XII. STUDENTSKÁ KONFERENCE FAV

10-11. KVĚTNA 2019

Studentská konference FAV

Koncepce

Výjezdní konference FAV slouží jako pravidelná (výroční) platforma pro setkání studentů, doktorandů a pedagogů FAV.

Cíle

Hlavním cílem a náplní konference jsou studentské prezentace školních, badatelských nebo zájmových projektů realizovaných v bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Prezentace jsou spojeny s kritickou reflexí a řízenou diskusí, které umožňují získat důležitou zpětnou vazbu a inspiraci a napomoci tak ke zkvalitnění projektu a jeho dalšímu rozvoji.

Záměr

Prezentující, moderující i diskutující studenti si současně osvojují důležité konferenční kompetence, tj. kompetence přednést a v diskusi obhájit příspěvek, respektive řídit diskusi a účastnit se diskuse.

Informace pro účastníky

Prezentace

Prezentace mají v zásadě jednu z následujících forem: referát o započatém/uskutečňovaném projektu (vhodné pro začátečníky), zpráva o problému, který souvisí s realizovaným projektem, resp. se zkoumaným předmětem nebo teze (výsledky) ukončovaného/ukončeného projektu. Prezentace se odehrává v mluvené formě a je vhodné pro ni využít tradičních pomůcek (ukázky, prezentace PowerPoint atp.).

AV Technika

K dispozici je standardní AV technika, případné zvláštní technické požadavky je možné konzultovat předem.

Diskuze

Každou prezentaci, resp. každý tematický blok následuje řízená diskuse, kterou moderuje student/studentka jako chair celého bloku.

Ubytování, stravné a cestovné hradí studentům katedra. 

Předchozí ročníky

Kontaktujte nás

Patrycja Astrid Twardowska

Sekretariát FAV


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info