Kombinované jednooborové bakalářské studium od PS2019: manuál

Během studia, které standardně trvá 3 roky (6 semestrů), je nutno získat celkem 180 kreditů podle následujícího zadání:

SPOLEČNÝ ZÁKLAD (celkem 8 kr.)
 • 4 kredity za zkoušku z filozofie pro posluchače nefilozofických oborů (realizuje Katedra filozofie)
 • 4 kredity za zkoušku z vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle evropského referenčního rámce (realizuje Centrum jazykového vzdělávání MU).
PŘEDMĚTY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI: 15 KREDITŮ
 • FAVBKa120 Bakalářský projekt (4. sem., 5 kr.)
 • FAVBKa130 Diplomový seminář I (5. sem., 5 kr.)
 • FAVBKa140 Diplomový seminář II (6. sem., 5 kr.)

POVINNÉ PŘEDMĚTY: 80 KREDITŮ
 • FAVBKa010 Úvod do studia filmu (1. sem., 5 kr.)
 • FAVBKa020 Dějiny filmových teorií před rokem 1945 (5 kr.)
 • FAVBKa030 Dějiny filmových teorií po roce 1945 (5 kr.)
 • FAVBKa040 Dějiny české kinematografie I (5 kr.)
 • FAVBKa050 Dějiny české kinematografie II (5 kr.)
 • FAVBKa060 Dějiny světové kinematografie I (5 kr.)
 • FAVBKa070 Dějiny světové kinematografie II (5 kr.)
 • FAVBKa080 Rozbor filmového stylu (2. sem., 5 kr.)
 • FAVBKa090 Rozbor filmového vyprávění (2. sem., 5 kr.)
 • FAVBKa100 Úvod do metodologie historického výzkumu (1. sem., 5 kr.)
 • FAVBKa110 Paradigmata filmovědného výzkumu (3. sem., 5 kr.)
 • FAVBKa150 Odborná praxe (5 kr.)
 • FAVKh001 Česká nová vlna (5 kr.)
 • FAVKh004 Český a slovenský film za normalizace (5 kr.)
 • FAVKh007 Kinematografie v okupované Evropě, 1939-1945 (5 kr.)
 • FAVKh010 Světy na pokračování: poetika seriálové fikce (5 kr.)

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY: CELKEM 50 KREDITŮ

Při zachování následujícího rozložení:

 • Předměty historické, teoretické a metodologické: 20 kreditů
  Jedná se o předměty s kódem FAVh.

 • Předměty praktické: 15 kreditů
  Jedná se o předměty s kódem FAVp.

 • Předměty zahraničních hostů: 15 kreditů
  Jedná se o předměty s kódem FAVz.

 • Libovolný předmět FAV: 5 kreditů
  Jedná se o předmět s kódem FAV.
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY: 22 KREDITŮ

Studenti vybírají z nabídky celé univerzity. Mohou volit také z povinně-volitelných předmětů, pokud ovšem kredity z těchto předmětů neuplatňují v kategorii předmětů povinně-volitelných.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info