O projektu

Hlavním cílem projektu aplikovaného výzkumu "Relační databáze, mapové projekce a vizualizace dat pro účely propagace, vzdělávání a podpory turismu - realizace na příkladu zlínské filmové kultury" je vývoj inovativního a replikovatelného modelu pro rekonstrukci dějin kreativního průmyslu coby součásti kulturní paměti a identity příslušné lokality. Řešení se uskutečnilo na příkladu filmových ateliérů ve Zlíně. Úzký vztah mezi industrializací baťovského Zlína a státně-socialistického Gottwaldova na jedné straně a filmovou produkcí a tradicí filmových akcí a festivalů na straně druhé umožnil realizovat případovou studii, která je bohatá na velmi různorodé typy rekonstruovaných jevů. Díky tomu postihuje širokou škálu aktérů a vztahů a zvyšuje využitelnost pro odlišný empirický materiál. Výstupy projektu v podobě databáze, vizualizační aplikace, specializovaných map, výukových materiálů a knižní publikace prezentují historii míst, osob, institucí, filmů a jiných aktérů, spojených s filmovou produkcí a kulturou města Zlín. Koncepční řešení databáze a aplikace vychází z teorie aktérů-sítí francouzského sociologa Bruno Latoura.

Partneři

Projekt aplikovaného výzkumu s názvem „Relační databáze, mapové projekce a vizualizace dat pro účely propagace, vzdělávání a podpory turismu – realizace na příkladu zlínské filmové kultury“ financovala Technologická agentura ČR, interním garantem projektu je společnost FILMFEST, s. r. o., externími garanty jsou Regionální filmový fond z. s. a Statutární město Zlín, pomoc při shromažďování dat poskytl Národní filmový archiv.


 

Výsledky projektu

Zlinet

V rámci řešení projektu vznikla databáze Zlinet, jejímž účelem je zprostředkovat dějiny filmové tvorby a filmového průmyslu ve Zlíně v období od 20. do 90. let 20. století široké veřejnosti a také odborníkům. Databáze vystavěná Janem Pospíšilem byla navrhována týmem pod vedením Pavla Skopala, na jejím kurátorském vývoji se podíleli členové výzkumného týmu Michal Večeřa, Terézia Porubčanská, Tereza Bochinová, Martin Kos, Katarína Kunkelová, Dita Stuchlíková, Petr Veinhauer, Daniel Krátký, Kateřina Šrámková a Barbora Kyas.

Zlínský film

Webová aplikace Zlínský film slouží k efektivnímu prohlížení, filtrování a analýze sesbíraného obsahu. Tato aplikace umožňuje uživatelům prozkoumávat dějiny zlínské filmové tvorby a filmového průmyslu ze tří různých perspektiv. Dějiny jsou na této platformě podávány skrze vztahy mezi aktéry, kterými mohou být jak lidé, tak také věci, instituce nebo události. První perspektiva vyzdvihuje časovou rovinu těchto vztahů, druhá poskytuje příležitost k vizualizaci prostorových dat a třetí, nejmasivnéjší, je síť vztahů, ve které jsou aktéři mezi sebou propojeni pomocí vazeb odlišených podle několika kategorií.

Specializované mapy s odborným obsahem a přílohy

Bytová situace pracovníků Filmových ateliérů Kudlov v letech 1946, 1954 a 1969

Příloha / Průvodní zpráva: Bytová situace

Absolventi UMPRUM Uherské Hradiště 1939-1989

Příloha / Průvodní zpráva: Absolventi

Zlínský Festival

Přílohy


Publikace

Filmové ateliéry ve Zlíně. Příběhy – fakta – mapy – souvislosti
Pavel Skopal a kolektiv, Masarykova univerzita, Brno 2023

Stáhnout PDF

Pro školy

Úvod a manuál k pracovním listům

Stáhnout PDF

Baťa versus komunisté. Levicová kritika podnikání Tomáše Bati
(pracovní list)

Stáhnout PDF

Hermína Týrlová. Filmařka v období politických procesů
(pracovní list)

Stáhnout PDF

Karel Zeman. Umělec a politika v době tzv. normalizace
(pracovní list)

Stáhnout PDF

Jaroslav Novotný. Filmový učitel národa a jeho úloha v nejistých časech
(pracovní list)

Stáhnout PDF

Filmový festival pracujících. Masová kulturní akce na politickou objednávku
(pracovní list)

Stáhnout PDF

Videorozhovory

Rozhovor s kostymérkou, výtvarnicí a režisérkou Taťánou Havlíčkovou.

Kontakt

Mgr. et Mgr. Terézia Porubčanská


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info