Prezenční hlavní bakalářské studium od PS2019: manuál

Během studia, které standardně trvá 3 roky (6 semestrů), je nutno získat celkem 120 kreditů podle následujícího zadání:

SPOLEČNÝ ZÁKLAD (celkem 15 kr.)
 • 4 kredity za zkoušku z filozofie pro posluchače nefilozofických oborů (realizuje Katedra filozofie)
 • 2 kredity (zápočty) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9 (realizuje Fakulta sportovních studií MU)
 • 4 kredity za zkoušku z vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle evropského referenčního rámce (realizuje Centrum jazykového vzdělávání MU).
 • 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.
PŘEDMĚTY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI: 15 KREDITŮ
 • FAVBPa120 Bakalářský projekt (4. sem., 5 kr.)
 • FAVBPa130 Diplomový seminář I (5. sem., 5 kr.)
 • FAVBPa140 Diplomový seminář II (6. sem., 5 kr.)

POVINNÉ PŘEDMĚTY: 60 KREDITŮ
 • FAVBPa010 Úvod do studia filmu (1. sem., 5 kr.)
 • FAVBPa020 Dějiny filmových teorií před rokem 1945 (5 kr.)
 • FAVBPa030 Dějiny filmových teorií po roce 1945 (5 kr.)
 • FAVBPa040 Dějiny české kinematografie I (5 kr.)
 • FAVBPa050 Dějiny české kinematografie II (5 kr.)
 • FAVBPa060 Dějiny světové kinematografie I (5 kr.)
 • FAVBPa070 Dějiny světové kinematografie II (5 kr.)
 • FAVBPa080 Rozbor filmového stylu (2. sem., 5 kr.)
 • FAVBPa090 Rozbor filmového vyprávění (2. sem., 5 kr.)
 • FAVBPa100 Úvod do metodologie historického výzkumu (1. sem., 5 kr.)
 • FAVBPa110 Paradigmata filmovědného výzkumu (3. sem., 5 kr.)
 • FAVBPa150 Odborná praxe (5 kr.)

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY: CELKEM 20 KREDITŮ

Při zachování následujícího rozložení:

 • Předměty historické, teoretické a metodologické: 5 kreditů
  Jedná se o předměty s kódem FAVh. Do splnění této povinnosti se nezapočítávají ty předměty FAVh, které jsou zařazeny mezi povinné.

 • Předměty praktické: 5 kreditů
  Jedná se o předměty s kódem FAVp.

 • Předměty zahraničních hostů: 10 kreditů
  Jedná se o předměty s kódem FAVz.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY: 10 KREDITŮ

Studenti vybírají z nabídky celé univerzity. Mohou volit také z povinně-volitelných předmětů, pokud ovšem kredity z těchto předmětů neuplatňují v kategorii předmětů povinně-volitelných.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info