Kombinované magisterské studium: manuál

Během studia, které standardně trvá 2 roky (4 semestry), je nutno získat celkem 120 kreditů podle následujícího zadání:

SPOLEČNÝ ZÁKLAD (celkem 4 kr.)
POVINNÉ PŘEDMĚTY FAV (celkem 40/35 kr.)
 • FAVMKa01 Magisterský seminář I [1. sem., 5 kr.]
 • FAVMKa02 Magisterský seminář II [2. sem., 5 kr.]
 • FAVMKa03 Magisterský seminář III [3. sem., 14 kr.]
 • FAVMKa04 Magisterský seminář IV/1 [4. sem., 6 kr.]
 • FAVMKa05 Magisterská diplomová práce [4. sem., 0 kr.]
 • FAVMKa06 Magisterská státní zkouška
 • FAVM01 Zahraniční stáž dlouhodobá [10 kr.], nebo
 • FAVM02 Zahraniční stáž krátkodobá [5 kr.]
      Pozn: zahraniční stáž je povinná pro studenty s nástupem od podzimního semestru 2017.
Povinně VOLITELNÉ PŘEDMĚTY FAV (celkem 60 kr.)
 • Kurzy zahraničních hostů v cizím jazyce FAVz: nejméně 20 kr. (do této kategorie spadají též regulérní kurzy absolvované při studiu v zahraničí).
 • Kurzy FAV dle vlastního výběru (do potřebné výše kreditů).
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY FAV I MIMO FAV (celkem 16/21 kr.)
 • Kurzy FAV.
 • Kurzy z humanitních, společenských a uměnovědných disciplin (typicky kurzy FF a FSS MU, možno realizovat i na dalších VŠ mimo Brno)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info