Cena Iluminace pro Barboru Podškubkovou!

30. 5. 2018 Patrycja Astrid Twardowska

Ceny České společnosti pro filmová studia za nejlepší filmovědné práce byly vyhlášeny!

Cenu za nejlepší bakalářskou práci získala Dorota Vašíčková za nejlepší magisterskoou práci Barbora Podškubková.

Gratulujeme nejen jim, ale i všem nominovaným, které najdete níže!

V kategorii bakalářských diplomových prací byli letos nominováni:
- Klára Feikusová: Revize teorie vizuální slasti Laury Mulvey v seriálu Hannibal a analýza jejích možností z feministického hlediska
- Denisa Jašová: Práca s filmom ako nástrojom osvety v 40.–80. rokoch 20. storočia v okrese Liptovský Mikuláš
- Andrea Stašková, Probuzené vědomí: subjektivita v českém fikčním filmu do roku 1922
- Lukáš Pešák, Padouch Mr. Hollywood: Wrestler jako dominantní složka hvězdného obrazu Andyho Kaufmana mezi lety 1979-1984
- Dorota Vašíčková: Stream.cz a jeho originální seriálová tvorba

V kategorii magisterských diplomových prací byli letos nominováni:
- Zuzana Marešová: Láska zatížená časem: Čas a prostor v Before trilogii Richarda Linklatera
- Lea Mohylová: Literární geneze filmu Bloudění (1965) A. Máši
- Martin Kos, První z vypravěčů: narativní poetika Jana S. Kolára v letech 1917-1922
- Barbora Podškubková, Klubisté sobě. Funkcionáři Filmového klubu v Uherském Brodě v letech 1976-1989

Více článků

Přehled všech článků