Nabídka semestrální stáže pro Ph.D. studenty

Pro koho je stáž určená?

Pro studenty, kteří nastoupili na podzim 2020 nebo na podzim 2021 do 1. ročníku doktorských programů inovovaných v rámci projektu OP VVV (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002692) „Tvorba a modernizace doktorských studijních programů ve vědách o umění“: Hudební věda, Digitální kultura a kreativní průmysly a Divadelní a filmová studia.

O jakou stáž se jedná?

Semestrální stáž v jarním semestru 2022 (od února do června 2022, dle semestru hostitelské univerzity) na vámi vybrané univerzitě v rámci EU. Kratší stáž nebo stáž v jiném termínu není možná.

Jaké jsou finanční podmínky stáže?

V rámci projektu jsou hrazeny níže uvedené výdaje, maximálně však do výše 200 000 Kč:

- náklady na dopravu tam i zpět, ubytování a školné na základě skutečného vyučování (proplácí se pouze jízdenky/letenky 2.třídy)
- příspěvek na krytí nákladů na stravné dle sazby zahraničního stravného na rok 2022.

Jak a do kdy se mám přihlásit?

Stáhněte si prosím přihlášku, vyplněnou pošlete do 31.10.2021 na e-mail twar@phil.muni.cz.

Jak probíhá výběr studentů a kdy se dozvím, zda jsem uspěl/a?

Výběrová komise složená z garantů jednotlivých oborů vyhodnotí všechny zájemce do 15. 11. 2021, následně budete pozvání na osobní/online pohovor a rozhodnutí o výsledku vám komise sdělí nejpozději do 30. 11. 2021.

Podkladem pro rozhodnutí komise k výběru uchazeče bude studijní prospěch, motivační dopis a osobní/online pohovor.

Pokud ve výběrovém řízení uspěji, musím odjet na stáž?

S ohledem na nejistou epidemiologickou situaci spojenou s COVID-19 odjezd na stáž po úspěšném absolvování přijímacího řízení není povinný.

Mám dotaz ohledně spolupráce s hostitelskou univerzitou (pouze v rámci EU), na koho se mám obrátit?

S dotazem se obraťte na Zahraniční oddělení FF MU - michaela.hrazdilkova@phil.muni.cz

Mám dotaz ohledně mého studia, na koho se mám obrátit?

Obraťte se prosím na garanta vašeho studijního programu.

Mám dotaz ohledně přihlášky, administrativy pobytu (doklady, vyúčtování atp.), na koho se mám obrátit?

S dotazem se obraťte na manažerku projektu Patrycji Astrid Twardowskou - twar@phil.muni.cz nebo 549 49 1583.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info