XIV. STUDENTSKÁ KONFERENCE FAV

18.-19. května 2024

Program XIV. Studentské konference bude upřesněn

Situační mapka Studentské konference FAV 2024

Bez popisku

Informace o parkování

Náklady na ubytování (1 noc v UCT), stravné (1x snídaně, 1x oběd v UCT) hradí katedra. Doprava do Telče po vlastní ose (spoj bude doporučen).

Konferenční příspěvky jsou odměněny stipendiem ve výší 1000 Kč, moderování panelů 300 Kč.

Studentská konference FAV

Koncepce

Výjezdní konference FAV slouží jako pravidelná (výroční) platforma pro setkání studentů, doktorandů a pedagogů FAV.

Cíle

Hlavním cílem a náplní konference jsou studentské prezentace školních, badatelských nebo zájmových projektů realizovaných v bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Prezentace jsou spojeny s kritickou reflexí a řízenou diskusí, které umožňují získat důležitou zpětnou vazbu a inspiraci a napomoci tak ke zkvalitnění projektu a jeho dalšímu rozvoji.

Záměr

Prezentující, moderující i diskutující studenti si současně osvojují důležité konferenční kompetence, tj. kompetence přednést a v diskusi obhájit příspěvek, respektive řídit diskusi a účastnit se diskuse.

Informace pro účastníky

Prezentace

Prezentace mají v zásadě jednu z následujících forem: referát o započatém/uskutečňovaném projektu (vhodné pro začátečníky), zpráva o problému, který souvisí s realizovaným projektem, resp. se zkoumaným předmětem nebo teze (výsledky) ukončovaného/ukončeného projektu. Prezentace se odehrává v mluvené formě a je vhodné pro ni využít tradičních pomůcek (ukázky, prezentace PowerPoint atp.).

AV Technika

K dispozici je standardní AV technika, případné zvláštní technické požadavky je možné konzultovat předem.

Diskuze

Každou prezentaci, resp. každý tematický blok následuje řízená diskuse, kterou moderuje student/studentka jako chair celého bloku.

Jídelníček bude upřesněn


Předchozí ročníky

Jak to vypadalo v Telči na XII. Studentské konferenci v roce 2019:

2014

2014

2013

2013

2012

2012

Kontaktujte nás

Patrycja Astrid Twardowska

Sekretariát FAV

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info