XII. STUDENTSKÁ KONFERENCE FAV

10-11. KVĚTNA 2019

Informace k Studentské konferenci FAV 2019

Termíny

Konference se bude konat 10.-11.5.2019. Registrovat se můžete od 1. do 30. dubna. Anotace k příspěvkům můžete vyplnit od 1.4. do 3.5.2019

Doprava

Dopravit se do Telče můžete po vlastní ose na vlastní náklady nebo hromadně autobusem: odjezd z Brna 10.5.2019 v 9:00 od Janáčkova divadla. Odjezd z Telče 11.5.2019 v 17:00 hod.

Ubytování, stravné a cestovné (FAV autobusem) hradí studentům katedra.

Studentská konference FAV

Koncepce

Výjezdní konference FAV slouží jako pravidelná (výroční) platforma pro setkání studentů, doktorandů a pedagogů FAV.

Cíle

Hlavním cílem a náplní konference jsou studentské prezentace školních, badatelských nebo zájmových projektů realizovaných v bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Prezentace jsou spojeny s kritickou reflexí a řízenou diskusí, které umožňují získat důležitou zpětnou vazbu a inspiraci a napomoci tak ke zkvalitnění projektu a jeho dalšímu rozvoji.

Záměr

Prezentující, moderující i diskutující studenti si současně osvojují důležité konferenční kompetence, tj. kompetence přednést a v diskusi obhájit příspěvek, respektive řídit diskusi a účastnit se diskuse.

Informace pro účastníky

Prezentace

Prezentace mají v zásadě jednu z následujících forem: referát o započatém/uskutečňovaném projektu (vhodné pro začátečníky), zpráva o problému, který souvisí s realizovaným projektem, resp. se zkoumaným předmětem nebo teze (výsledky) ukončovaného/ukončeného projektu. Prezentace se odehrává v mluvené formě a je vhodné pro ni využít tradičních pomůcek (ukázky, prezentace PowerPoint atp.).

AV Technika

K dispozici je standardní AV technika, případné zvláštní technické požadavky je možné konzultovat předem.

Diskuze

Každou prezentaci, resp. každý tematický blok následuje řízená diskuse, kterou moderuje student/studentka jako chair celého bloku.

Předchozí ročníky

Kontaktujte nás

Patrycja Astrid Twardowska

Sekretariát FAV

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info