Materiály k přijímací zkoušce

Úvod fo filmové teorie a rozboru filmového díla

Stáhnout PDF

Dějiny české kinematografie

Stáhnout PDF

Stručný přehled dějin filmu

Stáhnout PDF

Užitečné odkazy

Databáze periodik s filmovou tematikou

EBSCO Academic Search Ultimate

 • Film & Television Literature Index with Full Text
  Obsahuje plné texty časopisů a knih, indexace a abstrakta, filmové recenze ze zdroje Variety od roku 1914 do současnosti, a obrazový materiál z archivu MPTV Image Archive. Přístup přes portál EIZ MU: https://ezdroje.muni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=22.

ProQuest Central

 • Screen Studies (Dříve Film Indexes Online)
  Soubor tří významných databází z oblasti filmu, přístup přes portál EIZ MU: https://ezdroje.muni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=229.
  • American Film Institute Catalog (AFIC): podrobné informace o dlouhometrážních hraných filmech vyrobených nebo financovaných na území Spojených států amerických v období 1893–1972. Databáze obsahuje více záznamy o filmech včetně produkčních informací.
  • The FIAF International Film Archive Database: záznamy o článcích s filmovou tematikou od roku 1972 do současnosti z akademických i populárních periodik celého světa, informace o němých filmech (krátkých, hraných, dokumentárních) ze sbírek světových filmových archivů, podrobný popis sbírek a publikační činnosti členů FIAF
  • Film Index International (FII): nejrozsáhlejší profesionálně budovaná mezinárodní knihovna s více než 100.000 podrobnými záznamy o filmech od prvních němých filmů do současnosti.

 • International Index to Film Periodicals
  Hloubkové pokrytí světových akademických a populárních titulů filmové časopisecké produkce. Databáze obsahuje téměř odkazy na články z více než 360 periodik.

JSTOR
Rozsáhlá online databáze plných textů odborných vědeckých časopisů z oblasti společenských věd a humanitních studií. Přístup přes portál EIZ MU: https://ezdroje.muni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=34.

 • kolekce Arts & Sciences III:
  Indexované tituly periodik zejména z oblasti uměnovědných studií a muzikologie, několik časopisů je zaměřeno také na performativní umění a filmová studia, mimo jiné např. Art Journal, Cinema Journal, Film Quarterly.

Film Literature Index (FLI)

Databáze indexuje 150 filmových a televizních periodik v kompletní formě, a dalších 200 periodik selektivně. Zaměření periodik je od akademických po populární.

Taylor & Francis Online - Social Science & Humanities Library

Databáze poskytuje přístup k řadě jinde nedostupných odborných filmových periodik, např. k časopisu New Review of Film and Television Studies

Filmografické databáze

Databáze International Federation of Film Archives

 • International Index to Film Periodicals: viz výše v rámci Proquest
 • International Index to Television Periodicals: reference na články z let 1979 až 2000. Doplňování již nepokračuje a je zajišťování v rámci databáze International Index to Film Periodicals.
 • Treasures from the Film Archives: databáze obsahuje filmografické informace o sbírkách němých filmů ve více než 100 hlavních světových filmových archivech.

filmarchives-online

Databáze poskytuje přístup ke katalogizačním informacím evropských filmových archivů. Filmová díla lze vyhledávat podle obsahu, filmografických údajů a fyzických vlastností filmového materiálu. Výsledky vyhledávání poskytnou informaci o existenci a lokaci materiálů a také potřebné kontaktní údaje na příslušné archivy. Databáze je zaměřena především na nehrané filmy.

Lost Films

Portál obsahuje informace o filmech, které jsou považované za "ztracené", stejně tak informace o filmech, které jsou neidentifikované nebo neznámé.

IMDb (Internet Movie Database)

Databáze informací, souvisejících s filmy, televizní produkcí, videohrami a streamovaným obsahem. Data zahrnující herecké obsazení, složení tvůrčího štábu, biografie, děje jednotlivých děl, recenze a zajímavosti.

Databáze české a slovenské provenience

Digitální knihovna Národního filmového archivu

Obsahuje tituly ze sbírek Knihovny NFA se zaměřením na film a kinematografii, vydávané na území dnešní České republiky (bohemika) v období 1911 až 2016, a to převážně v češtině, ale i slovenštině, němčině a angličtině. Jedná se o filmová periodika, noviny, věstníky, informační zpravodaje profesních filmových svazů a spolků, populární divácké časopisy, filmové korespondence, filmové ročenky, ale i filmové scénáře a další texty.

K fulltextu se uživatel dostane po registraci v této knihovně.

On-line katalog této knihovny je přístupný bez registrace.

