Prezenční jednooborové bakalářské studium: manuál

Během studia, které standardně trvá 3 roky (6 semestrů), je nutno získat celkem 180 kreditů podle následujícího zadání:

SPOLEČNÝ ZÁKLAD (celkem 10 kr.)
POVINNÉ PŘEDMĚTY FAV (celkem 75 kr.)

 • FAVBPa01 Úvod do studia filmu [1. sem., 5 kr.]
 • FAVBPa02 Filmová teorie před rokem 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa03 Filmová teorie po roce 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa06 Dějiny české kinematografie do roku 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa07 Dějiny české kinematografie po roce 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa22 Dějiny české kinem.: dokumentární film [5 kr.]
 • FAVBPa08 Dějiny světové kinematografie do roku 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa09 Dějiny světové kinematografie po roce 1945 [5 kr.]
 • FAVBPa10 Proseminář A (k přednášce Úvod do studia filmu) [3 kr.]
 • FAVBPa11 Proseminář B (naratologie) [3 kr.]
 • FAVBPa12 Bakalářský seminář I [1. sem, 3 kr.] *
 • FAVBPa13 Bakalářský seminář II [2. sem, 3 kr.]
 • FAVBPa14 Bakalářský seminář III [3. sem, 3 kr.]
 • FAVBPa15 Bakalářský seminář IV [4. sem, 3 kr.]
 • FAVBPa16 Bakalářský seminář V [5. sem, 14 kr.]
 • FAVBPa17 Bakalářský seminář VI/1 [6. sem, 3 kr.]
 • FAVBPa18 Bakalářská diplomová práce [6. sem, 0 kr.]
 • FAVBPa21 Státní závěrečná zkouška bakalářská

* Bakalářský seminář 1 je ve školním roce 2018/2019 výjimečně zařazen do 2. semestru (jaro 2019)

viz Harmonogram povinných předmětů dole.

Povinně VOLITELNÉ PŘEDMĚTY FAV (celkem 65 kr.)
 • Kurzy s atributem FAValt: nejméně 10 kr.
 • Kurzy zahraničních hostů v cizím jazyce FAVz: nejméně 15 kr. (do této kategorie spadají též regulérní kursy absolvované při studiu v zahraničí.
 • Kurzy FAV dle vlastního výběru (do potřebné výše kreditů).
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY MIMO FAV (celkem 30 kr.)
 • Kurzy z humanitních, společenských a uměnovědných disciplin (typicky kurzy FF a FSS MU, možno realizovat i na dalších VŠ včetně mimobrněnských).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info