně nažloutlý podklad, černý strojový text.

Návrh zvířecích postav z bavlny

Signatura: prac_nedatováno1
Signatura MJVM Zlín: H12876

Popis: Papír, modrý podklad, návrh postav z bavlny, 1 strana s nalepeným vzorkem materiálu.

Malované návrhy postav

Signatura: prac_nedatováno2
Signatura MJVM Zlín: H12875

Popis: Papír akvarelový, bílý podklad, barevné kresby, 5 stran, návrhy předmětů a postav.

Kreslený návrh předmětů - postav

Signatura: prac_nedatováno3
Signatura MJVM Zlín: H11725

Popis: Papír, nažloutlý podklad, černobílá kresba, 1 strana, návrhy předmětů a postav.

Kreslené návrhy interiérové scény

Signatura: prac_nedatováno4
Signatura MJVM Zlín: H11724_37/2010

Popis: Papír, nažloutlý podklad, černobílé kresby, 2 strany, návrhy scény.

Kontakt

František Ciglbauer

Arna Nováka 1
Budova C, 3. patro
Pracovna 3
telefon: 549 49 4792
e‑mail:

Digitalizované kopie jsou přístupné k nahlédnutí ke studijním a výzkumným účelům po e-mailové domluvě s knihovnicí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info