Katalog bibliograficky indexuje velké množství článků z oboru.
Dále zde najdeme personálie, filmy, akce, korporace, předmětová hesla, články s filmovou tematikou a sbírku filmových scénářů.
https://nfa.cz/cz/knihovna/on-line-katalog/

Databáze časopisu Filmový přehled

Internetový portál Národního filmového archivu o českém filmu obsahuje komplexní informace o české kinematografii. Databáze obsahuje: kompletní data o českých filmech od počátků kinematografie, údaje o tvůrčím štábu, hereckém obsazení, produkční, technické a distribuční údaje, lokace, údaje o získaných oceněních, výstižný autorský obsah a anotace filmu, obrazové materiály, biografie a filmografie tvůrců, odkazy na související zdroje.

Český hraný film 1898 – 1970

Filmová databáze, přehled produkčních společností a rejstřík filmových osobností

http://web.nfa.cz/CeskyHranyFilm/cz/obsah/index.html

Databáze Slovenského filmového ústavu

Zahrnuje tyto dílčí databáze:

 • Slovenská filmová databáza: informace o Slovenských a koprodukčních kinematografických a dalších audiovizuálních dílech,
 • Katalóg SFÚ: informace o archivních, dokumentačních, filmových, knihovních a digitálních sbírkách a fondech Slovenského filmového ústavu,
 • Heslár SFÚ: faktografické, biografické a další informace v podobě stručných hesel.

DSpace - repozitář Filmové a televizní fakulty AMU

Repozitář shromažďuje, distribuuje a uchovává produkty digitálního výzkumu. Obsahuje články, pracovní dokumenty, předtištěné tiskové zprávy, technické zprávy, dokumenty z konferencí a sady dat v různých digitálních formátech, také bakalářské a diplomové práce.

Databáze s audiovizuálním a digitalizovaným obsahem

Internet Archive - Movies

Databáze přes 25 000 volně šiřitelných filmů, celovečerních, krátkometrážních, dokumentárních, uměleckých, trailerů, s možností vyhledávání podle žánru/tématu, roku vzniku, autora a jazyka.

European Film Gateway (EFG)

Rychlý přístup ke stovkám tisícům historických digitálních a digitalizovaných dokumentů, uchovávaných ve sbírkách evropských filmových archivů a filmoték: fotografie, plakáty, periodika, cenzorované dokumenty, hrané, dokumentární a zpravodajské filmy a další materiály. Cíleno na vědecké pracovníky a odbornou veřejnost.

EUscreen

Přístup k videím, textům, obrazům a zvukům v digitální podobě z evropských televizních produkcí a audiovizuálních archivů, které samy určují, co bude obsahem těchto sbírek.

Media History Digital Library

Veřejně přístupné digitalizované sbírky historických knih a periodik z oblasti médií (filmu, rádia, televize).

Česká filmová klasika

Nový filmový kanál, který zdarma nabízí možnost shlédnutí filmů od českých režisérů napříč 20. stoletím. Všechny filmy na tomto kanále jsou publikovány se souhlasem majitelů autorských práv, jako jsou například Národní filmový archiv, Státní fond kinematografie, společnost DILIA a další

https://www.youtube.com/channel/UCYaOg_rguYLsHrz2IjlvnGQ/about

Eastern European Movies on English Online

Unikátní placená platforma, která za nízký poplatek nabízí velké množství jinde nedostupných evropských filmů.

https://easterneuropeanmovies.com/

Instituce

Časopisy

Zahraniční filmové časopisy na webu / Foreign Film Journals

 • Bright Lights Film Journals: http://www.brightlightsfilm.com/
 • Continuum: http://wwwmcc.murdoch.edu.au/ReadingRoom/continuum2.html
 • Ctheory: www.ctheory.net
 • Enculturation: A Journal for Rhetoric, Writing and Culture: http://enculturation.gmu.edu/
 • Film and History: http://www.uwosh.edu/filmandhistory/
 • Film and Philosophy: http://www.film-philosophy.com/
 • Film Quarterly: http://www.jstor.org/stable/i405122
 • Images: a journal of film and popular culture:
 • http://www.imagesjournal.com/index.html
 • Intensities: the journal of cult media: http://intensities.org/
 • Senses of cinema: an oline film journal devoted to the serious and eclectic discussion of cinema: http://www.sensesofcinema.com/
 • Wired: http://www.wired.com

Zahraniční časopisy o animovaném filmu / Foreign Journals About Animated Film

 • Animation Journal: http://www.animationjournal.com/
 • Animation World Network: www.awn.com

České filmové časopisy a další zajímavé odkazy na webu / Czech Film Journals

 • Iluminace: www.iluminace.cz
 • Cinepur: http://www.cinepur.cz
 • FANTOM: http://www.fantomfilm.cz/
 • FILMPUB: http://filmpub.atlas.cz/
 • Asociace českých filmových klubů: http://www.acfk.cz/

Oborové testy z předchozích let včetně klíčů

Ústav filmu a audiovizuální kultury

„Těšíme se na všechny zájemce o studium na našem ústavu, v případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit telefonicky či e-mailem“

Ústav filmu a audiovizuální kultury

Kontakt

Patrycja Astrid Twardowska

Sekretariát FAV


telefon: 549 49 1583
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info