V naší online verzi přijímacího testu budeme testovat čtyři oblasti:

1.

Schopnost porozumění odbornému textu v češtině.
Přečtete si ukázku o délce jednoho odstavce a z několika jeho parafrází vyberete pouze ty, jež budou s ukázkou ve významovém souladu.

Příklady

Příklad zadání

Označte níže tvrzení, která vyplývají z následujícího textu:

Každé dílo předpokládá alespoň dva typy čtenáře. První je obětí výpovědní strategie díla, druhý je čtenářem kritickým, který má potěšení ze způsobu, jímž je přiváděn k tomu, aby se stal vyhlédnutou obětí. Zřejmým příkladem – ale ne jediným – tohoto způsobu četby je detektivní román, který vždycky předpokládá čtenáře první i druhé roviny.  Čtenář druhé roviny musí mít potěšení ne z vyprávěného příběhu, ale ze způsobu, jímž je vyprávěn. S týmž požadavkem se obrací na čtenáře každé umělecké dílo, s výjimkou děl řemeslných. Nebereme tu v úvahu případy děl komplexnějších, která vyžadují a předpokládají čtenáře třetí, čtvrté, enté roviny. Proto bude přijatelným estetickým kritériem, jež neodporuje zásadám moderní estetiky, rozlišovat mezi díly, která v jádře usilují o potěšení čtenáře první roviny, a díla, jimž jde o potěšení čtenáře roviny enté. První mohou být definována jako díla „gastronomická“, druhá jako díla s cílem estetickým.

ECO, Umberto. Text, požitek, konzum. In: O zrcadlech a jiné eseje. Praha: Mladá fronta, 2002, s. 136–137.

  1. Čteme-li detektivku, baví nás nejen příběh zločinu, ale i to, jak dovedně před námi autor skrývá pachatele.
  2. Čtenář detektivky se může stát obětí vraždy.
  3. Čtenáře, jenž umí mít potěšení ze způsobu výpovědi, nazýváme čtenářem kritickým.
  4. Gastronomie je umění.
  5. Dílo má svou výpovědní strategii.
  6. Každý román vyžaduje, aby si ho přečetli alespoň dva lidé.
  7. Moderní estetika zahrnuje do sféry svého bádání literaturu i gastronomii.
  8. Některé romány chtějí kromě příběhu potěšit čtenáře i způsobem své výpovědi.
  9. Řemeslná díla nemusí mít estetický cíl.
Řešení

1. Čteme-li detektivku, baví nás nejen příběh zločinu, ale i to, jak dovedně před námi autor skrývá pachatele.

3. Čtenáře, jenž umí mít potěšení ze způsobu výpovědi, nazýváme čtenářem kritickým.

5. Dílo má svou výpovědní strategii.

8. Některé romány chtějí kromě příběhu potěšit čtenáře i způsobem své výpovědi.

9. Řemeslná díla nemusí mít estetický cíl.

2.

Schopnost porozumět ukázce z odborné přednášky v angličtině.
Budete mít za úkol shrnout česky nebo slovensky hlavní myšlenku ukázky a jeji klíčové argumenty.

Jak mohu tyto znalostí procvičit?

Poslechem univerzitních přednášek (Film studies lectures), např. přednášky Davida Bordwella na YouTube nebo Vimeu.

3.

Orientace v oboru.
V krátkém odborném textu z dějin kinematografie budete odhalovat a opravovat faktické či pojmové chyby.

Příklad

Příklad textu

V polovině šedesátých let se zdálo, že je hollywoodský filmový průmysl velmi silný. Ohromných zisků dosáhly třeba trháky Za zvuků melodií (The Sound of Music, 1965) a Doktor Živago (Doctor Zhivago, 1965). Brzo však přišly problémy. Drahé studiové projekty neuspěly a televizní sítě, jež platily horentní sumy za televizní promítání filmů po jejich vysílání v kinech, o ně přestaly mít zájem. Producenti vyrazili do protiútoku. Jednou ze strategií byla výroba filmů s příchutí alternativní kultury, které se obracely na mladé publikum. K nejpopulárnějším a nejvlivnějším patřil blockbusterový film Dennise Hoppera Pohodová cesta (Easy Rider, 1969). Tím, co skutečně pozdvihlo filmové podnikání, byly ale filmy, jež se zaměřovaly na početnější skupiny posluchačů. Nejúspěšnějšími se staly: Kmotr (The Godfather, 1970) Francise Anthonyho Coppoly; Vymítač satana (The Exorcist, 1973) Williama Friedkina; Houslisti (Jaws, 1975) Stevena Spielberga; Halloween (1978) Johna Carpentera; Star Wars (1979) George Lucase. A kritika ocenila filmy Posedlost (Obsession, 1976) Thomase De Palmy; Titanic (1976) a Zuřící buldok (Raging Bull, 1979) Martina Scorseseho, který byl za první jmenovaný snímek roku 1976 oceněn i Zlatou palmou na festivalu v Benátkách.

