Prezenční dvouoborové magisterské studium: manuál

Během studia, které standardně trvá 2 roky (4 semestry), je nutno získat celkem

  • 70 kreditů (obor DIPLOMOVÝ), resp.
  • 50 kreditů (obor NEDIPLOMOVÝ) podle následujícího zadání:
SPOLEČNÝ ZÁKLAD (celkem 2 kr.)
POVINNÉ PŘEDMĚTY FAV / DIPLOMOVÝ OBOR (celkem 40/35 kr.)
   • FAVMPa01 Magisterský seminář I [1. sem., 5 kr.]
   • FAVMPa02 Magisterský seminář II [2. sem., 5 kr.]
   • FAVMPa03 Magisterský seminář III [3. sem., 14 kr.]
   • FAVMPa04 Magisterský seminář IV/1 [4. sem., 6 kr.]
   • FAVMPa05 Magisterská diplomová práce [4. sem., 0 kr.]
   • FAVMPa08 Magisterská státní zkouška
   • FAVM01 Zahraniční stáž dlouhodobá [10 kr.], nebo
   • FAVM02 Zahraniční stáž krátkodobá [5 kr.]
       Pozn: zahraniční stáž je povinná pro studenty s nástupem od podzimního semestru 2017.
POVINNÉ PŘEDMĚTY FAV / NEDIPLOMOVÝ OBOR (CELKEM 35/30 KR.)
   • FAVMPa01 Magisterský seminář I [1. sem., 5 kr.]
   • FAVMPa02 Magisterský seminář II [2. sem., 5 kr.]
   • FAVMPa03 Magisterský seminář III [3. sem., 14 kr.]
   • FAVMPa06 Magisterský seminář IV/2 [4. sem., 1 kr.]
   • FAVMPa07 Magisterská oborová práce [4. sem., 0 kr.]
   • FAVMPa08 Magisterská státní zkouška
   • FAVM01 Zahraniční stáž dlouhodobá [10 kr.], nebo
   • FAVM02 Zahraniční stáž krátkodobá [5 kr.]
        Pozn: zahraniční stáž je povinná pro studenty s nástupem od podzimního semestru 2017.
Povinně VOLITELNÉ PŘEDMĚTY FAV (do potřebné výše celkové kreditové povinnosti)
   • Kurzy zahraničních hostů v cizím jazyce FAVz: nejméně 10 kr. (do této kategorie spadají též regulérní kurzy absolvované při studiu v zahraničí).
   • Kurzy FAV dle vlastního výběru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info