Řešení

15 oprav / až 30 bodů (jeden bod za odhalenou chybu, jeden bod za správnou opravu, minus jeden bod za chybnou opravu)

V polovině šedesátých let se zdálo, že je hollywoodský filmový průmysl velmi silný. Ohromných zisků dosáhly třeba trháky Za zvuků melodií hudby (The Sound of Music, 1965) a Doktor Živago (Doctor Zhivago, 1965). Brzo však přišly problémy. Drahé studiové projekty neuspěly a televizní sítě, jež platily horentní sumy za televizní promítání vysílání filmů po jejich vysílání  promítání v kinech, o ně přestaly mít zájem. Producenti vyrazili do protiútoku. Jednou ze strategií byla výroba filmů s příchutí alternativní kultury, které se obracely na mladé publikum. K nejpopulárnějším a nejvlivnějším patřil blockbusterový nízkorozpočtový film Dennise Hoppera Pohodová cesta Bezstarostná jízda (Easy Rider, 1969). Tím, co skutečně pozdvihlo filmové podnikání, byly ale filmy, jež se zaměřovaly na početnější skupiny posluchačů diváků. Nejúspěšnějšími se staly: Kmotr (The Godfather, 1970 1972) Francise Anthonyho Forda Coppoly; Vymítač satana  ďábla (The Exorcist, 1973) Williama Friedkina; Houslisti Čelisti (Jaws, 1975) Stevena Spielberga; Halloween (1978) Johna Carpentera; Star Wars (1979) (1977) George Lucase. A kritika ocenila filmy Posedlost (Obsession, 1976) Thomase Briana De Palmy; Titanic Taxikář (Taxi Driver, 1976) a Zuřící buldok býk (Raging Bull, 1979) Martina Scorseseho, který byl za první jmenovaný snímek roku 1976 oceněn i Zlatou palmou na festivalu v Benátkách Cannes.

Kde mohu tyto znalostí procvičit?

Stručný přehled dějin filmu
Dějiny české kinematografie
Filmová technika, výroba a distribuce

Informace o filmové technice, výrobě a distribuci si můžete nastudovat i v první kapitole knihy Davida Bordwella a Kristin Thompsonové Umění filmu (NAMU, 2011).

4.

Schopnost aplikovat analytické nástroje na filmové dílo.
Dostanete k dispozici několik pojmů i s jejich definicemi a tyto pojmy správně využijete v rozboru krátkého filmu, který budete mít příležitost dvakrát za sebou během zkoušky zhlédnout.

Kde mohu tyto znalostí procvičit?

Radomír D. Kokeš: Rozbor filmu (PDF)

V publikaci Rozbor filmu si přečtěte stránky 15-55, soustřeďte se na představované pojmy, podívejte se na některé z rozebíraných filmů a přemýšlejte nad tím, jak jsou ony pojmy při vysvětlování těchto filmů použity.

Knihu Rozbor filmu ve fyzické podobě můžete zakoupit zde


Tyto čtyři otázky budou zkoušeny v konkrétním pořadí a na každý z nich budou mít uchazečky a uchazeči stejné množství času, přičemž budou získávat body za správné odpovědi a pozbývat body za nesprávné odpovědi.


Pokyny pro uchazeče - přijímací oborový online test

Ústav filmu a audiovizuální kultury

„Těšíme se na všechny zájemce o studium na našem ústavu, v případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit telefonicky či e-mailem“

Ústav filmu a audiovizuální kultury

Kontakt

Patrycja Astrid Twardowska

Sekretariát FAV


telefon: 549 49 1583
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info